Československý dôchodok: Všetko, čo potrebujete vedieť.

Aktuality | 16.06.2022

1. 1. 1993 došlo k rozdeleniu Československej federatívnej republiky. Pri rozdelení prišla na pretras aj otázka budúcich dôchodkov. Čo všetko potrebujete vedieť o tzv. československých dôchodkoch?

Zdroj: pixabay.com

Československý dôchodok

Pri rozdelení ČSFR sa nástupnícke štáty zaoberali otázkou, za ktoré obdobia starobného poistenia bude daný štát vyplácať dôchodok. Pravidlá na rozdelenie období poistenia podľa predpisov ČR a SR stanovuje článok 20 zmluvy medzi SR a ČR o sociálnom zabezpečení.

Podľa tohto článku sa obdobia starobného poistenia získané pred dňom rozdelenia ČSFR pokladajú za obdobia toho štátu, kde bolo sídlo zamestnávateľa. Nárok na tento dôchodok majú poistenci, ktorí k 1. 1. 1993 dosiahli minimálne 25 rokov starobného poistenia.

Vyrovnávací príplatok

Pred rozdelením ČSFR bola právna úprava na výpočet výšky dôchodku pre oba štáty rovnaká. Dnes sa ale výpočet českého dôchodku od toho slovenského líši.

Vďaka týmto rozdielom by mnohým vyhovovalo, keby im doby starobného poistenia spred 1. 1. 1993 hodnotila Sociálna poisťovňa. Tá je však povinná rešpektovať zmluvu o sociálnom zabezpečení, preto nemôže zhodnotiť doby, ktoré sú českými dobami.

Aby kvôli rozdeleniu republiky neboli poistenci znevýhodnení, vznikol vyrovnávací príplatok, ktorý však 1. 1. 2020 zanikol.

Vedeli ste, že…

…od 1. 1. 2022 už nie je potrebné každý štvrťrok predkladať potvrdenie o žití, ktorý si vyžadovala Česká správa sociálneho zabezpečenia? Po novom si tieto informácie vymieňa so Sociálnou poisťovňou.

Nový výpočet československého dôchodku

Od 1. 1. 2020 zanikol vyrovnávací príplatok a nahradil ho nový výpočet dôchodku. Nárok na tento výpočet vzniká iba tým poistencom, ktorí získali československé obdobie dôchodkového poistenia, a zároveň im za toto obdobie priznáva dôchodok Česká republika.

„Nárok na prepočet dôchodku bude mať poistenec, ktorý získal:

●      pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré má priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok Českou správou sociálneho zabezpečenia,
●      a po 31. decembri 1992 najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky.”

Výška dôchodku sa určí ako rozdiel:
●      medzi dôchodkom, na ktorý by mal poistenec nárok, ak by sa celé obdobie poistenia do 31. 12. 1992 hodnotilo iba podľa predpisov SR,
●      a dôchodkom vyplácaným podľa predpisov ČR.

Na tento prepočet majú nárok aj poberatelia už priznaných dôchodkov pred 1. 1. 2020. Ak bude ich nový výpočet výhodnejší, tak sa im dôchodok zvýši odo dňa prvého nároku na výplatu dôchodku. Tomu, komu sa vypláca aj vyrovnávací príplatok a jeho nový prepočet bude vyšší ako súčet dôchodku a príplatku, tak mu nárok na vyrovnávací príplatok zanikne.

O tento prepočet si musíte požiadať formou listu, ktorý pošlete na Sociálnu poisťovňu. Tá má následne 6 mesiacov na to, aby vydala rozhodnutie.

Zdroj: pixabay.com

Novela zákona

Od 20. 04. 2022 platí novela zákona o sociálnom zabezpečení, ktorá bola potrebná, pretože priniesla zosúladenie československých dôchodkov. V praxi sa objavovali prípady, keď kvôli prísnejším českým pravidlám nevznikal poistencom nárok na český dôchodok. Takýto poistenec dostával iba čiastkový dôchodok.

Na základe tejto právnej úpravy sa bude „až do vzniku nároku na dôchodok z Českej republiky výška dôchodku zo Slovenskej republiky vypočítavať aj z československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok na dôchodok z Českej republiky.”

Zhrnutie na záver

Dúfame, že vám dnešný článok pomohol zorientovať sa v problematike československých dôchodkov. Ak však potrebujete podrobnejšie informácie ohľadom výpočtu výšky vášho dôchodku, neváhajte kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa | MPSVaR