Ako sa vypočíta starobný dôchodok?

Aktuality | 09.05.2022

Blíži sa vám odchod do dôchodku a neviete, aký dôchodok vám Sociálna poisťovňa vyráta? Pri jeho výpočte sa pritom berie do úvahy viacero faktorov. V našom článku sa dnes pozrieme na to, ako si ho môžete vypočítať rýchlo a jednoducho.

Zdroj: pexels.com

Nárok na dôchodok

Ak si chcete uplatniť nárok na dôchodok, musíte splniť tieto podmienky:

●      minimálne 15 rokov platiť dôchodkové poistenie
●      dosiahnuť dôchodkový vek

Ak máte splnené podmienky, môžeme prejsť k samotnému výpočtu výšky vášho dôchodku.

Výpočet dôchodku

Do výpočtu starobného dôchodku sa započítavajú tieto parametre:

●      POMB – priemerný osobný mzdový bod,
●      ODP – obdobie dôchodkového poistenia,
●      ADH – aktuálna dôchodková hodnota.

Tieto parametre spolu tvoria vzorec:

„SD = POMB x ODP x ADH”

Predstavme si jednotlivé parametre a všetko, čo o nich potrebujete vedieť.

POMB – priemerný osobný mzdový bod

Na to, aby sme vedeli určiť POMB, musíme si najprv vypočítať osobný mzdový bod (OMB). Ten sa počíta za každý rok starobného poistenia a potom sa spriemeruje.

OMB sa vypočíta ako podiel medzi osobným vymeriavacím základom, ktorý za daný rok dosiahnete so všeobecným vymeriavacím základom. Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy za daný kalendárny rok.

Príklad:

„V danom roku ste mali mesačnú priemernú mzdu 1100 € a v tom čase bola priemerná mzda v slovenskom hospodárstve 1000 €. Váš OMB je teda 1,1”.

Výpočet POMB sa ešte upravuje podľa § 63, ktorý berie do úvahy aj ľudí s nízkymi alebo vysokými príjmami. Ak vám vyjde POMB nižšie ako 1, tak sa k nemu pripočíta 20 % z rozdielu medzi 1 a POMB. Ak vám vyjde POMB medzi 1,25 – 3, tak sa pripočíta 68 % z rozdielu. Hodnoty nad 3 sa ignorujú.

Príklad:

„Ak je POMB 0,9, čo je menej ako 1, tak prejde touto úpravou: POMB = 0,9 + 0,2 x (1 - 0,9). Upravené POMB je teda 9,02.”

„Ak je POMB 4,1, čiže nad 3, do úvahy sa berie hodnota len do 3. POMB sa v takom prípade upraví takto: POMB = 1,25 + 0,68 x (3 - 1,25). Upravené POMB je 2,44.”

ODP – obdobie dôchodkového poistenia

Pri ODP je dôležitý každý odpracovaný deň. Pri žiadosti o dôchodok Sociálna poisťovňa spočíta každý deň, za ktorý ste mali uhradené dôchodkové poistenie a vydelí ho číslom 365. Takto je stanovené presné obdobie dôchodkového poistenia. Obdobie, keď ste boli nezamestnaný, sa nepočíta.

Vedeli ste, že…

…počas materskej a rodičovskej dovolenky sa vám tento čas automaticky započítava do budúceho nároku na dôchodok?

Zdroj: pexels.com

ADH – aktuálna dôchodková hodnota

ADH je je konštanta, ktorá vznikla pri veľkej dôchodkovej reforme v roku 2004. Odvtedy sa každoročne mení o rast priemerných miezd. ADH stanoví Sociálna poisťovňa a platí od 1. 1 daného kalendárneho roku do 31. 12. toho istého roku. Do výpočtu výšky dôchodku ide vždy ADH pre daný rok, keď podávame žiadosť o dôchodok. ADH pre rok 2022 je 15,1300 €.

Finálny výpočet

Pánovi Jánovi vznikol v roku 2022 nárok na odchod do dôchodku. Požiadal preto Sociálnu poisťovňu o jeho vyplácanie. Na základe ODP mal odpracovaných 43 rokov a jeho POMB bol 1,15.

SD = 1,15 x 43 x 15,1300

SD = 748,1785 €

Existuje aj online kalkulačka na stránke Sociálnej poisťovne, kde si viete vypočítať výšku vášho budúceho dôchodku. Výsledok je však veľmi orientačný a zahrňuje iba I. pilier.

Zhrnutie

Teraz si už viete vypočítať svoj dôchodok. Žiaľ, väčšina ľudí nedosahuje priemernú mzdu národného hospodárstva, ktorá v roku 2022 činí 1295 €. Z toho vyplýva aj priemerná výška vyplácaného dôchodku, ktorá je aktuálne vo výške 512,93 €. Ak teda ešte máte možnosť, otvorte si III. pilier a postarajte sa o stabilnú budúcnosť.