5 dôvodov, prečo si začať sporiť na dôchodok už v mladosti

Aktuality | 01.03.2022

Po skončení strednej alebo vysokej školy majú mladí úplne iné starosti ako dôchodkové zabezpečenie. Lenže zaujímať sa o dôchodok má jednu veľkú výhodu. Za jeden deň si vyriešite celý život v starobe. Vďaka správnemu rozhodnutiu si budete užívať podstatne viac financií ako tí, ktorí si povedia, že dôchodok sa ich ešte vlastne netýka.

Zdroj: unsplush.com

#1 Začnete si sporiť pre seba

S prvou výplatnou páskou zistíte, že hrubá mzda má ďaleko od tej, ktorú reálne dostanete na svoj účet. Jednou z položiek je napríklad odvod do Sociálnej poisťovne. Povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa rozdeľujú na dve časti. Odvody do I. piliera (Sociálna poisťovňa) a do II. piliera.

Pre vstup do II. piliera sa však, podľa aktuálne platných pravidiel, musíte rozhodnúť do dovŕšenia veku 35 rokov. Neskôr už nie. Prísť o takúto možnosť môže byť drahé. Iba v II. pilieri sa totiž časť povinných príspevkov presúva automaticky na váš osobný účet.

Vedeli ste, že…
… v roku 2021 sa bude odvádzať do II. piliera 5,25 % z vymeriavacieho základu a v roku 2024 až 6 %? To sú peniaze, ktoré sú vaše, vidíte ich na svojom účte, môžu byť predmetom dedičstva. Jednoducho, nesporíte len do štátnej kasy, ale aj do svojej.

#2 Na štát sa spoliehať neoplatí

Prečo sa nemuseli o dôchodok zaujímať minulé generácie? Pretože dôchodcov bolo menej ako pracujúcich. Tento pomer sa však preklápa a v budúcnosti nebude dostatok kapitálu na to, aby pracujúci uživili seniorov. Čísla neklamú:

●      V priebehu troch desaťročí sa pomer počtu obyvateľov v postproduktívnom veku k produktívnemu obyvateľstvu zvýši zo súčasných 24 % na 54 %. Vyplýva to z prognózy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

●      Keďže počet pracujúcich a zarábajúcich na dôchodky bude nižší ako počet penzistov, dôchodky na Slovensku určite nebudú rásť. Je teda dôležité začať sporiť na lepší dôchodok čo najskôr.

#3 Budete mať viac peňazí

Stačí sa spýtať vlastnej babky a deda ako sú spokojní s výškou dôchodku. Či by sa im nezišlo viac peňazí. Prípadne sa pozrieť na súčasnú finančnú situáciu dnešných dôchodcov. Už teraz mnohým nestačí dôchodok na slušný život. Mnohí môžu len závidieť dôchodcom z vyspelých krajín. Tí si dokážu zabezpečiť dôstojný život v neproduktívnom veku, profesionálne opatrovateľské služby a častokrát aj zaujímavé dovolenky či rekreácie, nákladnú zdravotnú starostlivosť atď.

Preto čím skôr začnete na dôchodok sporiť, tým lepší život budete mať, keď už nebudete môcť alebo chcieť robiť. Na výber máte samozrejme nielen II., ale aj III. dôchodkový pilier, kde profitujete hneď od začiatku účasti, vďaka viacerým benefitom.

Zdroj: unsplush.com

#4 Môžete získať dodatočné peniaze „k výplate“

Okrem príspevkov, ktoré si platíte na Váš budúci dôchodok sami, si môžete prilepšiť na dôchodok aj príspevkami navyše. Po prvé od zamestnávateľa a po druhé úľavami od štátu, ktoré by vám inak nedal. Hovoríme, samozrejme, o dobrovoľnom treťom pilieri, do ktorého investujete príspevky nad rámec povinných odvodov, zo svojej čistej mzdy. Získate tak 2 významné výhody:

●      Značnej časti sporiteľov môže na dôchodok prispievať aj zamestnávateľ. Treba na to vstúpiť do III. piliera.

●      Štát podporuje sporenie v III. pilieri aj daňovou úľavou na zaplatené príspevky účastníka až do výšky 15 € mesačne, maximálne 180 € ročne.

#5 Čím skôr začnete, tým viac zarobíte

Ak sporíte 10 rokov, budete musieť odkladať na dôstojný dôchodok omnoho viac peňazí, ako keď máte na sporenie 40 rokov. V mladosti vám stačí odkladať si iba pár eur, ktoré vďaka zhodnoteniu za desiatky rokov výrazne narastú. Môžete investovať aj v dynamickejších fondoch. To sa následne odrazí na vyššom zhodnotení.

Zdroj: NN Group

Ak začnete sporiť dostatočne skoro, na slušný dôchodok si môžete zarobiť už len tým, že sa zrieknete napríklad jednej kávy denne. Čím neskôr začnete na dôchodok myslieť, tým viac budete musieť investovať a hlavne, investovať už musíte opatrnejšie, s potenciálom nižšieho zisku. Výsledkom bude menej financií v starobe. Naopak, stačí jediné rozhodnutie v skorej mladosti a viac sa o dobrý dôchodok starať nemusíte.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.