Ako minimalizovať riziko v investovaní?

Aktuality | 15.04.2021

Každá investícia so sebou nesie istú mieru rizika. Dá sa však eliminovať natoľko, že si viete zabezpečiť stabilný zisk a pritom nesiete len malú mieru rizika. Aj v prípade, že vám nič nehovoria pojmy ako indexy, komodity, pákovanie, akcie, ETF, stále dokážete dobre investovať a dosiahnuť stabilné zhodnotenie. Stačí len poznať pár pravidiel.

Zdroj: unsplush.com

Rizikom je aj malé riziko

Najväčším rizikom Slovákov je, že nie sú ochotní podstúpiť primerané riziko v zhodnotení peňazí. Stále majú pocit, že ak budú investovať konzervatívne, tak prakticky majú len minimálnu šancu, že sa ich financie znehodnotia. Opak je pravdou. Prehnaný strach z rizika je riziko samotné.

„Slováci sú pri investovaní veľmi konzervatívni. Uprednostňujú bezpečnosť investícií pred výnosom. Takíto klienti investujú skôr do konzervatívnych fondov.“

 Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk

Konzervatívne fondy si pritom volia aj v prípade, keď pre nich nie sú vhodné. Napríklad pri sporení v treťom pilieri je najhoršou možnosťou sporiť v konzervatívnych fondoch, ak máte viac ako 10 rokov do dôchodku. Akcie sú totiž v dlhodobom horizonte najziskovejšie, ale aj najrizikovejšie. Avšak, ak sa zľaknete pohybov na trhu, prichádzate o možnosť svoje peniaze dynamicky zhodnotiť. V konzervatívnych fondoch, ktoré sú určené na uchovanie hodnoty krátko pred dôchodkom, nemusia investície vykryť ani infláciu.

Riziko nákupu a predaja

Pri investovaní chce každý lacno kúpiť a keď trh vystúpi nahor, tak predať. Problém je, že nikto presne nevie, kde je vrchol a kde je dno. Ani kedy prídu. Prepady na trhoch vedia dosahovať až 30 percent. Stabilnou možnosťou, ako eliminovať riziko, nie je čakať na prepady a vrcholy, ale investovať pravidelne.

„Pravidelným nákupom aktív na finančných trhoch sa totiž priemeruje ich nákupná cena. Investor ich tak nakúpi za nižšiu cenu, ako je jej aritmetický priemer, a o to lacnejšie, čím vyššia volatilita, teda výkyvy na trhu sú. Keďže vyše 100-ročná moderná história akciových trhov jasne ukazuje, že dlhodobo majú akciové trhy rastový trend, pravidelné investovanie bolo doteraz (na období dlhšom ako 15 rokov) ziskové vždy a predpokladáme, že ziskovým bude i naďalej.“

Marián Búlik, OVB

 

Ideálny spôsob, ktorý rozloží riziko a priemeruje cenu, je pravidelné investovanie napríklad do tretieho piliera. Nenakupujete svojvoľne, ale pravidelne, každý mesiac. Výsledkom je priemerná cena a rast vašich investícií aj v čase, keď sa trh napríklad zotavuje z prepadu na pôvodnú hodnotu. Vaše investície sa vtedy zhodnotia rýchlejšie.

Vedeli ste, že...
... pri španielskej chrípke trvalo klesanie trhov 2,5 roka? Následne sa však akciový trh v USA do 3 rokov zotavil a prekonal pôvodnú úroveň.

Riziko je neinvestovať

Hlavným argumentom Slovákov, prečo nešetria a následne neinvestujú je, že nemajú z čoho. Podľa Eurostatu z roku 2019 však mesačne míňame na zbytočnosti v priemere 65 eur. Tieto financie môžete radšej investovať. Rovnako je v prípade investovania do fondov v treťom pilieri ideálne využiť aj podporu zamestnávateľa. Čím zhodnocujete majetok omnoho rýchlejšie, ako len vlastnými príspevkami.

Riziko vysokých vkladov

Mnoho ľudí sa pri investovaní popálilo tým, že investovali do fondov príliš vysokú sumu peňazí naraz. Ak máte financie, ktoré chcete investovať a nie si ich odložiť napríklad na sporiaci účet, peniaze vždy rozdeľte. Rovnako sa s veľkými sumami neoplatí ani riskovať na akciovom trhu. Pretože vidina veľkého zisku sa môže rozplynúť v nečakanej strate.

„Pri menšej jednorazovej investícii (do 10 000 eur) stačí, ak peniaze rozdelíte do 3 tranží s mesačným rozostupom. Pri väčších sumách je lepšie rozdeliť investíciu do 6 tranží.“

Marián Búlik, OVB

Toto jednoduché pravidlo rozdelenia sa oplatí dodržať aj v prípade mimoriadneho vkladu do tretieho piliera.

Zdroj: unsplush.com

Riziko špekulácií

V súčasnosti stále viac ľudí láka priame obchodovanie na finančných trhoch cez brokera. Možnosť kúpiť si akcie, predať, realizovať obchody s komoditami, staviť na menové páry. To všetko sa dnes dá z mobilu alebo počítača. Za pár sekúnd je možné vytvoriť značný zisk. Odvrátenou stranou je však aj fakt, že väčšina ľudí nakoniec na špekuláciách prerobí.

„Keď ste si už rast všimli, pravdepodobne ste už premeškali najväčší nárast.“

Marián Búlik, OVB

Preto, ak nepatríte naozaj k zdatným investorom, ktorí sa chcú na obchodovanie špecializovať, je lepšie vložiť svoj majetok do rúk profesionálnych správcov fondov, ako sa riadiť vlastnými emóciami.

Navyše pri obchodovaní môžete stratiť značné peniaze, ktoré by inak mohli slúžiť na dôchodkové zabezpečenie. Pri investovaní do fondov v treťom pilieri pritom môžete rovnako participovať na raste akcií svetových firiem. Akurát s menším rizikom, že niečo pokazíte.

Riziko, že prerobíte aj v zisku

Možno sa potešíte, že vaše investície skončili v zelených číslach, ale to ešte nemusí znamenať, že ste zarobili. Rizikom je, že vaše zhodnotenie nemusí prekonať infláciu. No a v takom prípade síce máte „papierové“ zhodnotenie, ale to reálne chýba. Práve tento prípad sa môže stať, ak investujete celý život do konzervatívnych fondov v dôchodkovom sporení. Ak by ste mali dynamické fondy, v správnom období vášho života, tak sa o zhodnotenie nad infláciu báť nemusíte.

Tipy, ako znížiť riziko pri investovaní

Chcete znížiť riziko a maximalizovať stabilitu výnosu? Poradíme vám praktických a overených šťastných 7 tipov:

 1. Ako prvé pri investovaní je potrebné si určiť, na čo chcete peniaze použiť. Či vytvoriť dlhodobú rezervu alebo napríklad alternatívny príjem, prípadne si sporiť na dôchodok.
 2. Vytvorte si rezervný fond, z ktorého neinvestujete, ale máte peniaze k dispozícii na bežné výdaje a neočakávané situácie.
 3. Vyhraďte si peniaze, ktoré ste schopní investovať.
 4. Stanovte si, ako často budete investovať a tento investičný plán dodržiavajte.
 5. Určite si investičný horizont, napríklad 40 rokov v prípade dôchodkového sporenia.
 6. Vyberte si vhodný fond a investujte pravidelne.
 7. Nepodliehajte emóciám 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

 1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
 2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

 1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
 2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
 3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

 • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.