Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou?

Aktuality | 16.03.2022

Svet sa 24. februára 2022 zmenil, vojna na Ukrajine má logické a, žiaľ, bezprecedentné ekonomické dôsledky. Inflácia už pred vojnou lámala aj v našej krajine historické rekordy a neexistuje absolútne žiaden dôvod na zmenu negatívneho trendu. Experti opäť musia revidovať prognózy napriek tomu, že viacero premenných na seriózne odhady je už v kategórii ak nie nespoľahlivých, tak nevyspytateľných. Bežní ľudia zase rozmýšľajú, ako svoje peniaze ochrániť pred infláciou, ak ich rovno neminú na spotrebu práve v dôsledku inflácie a rastu cien.

Dobré správy sa minuli

Nebudeme si maľovať dúhové obláčiky na blankytné nebo, realita je podstatne menej farebná:

➔    mesiac pred napadnutím Ukrajiny, v januári 2022 bola inflácia v eurozóne na úrovni 5,6 %

➔    na Slovensku v rovnakom čase až 7,7 %

➔    v januári 2021 bola inflácia v eurozóne 0,9 %, v celej únii 1,2 %

➔    vo februári 2022 inflácia v eurozóne podľa ECB stúpla na 5,8 %

➔    v našej krajine vyskočila inflácia vo februári na 8,4 %

➔    neexistuje žiaden reálny predpoklad, že by sa mal rast inflácie v eurozóne ani na Slovensku v najbližšom čase zastaviť alebo zmierniť

➔    naopak, vojna na Ukrajine roztočila do špirály ceny na komoditných trhoch

➔    skokový nárast cien komodít sa musí odraziť aj v raste inflácie, nielen u nás, ale v celej Európe a aj globálne

➔    slovenská inflácia zrkadlí okrem iného najmä vývoj cien v zahraničí, prioritne energetických a agrokomodít

Prečo je inflácia dôležitá

Je to jeden z viacerých indexových ukazovateľov „zdravia“ ekonomiky. Hlavný indikátor miery inflácie je mesačný index spotrebiteľských cien, ktorý zjednodušene meria zmenu v nákladoch na nákup položiek spotrebného koša. V ňom sú zaradené ceny rôznych komodít, tovarov a služieb, napríklad potravín, tepla, pohonných hmôt, nákladov na bývanie a všetkých bežných spotrebiteľských výdavkov.

Podľa jednotnej európskej štatistickej metodiky je univerzálny spotrebný kôš rozdelený na 12 odborov podľa klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu. Od januára 2022 je počet cenových reprezentatívnych položiek v spotrebnom koši až 738.

Miera inflácie zrkadlí všeobecný rast cien tovarov a služieb komplexného spotrebného koša, ktorá je na mesačnej báze zaznamenávaná podľa reálnych cenových ukazovateľov. Inflácia vždy najviac doľahne na skupiny obyvateľstva s najnižšími príjmami, pretože v spotrebnom koši je síce široké spektrum, ale v podstate bežných tovarov a služieb.

Z kvantitatívneho hľadiska môžeme medziročný nárast miery inflácie stále charakterizovať ako mierny, pretože neprekročil 9 % – zatiaľ. Keď sa dostaneme nad 10 %, budeme už hovoriť a písať nie o miernej, ale cválajúcej inflácii. Už teraz je tempo rastu inflácie zjavné a má okrem iného dosah na zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva a nárast životných nákladov.

Zdroj: unsplush.com

Aké sú možnosti ochrany peňazí pred infláciou?

Otázku by sme skôr mali naformulovať takto: Máme vôbec nejaké možnosti, ako uchrániť svoje peniaze pred infláciou? Tie, ktoré mesačne vydáme na spotrebu, nemáme ako ochrániť, nezostáva nám iné, len ich minúť – s rozvahou.

Tu platí jednoduchá matematika: keď ceny rastú, treba nakupovať dnes, pretože zajtra budú vyššie. Toto nie je výzva na panický nákup zásob, ale na premyslený nákup toho, čoho cena bude rásť nie nečakane, ale skokovo.

Ak máte hypotéku, zafixujte si úrokovú sadzbu na čo najdlhšie obdobie. Je totiž jednoznačné, že Európska centrálna banka v tejto situácii nemôže udržať úrokovú mieru na minime, aktuálne stále „pandemickom“ €STR: mínus 0,579 %. Mimo eurozóny úroky rastú rádovo v percentách, v Rusku zo dňa na deň skočili zo 7 na 20 %.

Prispôsobte svoje poistky inflácii. Ak nemáte na majetkových a životných poistkách nastavenú indexáciu alebo dynamizáciu, urobte to. Výška poistnej sumy bude automaticky zrkadliť vývoj inflácie bez nutnosti opätovného posudzovania hodnoty majetku alebo zdravotného stavu.

Základné pravidlo narábania s financiami platilo rovnako pred mesiacom, ako platí dnes: ak ste schopní generovať finančnú rezervu, nedržte ju na účte, pod vankúšom či v trezore. Vplyvom inflácie totiž financie strácajú svoju hodnotu a aby sme boli presní, pasíva strácali svoju hodnotu aj pri inflácii nižšej ako 2 %. Ak chcete svoje pasíva premeniť na aktíva, musia zarábať.

Ani termínovaný vklad vám financie nezhodnotí, úročenie nikdy nepredbehne vysokú infláciu. Ak napriek nárastu cien všetkých položiek spotrebného koša dokážete dať niečo bokom, investujte. Platí to aj pre úspory na bežných účtoch a termínovaných vkladoch: vyberte ich a investujte.

Pri investovaní platí niekoľko základných pravidiel:

 - nečakajte skokový zárobok, ak vám niekto sľúbi rýchle bohatstvo, neverte mu
 - investovanie je o trpezlivosti a racionálnych rozhodnutiach s chladnou hlavou
 - investičné portfólio treba rozložiť, pretože pri každej investícii treba rátať aj s rizikom straty
 - investujte pravidelne a dlhodobo, začať môžete aj s nižšou sumou
 - investičného poradcu si vyberajte zodpovedne, nejde o nič menej ako o vaše peniaze

Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou...

... nie je otázka na nobelovku za ekonómiu, ale je pomerne zložité ju zodpovedať. Každý znalý investor vie, že v čase rastúcej inflácie treba investovať do stabilných komodít. Problém je dnes v tom, že vojna na Ukrajine doslova rozpútala nie paniku, ale bezprecedentné turbulencie na komoditných trhoch.

Zdroje: Eurostat | Európska centrálna banka | Štatistický úrad SR