Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou?

Aktuality | 16.03.2022

Svet sa 24. februára 2022 zmenil, vojna na Ukrajine má logické a, žiaľ, bezprecedentné ekonomické dôsledky. Inflácia už pred vojnou lámala aj v našej krajine historické rekordy a neexistuje absolútne žiaden dôvod na zmenu negatívneho trendu. Experti opäť musia revidovať prognózy napriek tomu, že viacero premenných na seriózne odhady je už v kategórii ak nie nespoľahlivých, tak nevyspytateľných. Bežní ľudia zase rozmýšľajú, ako svoje peniaze ochrániť pred infláciou, ak ich rovno neminú na spotrebu práve v dôsledku inflácie a rastu cien.

Dobré správy sa minuli

Nebudeme si maľovať dúhové obláčiky na blankytné nebo, realita je podstatne menej farebná:

➔    mesiac pred napadnutím Ukrajiny, v januári 2022 bola inflácia v eurozóne na úrovni 5,6 %

➔    na Slovensku v rovnakom čase až 7,7 %

➔    v januári 2021 bola inflácia v eurozóne 0,9 %, v celej únii 1,2 %

➔    vo februári 2022 inflácia v eurozóne podľa ECB stúpla na 5,8 %

➔    v našej krajine vyskočila inflácia vo februári na 8,4 %

➔    neexistuje žiaden reálny predpoklad, že by sa mal rast inflácie v eurozóne ani na Slovensku v najbližšom čase zastaviť alebo zmierniť

➔    naopak, vojna na Ukrajine roztočila do špirály ceny na komoditných trhoch

➔    skokový nárast cien komodít sa musí odraziť aj v raste inflácie, nielen u nás, ale v celej Európe a aj globálne

➔    slovenská inflácia zrkadlí okrem iného najmä vývoj cien v zahraničí, prioritne energetických a agrokomodít

Prečo je inflácia dôležitá

Je to jeden z viacerých indexových ukazovateľov „zdravia“ ekonomiky. Hlavný indikátor miery inflácie je mesačný index spotrebiteľských cien, ktorý zjednodušene meria zmenu v nákladoch na nákup položiek spotrebného koša. V ňom sú zaradené ceny rôznych komodít, tovarov a služieb, napríklad potravín, tepla, pohonných hmôt, nákladov na bývanie a všetkých bežných spotrebiteľských výdavkov.

Podľa jednotnej európskej štatistickej metodiky je univerzálny spotrebný kôš rozdelený na 12 odborov podľa klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu. Od januára 2022 je počet cenových reprezentatívnych položiek v spotrebnom koši až 738.

Miera inflácie zrkadlí všeobecný rast cien tovarov a služieb komplexného spotrebného koša, ktorá je na mesačnej báze zaznamenávaná podľa reálnych cenových ukazovateľov. Inflácia vždy najviac doľahne na skupiny obyvateľstva s najnižšími príjmami, pretože v spotrebnom koši je síce široké spektrum, ale v podstate bežných tovarov a služieb.

Z kvantitatívneho hľadiska môžeme medziročný nárast miery inflácie stále charakterizovať ako mierny, pretože neprekročil 9 % – zatiaľ. Keď sa dostaneme nad 10 %, budeme už hovoriť a písať nie o miernej, ale cválajúcej inflácii. Už teraz je tempo rastu inflácie zjavné a má okrem iného dosah na zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva a nárast životných nákladov.

Zdroj: unsplush.com

Aké sú možnosti ochrany peňazí pred infláciou?

Otázku by sme skôr mali naformulovať takto: Máme vôbec nejaké možnosti, ako uchrániť svoje peniaze pred infláciou? Tie, ktoré mesačne vydáme na spotrebu, nemáme ako ochrániť, nezostáva nám iné, len ich minúť – s rozvahou.

Tu platí jednoduchá matematika: keď ceny rastú, treba nakupovať dnes, pretože zajtra budú vyššie. Toto nie je výzva na panický nákup zásob, ale na premyslený nákup toho, čoho cena bude rásť nie nečakane, ale skokovo.

Ak máte hypotéku, zafixujte si úrokovú sadzbu na čo najdlhšie obdobie. Je totiž jednoznačné, že Európska centrálna banka v tejto situácii nemôže udržať úrokovú mieru na minime, aktuálne stále „pandemickom“ €STR: mínus 0,579 %. Mimo eurozóny úroky rastú rádovo v percentách, v Rusku zo dňa na deň skočili zo 7 na 20 %.

Prispôsobte svoje poistky inflácii. Ak nemáte na majetkových a životných poistkách nastavenú indexáciu alebo dynamizáciu, urobte to. Výška poistnej sumy bude automaticky zrkadliť vývoj inflácie bez nutnosti opätovného posudzovania hodnoty majetku alebo zdravotného stavu.

Základné pravidlo narábania s financiami platilo rovnako pred mesiacom, ako platí dnes: ak ste schopní generovať finančnú rezervu, nedržte ju na účte, pod vankúšom či v trezore. Vplyvom inflácie totiž financie strácajú svoju hodnotu a aby sme boli presní, pasíva strácali svoju hodnotu aj pri inflácii nižšej ako 2 %. Ak chcete svoje pasíva premeniť na aktíva, musia zarábať.

Ani termínovaný vklad vám financie nezhodnotí, úročenie nikdy nepredbehne vysokú infláciu. Ak napriek nárastu cien všetkých položiek spotrebného koša dokážete dať niečo bokom, investujte. Platí to aj pre úspory na bežných účtoch a termínovaných vkladoch: vyberte ich a investujte.

Pri investovaní platí niekoľko základných pravidiel:

 - nečakajte skokový zárobok, ak vám niekto sľúbi rýchle bohatstvo, neverte mu
 - investovanie je o trpezlivosti a racionálnych rozhodnutiach s chladnou hlavou
 - investičné portfólio treba rozložiť, pretože pri každej investícii treba rátať aj s rizikom straty
 - investujte pravidelne a dlhodobo, začať môžete aj s nižšou sumou
 - investičného poradcu si vyberajte zodpovedne, nejde o nič menej ako o vaše peniaze

Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou...

... nie je otázka na nobelovku za ekonómiu, ale je pomerne zložité ju zodpovedať. Každý znalý investor vie, že v čase rastúcej inflácie treba investovať do stabilných komodít. Problém je dnes v tom, že vojna na Ukrajine doslova rozpútala nie paniku, ale bezprecedentné turbulencie na komoditných trhoch.

Zdroje: Eurostat | Európska centrálna banka | Štatistický úrad SR

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.