Ako požiadať o dôchodok? Praktický návod

Aktuality | 19.09.2022

Plánujete v blízkej budúcnosti žiadať o dôchodok? V tom prípade spravíte dobre, keď sa na celý proces pripravíte. Zaistíte si tým, že vám pri predkladaní žiadosti nebude chýbať žiadny doklad a vybavovanie si zbytočne nepredĺžite o niekoľko dní. Ako správne požiadať o dôchodok a ktoré tlačivá a dokumenty vám nesmú chýbať?

Zdroj: unsplush.com

Zarezervujte si termín cez rezervačný systém

Pandémia koronavírusu ovplyvnila nielen bežný život občanov, ale aj fungovanie verejných inštitúcií, ktoré museli nájsť rôzne alternatívne riešenia, vďaka ktorým mohli poskytovať svoje služby aj naďalej.

Jednou z nich bola Sociálna poisťovňa, ktorá v priebehu roka 2020 zriadila online rezervačný systém, cez ktorý si v súčasnosti môžete objednať termín návštevy na pobočke za účelom vybavenia dôchodku.

Po zarezervovaní termínu máte istotu, že keď pobočku poisťovne navštívite, dôchodok si skutočne vybavíte.

Ako si objednať termín návštevy pobočky?

Výhodou rezervačného systému je to, že nie je náročný na používanie. Celý proces zvládne aj osoba, ktorá nemá príliš veľa skúseností s používaním počítača.

Termín návštevy pobočky si môžete vybrať a zarezervovať v niekoľkých krokoch:

●      Navštívte oficiálnu stránku Sociálnej poisťovne
●      V ľavom postrannom paneli vyberte rezervačný systém Sociálnej poisťovne
●      V rezervačnom systéme si následne zvoľte, o ktorú službu máte záujem a kliknite na možnosť „Pokračovať”
●      V ďalšom kroku si vyberte miesto, kde chcete svoju žiadosť vyriešiť (malo by ísť o miesto vášho trvalého bydliska
●      Po výbere pracoviska zvoľte jeden z dostupných termínov a časov
●      Nakoniec vyplňte osobné údaje a rezerváciu odošlite

Sociálna poisťovňa na základe vytvorenej rezervácie nezasiela potvrdzovací e-mail. Nemusíte sa preto obávať, že ste zadali nesprávne údaje.

Pre vybavenie dôchodku sa stačí následne dostaviť na pobočku v termíne, ktorý ste si zvolili.

Tip
Adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca nájdete na oficiálnej stránke poisťovne v sekcii Kontakty – pobočky.

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku

Žiadosť o priznanie starobného dôchodku sa spisuje na najbližšej pobočke Sociálnej poisťovne, respektíve na tej, pod ktorú patríte podľa miesta trvalého bydliska. Ak by ste sa nachádzali dlhšiu dobu mimo svojho trvalého bydliska, o dôchodok môžete požiadať aj na pobočke v mieste vášho prechodného pobytu.

Keď s pracovníkom poisťovne vyplníte všetky dokumenty, žiadosť sa považuje za podanú.

Dokumenty potrebné k spísaniu žiadosti

Pracovníkovi Sociálnej poisťovne musíte predložiť niekoľko dokladov, na základe ktorých vám môže vyplniť vašu žiadosť. Sú to dokumenty:

●      doklad o ukončení vzdelania – môže ísť o výučný list, maturitné vysvedčenie a podobne
●      vojenská knižka
●      rodné listy detí – prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti náhradných rodičov alebo úmrtný list dieťaťa, ak dieťa zomrelo
●      potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol občan evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003
●      potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení
●      hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé, odkedy dokedy trvalo zamestnanie

Ak sa posudzuje žiadosť o minimálny dôchodok, spolu s uvedenými musíte predložiť aj:

●      potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny, a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny
●      potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ich žiadateľ získal

V niektorých prípadoch od vás môže Sociálna poisťovňa požadovať aj ďalšie doplnkové doklady. Všetky ich nájdete spísané na oficiálnej webovej stránke poisťovne.

Zdroj: unsplush.com

Ako žiadať o dávky z III. piliera?

Ak ste si kvôli stabilnejšej a istejšej budúcnosti sporili aj v III. pilieri, o výplatu dávok z neho musíte požiadať v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou ste uzatvorili účastnícku zmluvu.

Žiadosť o výplatu dávok z III. piliera musí obsahovať:

●      meno a priezvisko
●      adresu trvalého bydliska
●      druh dávky alebo dávok, ktoré žiadate vyplatiť alebo vyplácať, ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodo
●      požadovanú výšku jednorazového vyrovnania, ak žiadate o jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom
●      vyhlásenie, že ste sa oboznámili s tým, že doživotný starobný a výsluhový dôchodok nie je predmetom dedenia
●      číslo účtu v banke, na ktorý má byť prevedená dávka
●      prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností potrebných pre splnenie podmienok vyplácania dávok

Urýchlite si žiadosť o dôchodok aj vy

Využite registračný systém Sociálnej poisťovne a požiadajte o dôchodok bez zdĺhavého čakania. Okrem toho si nezabudnite pripraviť všetky doklady, ktoré od vás môže poisťovňa vyžadovať pri vybavovaní osobne. Zaistíte si tak, že všetko vyriešite bez toho, aby sa proces vybavovania predlžoval o niekoľko dní.