Aké možnosti poskytuje štát pri sporení na dôchodok?

Aktuality | 15.02.2021

Na Slovensku máme vytvorenú schému dôchodkového zabezpečenia seniorov na princípe solidarity. V rámci neho Sociálna poisťovňa vytvára kapitál na vyplácanie penzie z príjmov aktívnych ľudí. Tento systém prestáva stačiť na uspokojenie stále väčšieho počtu penzistov. Preto umožňuje sporiť si na dôchodok aj samostatne. Možnosti však treba poznať a správne využívať.

Zdroj: unsplush.com

Zabezpečenie dôchodku bude viac v našich rukách

Nedá sa povedať, že štát by v nasledujúcich rokoch podporoval rast dôchodkov zo Sociálnej poisťovne. Nemožno rovnako čakať, že dôchodky v budúcnosti výrazne zvýši tak, aby sa penzistom na Slovensku zlepšila životná úroveň. Naopak chce, aby sa ľudia menej spoliehali na štát. Pozitívom je, že vytvára zároveň vhodné predpoklady na budovanie dôchodkov vo vlastnej réžii.

Od januára 2021 prišiel štát so zmenou zmrazenia sumy minimálneho dôchodku. Do rokov sporenia sa budú počítať len tie roky dôchodkového poistenia, kedy mal človek priemerný osobný mzdový bod najmenej 24,1 % priemernej mzdy. To znamená:

●      Len pri odvodoch z platu aspoň vo výške štvrtiny priemernej mzdy spred dvoch rokov (244 € podľa roku 2018), sa daný rok započíta do 30 rokov dôchodkového poistenia. Tie sú podmienkou priznania minimálneho dôchodku.

Tento krok sa obzvlášť dotýka napríklad nízkopríjmových ľudí alebo podnikateľov, ktorí si budú musieť na slušnú penziu aktívne hľadať zdroje viac menej sami. Napríklad prostredníctvom aktívnych investícií.

Druhý pilier si musíte nastaviť sami

Štát umožnil postaviť si okrem dôchodku sociálnej poisťovne aj sporenie v druhom pilieri. Výhodou je, že dnes štát automaticky koriguje stratégiu na aktívnejšiu. Nesmeruje sporiteľa do konzervatívnych fondov. V 2. pilieri systém automaticky nastavuje takú sporiacu stratégiu, ktorá má z dlhodobého hľadiska potenciál dosiahnuť čo najvyšší výnos pri rešpektovaní životného cyklu jednotlivca.

To sa však týka len nových sporiteľov. Tí starí majú v súčasnosti najviac financií práve v konzervatívnych fondoch. Pri existujúcich sporiteľoch minister Krajniak nenavrhne automatický presun sporiteľov z dlhopisových fondov do rizikových fondov.

Musia to urobiť sami. Je to však dôležitý krok najmä pre mladých ľudí vo veku 20 – 40 rokov, ktorí si doteraz sporili v dlhopisových fondoch. Ľuďom, ktorí zostanú dlhodobo alebo dokonca počas celého sporenia v 2. pilieri len v konzervatívnom fonde, zarobia ich úspory maximálne 1– 2 percentá ročne, čo zväčša nepokryje ani samotnú infláciu.

Vedeli ste, že...
… v roku 2013 vláda presunula 80 % sporiteľov do garantovaných fondov?
Po siedmich rokoch v nevýhodných fondoch stále sporí približne 71 % ľudí.

Garantované zákonom

Inštitút finančnej politiky vypočítal, že kvôli nesprávnemu fondu stratil priemerný sporiteľ v 2. pilieri za štyri roky až 1 500 eur úspor. Táto strata sa pritom rokmi stále rýchlejšie zvyšuje. Preto, aby sa predišlo politickým zmenám má už zákon garantovať, že:

●      Výška príspevku do druhého piliera bude najmenej jedna štvrtina celkovej efektívnej sadzby starobného dôchodkového zabezpečenia.

●      Dnes je efektívna sadzba okolo 23 % a bude postupne rásť. Samotný dôchodkový odvod by mal dosiahnuť minimálne 6 %.

Zdroj: unsplush.com

Tretí pilier doplnkového sporenia

Ak si budete peniaze okrem druhého piliera sporiť aj v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, štát vás odmení daňovým bonusom až do výšky 15 eur mesačne. Zároveň sú peniaze v treťom pilieri spravované osobitou stratégiou, vďaka ktorej si môžete opäť výrazne zvýšiť výšku dôchodku, ak si investície správne nasmerujete. Za zmienku samozrejme stojí aj ďalší významný benefit, a tým je možnosť pravidelného príspevku od zamestnávateľa.

Štát práve vyššie zmienenými výhodamii motivuje ľudí postaviť si k dvom pilierom penzie aj tretí. Tu je možné príspevky smerovať v ľubovoľnej výške.

Investujte samostatne

Štát vytvoril Sociálnu poisťovňu a motivuje sporiteľov k vstupu do 2. a 3. piliera. Zároveň však na Slovensku máme možnosť aj samostatného investovania s cieľom budovania dôchodku. V dlhodobom horizonte napríklad pomocou akciových trhov. Tie sa javia ako vhodná investícia na sporenie u mladších ročníkov, ktorí majú do dôchodku viac ako 15 rokov.

Priemerný rast akciových trhov sa odhaduje na 4 – 5 %. Je však možné, že aj napriek optimizmu vďaka vakcíne proti COVID-19 príde aj dočasný prepad trhov. Napriek tomu netreba vešať hlavu.

„Pri investovaní musíme akceptovať, že nevieme, čo nás čaká z krátkodobého hľadiska. Dlhodobo sa však môžeme spoľahnúť na to, že pri investovaní v trvaní viac ako 15 rokov akciové trhy s najvyššou pravdepodobnosťou prinesú priemerný ročný výnos výrazne vyšší ako inflácia. Preto je dôležité čím skôr presunúť svoje úspory z konzervatívneho do rastového fondu,“ odporúča Marián Búlik z OVB.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.