Ako investovať počas koronakrízy

Aktuality | 18.03.2022

V čase, kedy koronavírus prerástol do celosvetovej pandémie, zareagovali aj svetové trhy. Nastal pomerne veľký pokles a mnoho investorov dostalo strach. Čo však robiť v takých situáciách? Ako by sa mal správať dobrý investor? Dnes si na toto všetko posvietime.

Zdroj: pixabay.com

Pokles trhu – bežný jav

Finančný trh je potrebné vnímať ako živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja. Dynamicky reaguje na akékoľvek svetové dianie, pretože trhy rastú a klesajú. Ak vo svete prevláda stabilita, trhy rastú. Predstavuje to totiž bezpečné prostredie pre investície. Podobne to bolo aj do roku 2019.

V prípade, ak nastane nepredvídateľná udalosť, ktorá prinesie určitú formu nestability, dochádza k poklesu trhov. Tento pokles sa nazýva korekcia. Pri pohľade z väčšieho časového rámca zistíte, že korekcia trhov sa deje cyklicky a trvá vždy omnoho kratšie, ako obdobie prosperity.

Jednými zo spúšťačov, ktoré môžu vyvolať neistotu na trhu, sú:

●      vojnový konflikt
●      sankcie
●      prírodné nešťastie (hurikán, výbuch sopky…)
●      pandémia

Vedeli ste, že…

… prvá burza cenných papierov vznikla v Antverpách už v roku 1531?

Pandémia koronavírusu

V roku 2020 naplno prepukla pandémia koronavírusu. Pre ľudí to bol neznámy vírus, ktorý sa závratne šíril a spôsoboval paniku. Vlády na celom svete vtedy prijali špeciálne opatrenia, ktoré mali spomaliť šírenie tohto respiračného ochorenia.

Tieto opatrenia mali vplyv aj na vývoj trhu. Globálna ekonomika sa spomalila, čo vyvolalo neistotu a opatrnosť v investovaní. Vtedy nastala pomerne značná korekcia po dlhom období rastu.

Čo to znamená pre vás?

Každý jeden skúsený investor vám povie 4 veci:

●      toto je najlepšie obdobie na investíciu
●      toto je najhoršie obdobie na predaj svojej investície
●      toto je najhoršie obdobie prestať investovať
●      nemeniť investičnú stratégiu

Zdroj: pixabay.com

Najlepšie obdobie na investíciu

Pri obchodovaní s cennými papiermi nakupujete akcie, dlhopisy alebo podielove jednotky za určitú sumu, ktorej výšku určuje trh. Pri raste alebo poklesu trhu sa však počet akcií, ktoré vlastníte nemení. Pre vás to znamená, že v období poklesu si za rovnaký obnos peňazí nakúpite viac cenných papierov.

Najhoršie obdobie na predaj svojej investície

Tým, že vlastníte cenné papiere, ktorých množstvo sa nemení, zisk či strata sa meria až ich predajom. Ak ich predáte, keď je ich aktuálna hodnota vyššia ako v čase ich nákupu, tak vám generuje zisk. Pri poklese trhu neexistuje, aby vám predaj vašich cenných papierov generoval zisk. V tomto období preto nepodliehajte panike a počkajte.

Najhoršie obdobie na prestať investovať

Väčšina ľudí, ktorí investujú, to robia pravidelne, väčšinou na mesačnej báze. Prestať investovať v tomto období by pre vás z investičného hľadiska bolo veľkou chybou. Prepásli by ste investičnú príležitosť nakúpiť viac cenných papierov. Druhým dôvodom je zložené úročenie, ktoré z dlhodobého hľadiska prináša najväčší zisk.

Nemeniť investičnú stratégiu

Aj v takejto nevyspytateľnej dobe je potrebné zachovať si chladnú hlavu a nepanikáriť. Zmena vašej investičnej stratégie by vám nemusela priniesť želané ovocie.

Kam investovať?

Po každej prekonanej kríze sa v našich životov objavujú nové trendy. Inak tomu nebude ani vo svete investovania. Prvé náznaky v aktuálne prebiehajúcej koronakríze ukazujú smer, kam by mali putovať vaše investície.

Home office, lockdown či dištančné štúdium nám ukázalo, aká je dôležitá digitalizácia. Okrem nej je tu zdravotníctvo a medicínsky výskum. Pri uvedení vakcín proti covidu nastal nárast hodnoty akcií spoločnosti Pfizer či Moderna.

Pamätajte, investovanie je kvôli zloženému úročeniu beh na dlhé trate a každé zlé rozhodnutie môže byť katastrofické.

História nás naučila, že tieto obdobia poklesu trvajú veľmi krátko. Zachovajte si preto chladnú hlavu a nepodliehajte panike. To, čo sa na prvý pohľad zdá ako katastrofa, je pre vás veľká investičná príležitosť.

Zdroj: finax.eu

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.