Ako si legálne znížiť dane (porovnanie s EÚ)

Aktuality | 01.06.2021

Dane sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Vďaka nim financujeme všetky štátne inštitúcie, ktoré zabezpečujú chod krajiny. Sú nimi napríklad silové a záchranné zložky, nemocnice, úrady, atď. Ich výška je dlhoročne stabilná, avšak posledné mesiace sa vytvára tlak na zmenu. Ako sme na tom v porovnaní s EÚ? Dá sa nejako na daniach ušetriť?

Zdroj: pexels.com

Aktuálny daňový systém na Slovensku

Slovensko zažilo niekoľko daňových zmien, avšak najvýznamnejšou bola veľká daňová reforma z roku 2004. V tejto reforme sa výrazne zjednodušila právna úprava daní, ktorá ale bola nepriehľadná a dávala priestor pre daňové podvody. Jej význam bol tak veľký, že sa dočkala medzinárodného ohlasu. Tento „Slovenský model” sa stal časťou predvolebnej agendy niektorých politických strán v Nemecku, Česku a Poľsku.

Táto reforma sa v priebehu rokov niekoľkokrát novelizovala, aby reflektovala reálne potreby. Posledné mesiace sa čoraz častejšie objavujú špekulácie o novej daňovej reforme, ktorá by zmenila pohľad na odvody a daň.

Na Slovensku podľa techniky výberu rozlišujeme tieto dane:

●      priame dane - platiteľ dane a daňovník je jedna a tá istá osoba. Platiteľ dane je teda ten, ktorého sa daň priamo týka (napr. daň z príjmov)

●      nepriame dane - platiteľ dane a daňovník je rozdielna osoba. Túto daň platíme nepriamo, a to zaplatením dane v cene tovaru alebo služby (napr. DPH).

Ako si znížiť základ dane

Každý z nás sa pohráva s myšlienkou, ako čo najviac optimalizovať náš základ dane. Poznáme niekoľko spôsobov:

  1. daňový bonus zo zaplatených úrokov - ak čerpáte hypotéku. Tento spôsob má ale niekoľko nevýhod. Hypotéka je poskytovaná ako kedysi štátny príspevok pre mladých. Pri žiadosti o úver musíte mať do 35 rokov a bonus viete čerpať maximálne 5 po sebe idúcich rokov.
  2. zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení - lepší spôsob, ako ušetriť na dani, pretože to nie je len o šetrení na dôchodok.

Usporte s III. pilierom na dani

III. pilier je dlhodobé sporenie, kde si vytvárate vlastnú finančnú rezervu na váš dôchodok. Okrem zabezpečenia svojho životného štandardu v starobe sa s takýmto sporením dá ušetriť aj na dani z príjmu. Ako to teda funguje?

Na to, aby ste si vedeli uplatniť daňovú úľavu, musíte spĺňať tieto podmienky:

●      príspevky na DDS ste zaplatili na základe zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou / ak bola zmluva uzatvorená po 01.01.2014/

●      v prípade zmlúv uzatvorených pred 01.01.2014 ste podpísali dodatok o zmene zmluvy, ktorého súčasťou je zrušenie dávkového plánu

●      nemáte uzatvorenú inú zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky podľa novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Ak tieto podmienky splníte, tak si viete všetky vaše príspevky, ktoré ste odviedli do tretieho piliera, odpočítať z daňového základu. Avšak maximálne do výšky 180 eur za rok. Pri uplatnení 19 % sadzby dane si viete v konečnom dôsledku na dani z príjmu ušetriť až 34,20 eur.

Výhodou oproti hypotékam je, že nie ste limitovaný vekom, ako pri bonuse pre mladých. Táto daňová úľava navyše platí po celú dobu sporenia. Ak teda sporíte od svojich 20 rokov až po dôchodok, za tento čas viete na daniach ušetriť stovky eur.

Napríklad: ak si sporíte 44 rokov aspoň 15 eur mesačne, viete na daniach ušetriť až 1504,80 eur.

TIP: Pozor na predčasný výber z tretieho piliera, pretože vám vzniká povinnosť vrátiť predošlé daňové úľavy.

Zdroj: pexels.com

Porovnanie s EÚ

Európsku úniu aktuálne tvorí 27 členských štátov a každý z nich má svoj daňový systém s rôzne nastavenými sadzbami. Či už sa to týka dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní. Poslednú dobu panuje veľmi obľúbený názor, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo odvodovým zaťažením, prípadne s jednou z najvyšších dani z pridanej hodnoty. Aká je však pravda?

Ak sa na to pozrieme z pohľadu dane z pridanej hodnoty, budeme veľmi milo prekvapení. Na vrchole rebríčka s najvyššou základnou sadzbou DPH stojí Maďarsko, ktoré má daň vo výške až 27 %. Na opačnom konci tohto rebríčka s daňou 17 % je Luxembursko. Slovensko má so svojimi 20 % štvrtú najnižšiu základnú sadzbu DPH v Európskej únii. O toto miesto sa delíme s ekonomikami Francúzska, Rakúska a Bulharska.

Čo sa týka komplexného pohľadu na celkové zdanenie ekonomiky, podľa Eurostatu nám patrí 8. miesto. Je to porovnanie celkového výberu daní a odvodov k HDP krajiny.

Zhrnutie

Negatívne prognózy ohľadom demografického vývoja na Slovensku hovoria jasnou rečou. Čím ďalej, tým viac sa rodí menej detí a časom bude viacej poberateľov ako prispievateľov. Kvôli chýbajúcim peniazom bude systém nakoniec nestabilný a zvyšovanie“ štátnych“ dôchodkovo nemožno očakávať. Pritom ani dnešný priemerný dôchodok nie je dostatočne vysoký. Navyše viete ušetriť na daniach. Kvôli týmto trom dôvodom je veľmi dôležité začať si sporiť na dôchodok v čo najskoršom veku.

Zdroj: wikipedia.orgmfsr.sk  ⎸stabilita.sk  ⎸eurostat  ⎸financnasprava.sk