Ako investovať počas koronakrízy

Aktuality | 18.03.2022

V čase, kedy koronavírus prerástol do celosvetovej pandémie, zareagovali aj svetové trhy. Nastal pomerne veľký pokles a mnoho investorov dostalo strach. Čo však robiť v takých situáciách? Ako by sa mal správať dobrý investor? Dnes si na toto všetko posvietime.

Zdroj: pixabay.com

Pokles trhu – bežný jav

Finančný trh je potrebné vnímať ako živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja. Dynamicky reaguje na akékoľvek svetové dianie, pretože trhy rastú a klesajú. Ak vo svete prevláda stabilita, trhy rastú. Predstavuje to totiž bezpečné prostredie pre investície. Podobne to bolo aj do roku 2019.

V prípade, ak nastane nepredvídateľná udalosť, ktorá prinesie určitú formu nestability, dochádza k poklesu trhov. Tento pokles sa nazýva korekcia. Pri pohľade z väčšieho časového rámca zistíte, že korekcia trhov sa deje cyklicky a trvá vždy omnoho kratšie, ako obdobie prosperity.

Jednými zo spúšťačov, ktoré môžu vyvolať neistotu na trhu, sú:

●      vojnový konflikt
●      sankcie
●      prírodné nešťastie (hurikán, výbuch sopky…)
●      pandémia

Vedeli ste, že…

… prvá burza cenných papierov vznikla v Antverpách už v roku 1531?

Pandémia koronavírusu

V roku 2020 naplno prepukla pandémia koronavírusu. Pre ľudí to bol neznámy vírus, ktorý sa závratne šíril a spôsoboval paniku. Vlády na celom svete vtedy prijali špeciálne opatrenia, ktoré mali spomaliť šírenie tohto respiračného ochorenia.

Tieto opatrenia mali vplyv aj na vývoj trhu. Globálna ekonomika sa spomalila, čo vyvolalo neistotu a opatrnosť v investovaní. Vtedy nastala pomerne značná korekcia po dlhom období rastu.

Čo to znamená pre vás?

Každý jeden skúsený investor vám povie 4 veci:

●      toto je najlepšie obdobie na investíciu
●      toto je najhoršie obdobie na predaj svojej investície
●      toto je najhoršie obdobie prestať investovať
●      nemeniť investičnú stratégiu

Zdroj: pixabay.com

Najlepšie obdobie na investíciu

Pri obchodovaní s cennými papiermi nakupujete akcie, dlhopisy alebo podielove jednotky za určitú sumu, ktorej výšku určuje trh. Pri raste alebo poklesu trhu sa však počet akcií, ktoré vlastníte nemení. Pre vás to znamená, že v období poklesu si za rovnaký obnos peňazí nakúpite viac cenných papierov.

Najhoršie obdobie na predaj svojej investície

Tým, že vlastníte cenné papiere, ktorých množstvo sa nemení, zisk či strata sa meria až ich predajom. Ak ich predáte, keď je ich aktuálna hodnota vyššia ako v čase ich nákupu, tak vám generuje zisk. Pri poklese trhu neexistuje, aby vám predaj vašich cenných papierov generoval zisk. V tomto období preto nepodliehajte panike a počkajte.

Najhoršie obdobie na prestať investovať

Väčšina ľudí, ktorí investujú, to robia pravidelne, väčšinou na mesačnej báze. Prestať investovať v tomto období by pre vás z investičného hľadiska bolo veľkou chybou. Prepásli by ste investičnú príležitosť nakúpiť viac cenných papierov. Druhým dôvodom je zložené úročenie, ktoré z dlhodobého hľadiska prináša najväčší zisk.

Nemeniť investičnú stratégiu

Aj v takejto nevyspytateľnej dobe je potrebné zachovať si chladnú hlavu a nepanikáriť. Zmena vašej investičnej stratégie by vám nemusela priniesť želané ovocie.

Kam investovať?

Po každej prekonanej kríze sa v našich životov objavujú nové trendy. Inak tomu nebude ani vo svete investovania. Prvé náznaky v aktuálne prebiehajúcej koronakríze ukazujú smer, kam by mali putovať vaše investície.

Home office, lockdown či dištančné štúdium nám ukázalo, aká je dôležitá digitalizácia. Okrem nej je tu zdravotníctvo a medicínsky výskum. Pri uvedení vakcín proti covidu nastal nárast hodnoty akcií spoločnosti Pfizer či Moderna.

Pamätajte, investovanie je kvôli zloženému úročeniu beh na dlhé trate a každé zlé rozhodnutie môže byť katastrofické.

História nás naučila, že tieto obdobia poklesu trvajú veľmi krátko. Zachovajte si preto chladnú hlavu a nepodliehajte panike. To, čo sa na prvý pohľad zdá ako katastrofa, je pre vás veľká investičná príležitosť.

Zdroj: finax.eu