Chcete mať vyšší dôchodok? Zvážte rizikovejšie fondy

Aktuality | 08.04.2021

Nízke slovenské dôchodky sú realitou, pred ktorou môžeme uniknúť. Stačí spraviť počas aktívneho života niekoľko zásadných rozhodnutí. Nie je ich pritom veľa, nie sú náročné a dokážu vám priemerný slovenský dôchodok vylepšiť o stovky eur. A to za pár minút vášho času určite stojí.

Zdroj: unsplush.com

Základom je viac nôh

Fakt, že pre lepší dôchodok nestačí povinný odvod do sociálnej poisťovne je dnes každému mladému človeku jasné. Druhý pilier je prakticky nutnosť a ak si chcete život na dôchodku užiť v pohode, nutnosťou je aj tretí pilier.

Dôležité je však vedieť, ako v treťom pilieri svoje peniaze investovať správne. To znamená, aký si vybrať fond, ktorý vám zabezpečí čo najrýchlejší rast a pritom si zaistiť, že pred dôchodkom sa vaše financie v prípade príchodu krízových rokov neznehodnotia. Pripravili sme rýchly manuál, aby ste si vedeli vybrať správny fond pre vás.

Indexový doplnkový dôchodkový fond

Tento fond si vyberte v prípade, že máte menej ako 40 rokov. Peniaze vo fonde sú investované do najdynamickejších odvetví finančného trhu. Tento fond je určený na dlhodobé investovanie. Vytvára priestor pre vysoké zhodnotenie, ale je vysoko volatilný.

Fond je zameraný na svetové akcie, pričom akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu. Ak sporiteľ dodrží odporúčaný investičný horizont, tieto aktíva sú historicky najvýnosnejšie. Avšak vďaka vysokej volatilite nie je vhodný pre sporiteľov, ktorým chýba do dôchodku menej ako 10 rokov.

Indexový príspevkový fond

Fond investuje vaše príspevky do svetových akciových indexov. Preto je vysoko rizikový, ale vytvára priestor pre výnimočné zhodnotenie. Ďaleko nad hranicou inflácie. Investovanie do tohto fondu je vhodné pre sporiteľov od 18 do 45 rokov. Prípadne takých, ktorých investičný horizont je 15 a viac rokov. V jeho prospech však hovorí aj to, že od začiatku roka do konca marca sa zhodnotil o krásnych 7,78 %.

Akciový príspevkový fond

Je zameraný na investície zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. Fond je diverzifikovaný a zameraný hlavne na vysoké zhodnotenie príspevkov. Cieľom fondu je rozložiť riziko a dosiahnuť čo najstabilnejší rast celého portfólia a tým aj úspory. Tento fond je vhodný pre investorov, ktorí majú viac ako 10 rokov do dôchodku. Od začiatku roka sa zhodnotil o 5,87 %.

Stabilita príspevkový fond

Fond je určený sporiteľom, ktorí majú menej ako 10 rokov do dôchodku, ale nie menej ako 5 rokov. Fond je vyvážený a poskytuje strednú mieru rizika. Namiešané sú aj akciové tituly, ktorých cieľom je dosahovať vyššie zhodnotenie, ale je doplnený dlhopisovými a peňažnými investíciami. Ich účelom je držať hodnotu investovaného majetku a zabrániť vyšším výkyvom.

Stabilita Výplatný fond

Bez ohľadu na to, v akom fonde ste si sporili na dôchodok, ak požiadate o výplatu dôchodku, DDS automaticky presunie majetok do Výplatného fondu. S majetkom v tomto fonde sa hospodári s cieľom čo najviac zachovať hodnotu nasporených prostriedkov a zhodnotiť ich bez rizika vyšších strát počas možných prepadov na trhu alebo kríz. To znamená, že váš majetok je čo najviac chránený a pripravený na výplatu vysnívaného dôchodku.

Zdroj: unsplush.com

Nebojte sa zariskovať

Čím viac rokov máte do dôchodku, tým lepšie je zvoliť si dynamickejší fond. Vaše príspevky sa v ňom budú zhodnocovať rýchlejšie. A čo je dôležité, vďaka pravidelnosti príspevkov každý mesiac priemerujete cenu.

Preto poklesy nebudú tak strmé a zhodnotenie bude dosahovať vyššiu úroveň. Čím viac však máte nasporené a čím bližšie smerujete k dôchodku, tým je lepšie meniť fondy na konzervatívnejšie.

Tie už síce nedosahujú také zhodnotenie, na druhej strane ochraňujú váš majetok pred prípadnými pádmi. Fond je vhodné meniť každých 10 rokov a vďaka tomu dosiahnete najvyššie možné zhodnotenie aj najvyššiu stabilitu slušného dôchodku.

Vedeli ste, že…
... ak investujete 50 eur mesačne v dynamickom fonde, úspory by po piatich rokoch boli na úrovni 3 698 eur? V prípade, že by bolo zhodnotenie fondu 8 percent ročne. To je približné zhodnotenie, ktoré dosahuje aktuálne indexový príspevkový fond.

Rozdiel je v stovkách eur

Rozdiel v zhodnotení peňazí v dynamickom fonde oproti sporeniu v konzervatívnom fonde je viac ako 600 eur v prospech indexového fondu. A to je rozdiel len za 5 rokov. V prípade pätnásťročného sporenia ide o stovky eur. Preto si konzervatívne fondy nechávajte až na posledných 5 rokov pred odchodom na dôchodok. V inom období sa nebojte zariskovať. Vráti sa vám to na výške dôchodku.

Štyri rozhodnutia na ceste k dobrému dôchodku

Jediné, čo je potrebné pre dobrý dôchodok spraviť, sú štyri správne rozhodnutia:

  1. Prvým je vstúpiť do druhého a tretieho piliera.
  2. Druhým je vybrať si čo najdynamickejší fond a nechať peniaze zhodnocovať v akciách a indexoch.
  3. Tretím krokom je, že ak sa priblížite k odchodu do dôchodku na 10 rokov zmeniť fond na vyvážený.
  4. Štvrtým je na posledných päť rokov zvoliť fond konzervatívny.

Vďaka tomu využijete dynamiku trhov a súčasne sa pred odchodom do dôchodku vyhnete finančným stratám na investovanej sume. Výsledkom bude omnoho vyšší dôchodok v porovnaní s ľuďmi, ktorí stavili od začiatku sporenia na konzervatívne fondy. Pritom stačí spraviť iba štyri správne rozhodnutia a správne si počas života zmeniť fondy v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Tie si zmeníte jednoducho, písomne alebo aj elektronicky vo vašom konte.