Aká bude tento rok suma 13.dôchodku a kedy ho dostanete?

Aktuality | 09.06.2022

Vysoká inflácia láme v súčasnosti dlhoročné rekordy. Vláda Slovenskej republiky sa preto rozhodla podať pomocnú ruku tým najohrozenejším. Ich riešením bolo posunúť termín výplaty 13. dôchodku z novembra na júl. Kto má na tento dôchodok nárok a koľko dostane?

Zdroj: Canva

13. dôchodok

Priemerná výška slovenského dôchodku je v súčasnosti 515 € (údaj k 31. 05. 2022). Je to národný priemer, ktorý neodzrkadľuje reálnu výšku penzie, ktorú väčšina seniorov dostáva. Často to býva menej, ako je národný priemer. Aby si teda tí najzraniteľnejší ako tak prilepšili, na základe zákona č. 296/2020 Z. z. v roku 2020 vznikol 13. dôchodok, ktorý nahradil vianočný príspevok.

Vianočný príspevok sa poskytoval ľuďom s najnižším dôchodkom. Tí, ktorých penzia bola vyššia, nedostali nič. Taktiež bola stanovená maximálna vyplácaná suma. V roku 2019, kedy bol vianočný príspevok vyplácaný naposledy, bola maximálna vyplácaná suma 200 €, ak ste poberali dôchodok nižší ako 210,20 €. Pri 13. dôchodku to je 300 €.

 

Kto má nárok?

Na 13. dôchodok má nárok každý, komu v novembri daného kalendárneho roku vznikol nárok na vyplatenie dôchodku. Ide o tieto typy dôchodkov:

●      starobný dôchodok
●      predčasný starobný dôchodok
●      invalidný dôchodok
●      vdovecký dôchodok
●      vdovský dôchodok
●      sirotský dôchodok
●      sociálny dôchodok
●      výsluhový dôchodok

Dostane ho každý bez ohľadu na to, aký vysoký dôchodok dostáva. To je oproti vianočnému príspevku rozdiel. Ak súhrn všetkých vašich dôchodkov prekročil 65 % z priemernej mzdy, tak ste vianočný príspevok nedostali.

V tomto roku je kvôli skoršiemu termínu vyplatenia 13. dôchodku zmenená podmienka na jeho vyplatenie. Nárok na dôchodok vám musí vzniknúť do 30. júna 2022. Ak vám vznikne neskôr, 13. dôchodok nedostanete.

Zdroj: Canva

Koľko dostanete

Výška vyplácaného 13. dôchodku bola pôvodne pre všetkých dôchodcov rovnaká, a to vo výške priemerného slovenského dôchodku. Úpravou zákona v októbri toho istého roku došlo aj k zmene výšky 13. dôchodku. Najviac dostanú tí, ktorý majú najnižší dôchodok. V praxi to vyzerá takto:

●      pri mesačnom dôchodku do 234,42 € dostanete automaticky 13. dôchodok v sume 300 €,
●      pri mesačnom dôchodku od 234,43 € do 928,86 € je rozpätie súm 13. dôchodku od 300 € do 50,01 €,
●      pri mesačnom dôchodku od 928,87 € je výška 13. dôchodku 50 €.

Ak je výška vášho dôchodku v rozpätí od 234,42 € do 928,86 €, tak si svoj 13. dôchodok viete vypočítať podľa vzorca, ktorý nájdete v prílohe zákona 296.

 

TD = max {300 – 0,36 * (D – ŽM); 50}

 

TD – 13. dôchodok

300 – maximálna suma

D – súhrn všetkých dôchodkových plnení

ŽM – životné minimum (od 1. 7. 2022 – 30. 06. 2023 = 234,42€)

Príklad: „V júni vám vznikol nárok na dôchodok. Súčet všetkých dôchodkov z I., II. a III. piliera činí rovných 700 €. Po dosadení hodnôt do vzorca 300 – 0,36 * (700 – 234,42) = 132,3912 €. Výška 13. dôchodku sa zaokrúhľuje k najbližšiemu eurocentu smerom nahor. Konečná výška 13. dôchodku je teda 132,40 €.”

TIP

V prípade, že sa vám nechce počítať manuálne, tak na stránke Sociálnej poisťovne nájdete šikovnú kalkulačku na jeho výpočet.
KALKULAČKA na výpočet

 

Zhrnutie na záver

Vďaka prudkému zdražovaniu sa 13. dôchodku dočkáte skôr. Má vám pomôcť prekonať prudkú infláciu, ktorá láme niekoľkoročné rekordy, keďže valorizácia je v tomto prípade pomalá. Ak sa však nechcete spoliehať iba na pomoc od štátu a ste v produktívnom veku, tak si otvorte II. alebo III. pilier.

Zdroj: ministerstvo práce | sociálna poisťovňa | slov-lex.sk