Portál „Dôchodkuj.sk“ - Váš sprievodca svetom úspor

Starnutie populácie je významným problémom Slovenska aj Európskej únie. Zodpovedná príprava na dôchodok teda musí prebiehať v aktívnom veku. Existuje veľa možností, niektoré viac, iné menej rizikové. Jednou z najistejších ciest ku ekonomicky bezpečnejšiemu dôchodkovému veku je pravidelné posielanie finančných príspevkov do III. dôchodkového piliera, v ktorom ich zhodnocujú špecialisti doplnkových dôchodkových spoločností. Pre každého, kto sa rozhodol alebo rozhoduje nad touto možnosťou, je určený tento nový informačný portál o doplnkovom dôchodkovom sporení s názvom Dôchodkuj.sk.

Zorientuje Vás v možnostiach sporenia a zlepšenia života na dôchodku. Informuje o aktuálnej situácii v doplnkovom dôchodkovom sporení, o výhodách a bonusoch sporenia v III. dôchodkovom pilieri.

Značkový mobil, kabelka alebo topánky patria medzi veci, ktoré si mladý človek kúpi z prvej výplaty v novom zamestnaní. Život je pred ním a na zadné dvierka nemyslí. Ak chce prežiť, čo najpokojnejšiu jeseň života, túto bezstarostnosť by mal čo najskôr prehodnotiť. Na jeho dôchodok sa totiž bude skladať podstatne menej ekonomicky aktívnych ľudí. Reč čísel je neúprosná.

Postupne sa zvyšuje index starnutia. V prelomovom roku 2018 počet a podiel seniorov historicky prvýkrát na Slovensku prevýšil počet a podiel detí a prekročil hraničnú hodnotu 100. Znamená to, že na 100 detí pripadlo 102 seniorov, ľudí vo veku nad 65 rokov. Podľa odhadov by v roku 2050 mal index predstavovať číslo 200. Čo to v praxi znamená? Neúprosný fakt, že priemerné mzdy a životné náklady budú rásť podstatne rýchlejším tempom než dôchodky. Deje sa to už teraz. Od roku 2010 stúpla priemerná mzda o vyše 300 eur, dôchodok iba o 135 eur.

Náš portál www.dochodkuj.sk prináša návody, ako sa dá pre investovanie svojich úspor vybrať z ponuky dôchodkových fondov. Ponúka tiež Dôchodkovú kalkulačku, ktorá vyráta sumu mesačného sporenia pri zadaní výšky očakávaného dôchodku. Súčasťou je aj Kontaktný formulár, určený pre záujemcov sporenia v III. pilieri. Odpovedia Vám skúsení špecialisti.

Aj pre portál Dôchodkuj.sk je samozrejmosťou jeho prepojenie so sociálnymi sieťami. Preto buďte aj vy zodpovední a moderní. Myslíte na svoju budúcnosť, sporte a staňte sa našimi pravidelnými sledovateľmi.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.