Chcete pasívny príjem? Takéto máte možnosti

Aktuality | 15.11.2022

Chcete zarábať peniaze počas toho, ako sa venujete svojim koníčkom? Znie to ako nedosiahnuteľný sen. Našťastie, takéto niečo existuje a volá sa to pasívny príjem. V dnešnom článku vám ukážeme, aké máte možnosti.

Zdroj: pexels.com

Aktívny vs. pasívny príjem

Rozdiel medzi týmito dvoma príjmami je v spôsobe, akým finančné prostriedky zarábate. Pri aktívnom príjme vyvíjate aktivitu, za ktorú dostávate príjem. Príkladom je zamestnanie, kde za svoju prácu dostávate výplatu. Pri pasívnom zarábate peniaze aj vtedy, keď nič nerobíte. Pasívny príjem totiž pramení z rozhodnutí či aktivít, ktoré ste spravili v minulosti.

Predstavte si dvoch podnikateľov, ktorí žijú v meste. Cez mesto preteká široká rieka a nie sú v ňom žiadne mosty. Prvý podnikateľ sa rozhodne kúpiť loď a každý deň za poplatok prevážať ľudí z jedného brehu na druhý. Príjem má však iba vtedy, keď je v práci.

Druhý podnikateľ sa rozhodol postaviť most. Každý, kto chcel cez neho prejsť, musel zaplatiť. Okrem toho zamestnal vyberača mýta, ktorý vyberal mýto za prejazd bez ohľadu na to, či bol podnikateľ č. 2 v práci.

Mýty o pasívnom príjme

Pasívny príjem znie veľmi lákavo a mnoho ľudí si ho predstavuje ako veľmi jednoduchú cestu k peniazom. Preto vzniklo niekoľko mýtov, na ktoré si treba dať pozor. Ak im podľahnete, hrozí, že vaša snaha o pasívny príjem rýchlo stroskotá.

●      O pasívne príjmy sa netreba starať
●      Pasívne príjmy vás zabezpečia na celý život
●      Po rozbehnutí pasívnych príjmov už nemusíte nič robiť

Nie je to však pravda. O pasívne príjmy sa musíte starať, pretože plynú z rozhodnutí a aktivít z minulosti. Všetkým je jasné, že život sa mení, a to, čo platilo v minulosti, dnes už neplatí. Dobrým príkladom sú napríklad vkladné knižky. V minulosti mali veľmi výhodné úrokové sadzby, čím generovali slušný pasívny príjem. Pred ich koncom boli úroky smiešne nízke.

 

Tipy na pasívny príjem

Možností, ako si zabezpečiť pasívny príjem, je niekoľko. My sa s vami podelíme o tie najlepšie:

●      investovanie na finančnom trhu
●      doplnkové dôchodkové sporenie
●      prenájom nehnuteľnosti
●      prenájom hnuteľného majetku
●      vytváranie webového obsahu

Investovanie na finančnom trhu

Ide o najznámejší spôsob pasívneho príjmu. K jeho rozbehnutiu nepotrebujete veľa. Potrebujete len čas a peniaze, ktorých prípadná strata vás nezabolí. Na finančnom trhu nájdete rôzne investičné produkty, s ktorými viete dosiahnuť pasívny príjem. Pri ich výbere sa však riaďte mierou investičného rizika, ktoré ste ochotní podstúpiť. Sú to:

●      Akcie – majú vyššie výnosy a zároveň aj vyššie riziko straty
●      Dlhopisy – sú bezpečnejšie ako akcie, ale ich výnosy nebývajú veľké
●      Podielové fondy – spravujú ich správcovské spoločnosti. Ich výhoda je, že do nich môžete investovať aj malé sumy, a to jednorazovo alebo pravidelne. Tvorí ich mix rôznych investičných produktov.
●      Termínované vklady – z pohľadu investičného rizika sú najbezpečnejšie, pretože banka garantuje výšku ich výnosu po celý čas vkladu. Nevýhodou je, že ide o časovo viazaný vklad, preto si peniaze z neho viete vybrať až po jeho uplynutí.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Staroba je jedno z období, kedy jediným aktívnym príjmom človeka je starobný dôchodok. Avšak demografické vyhliadky hovoria jasne. Populácia starne a na dôchodkový systém bude vyvíjaný čoraz väčší tlak. Inflácia navyše spôsobuje, že všetko okolo je čoraz drahšie. Z tohto hľadiska je DDS vynikajúcim stabilným pasívnym príjmom v starobe.

Zdroj: pexels.com

Vedeli ste, že…

…pri doplnkovom dôchodkovom sporení vám stačí fakt málo? Pri sume 20 € mesačne po dobu 44 rokov a vďaka zloženému úročeniu si viete nasporiť niekoľko desiatok tisíc eur.

Prenájom nehnuteľnosti

Ak máte vlastný byt, môžete ho prenajímať a pasívny príjem máte na svete. Oproti investovaniu na finančných trhoch je jeho výnos stabilný. Avšak netreba zabúdať na daňový úrad, keďže zo ziskov z prenájmu nehnuteľností ste povinný odvádzať daň. Pribudnú vám aj starosti s nájomníkmi či rôznymi opravami porúch, ktoré vzniknú v prenajímanej nehnuteľnosti.

Prenájom hnuteľného majetku

Tu môžeme spomenúť rôzne požičovne či projekty zdieľaných dopravných prostriedkov. Najznámejšie sú požičovne áut či bicyklov alebo aj milované a zatracované zdieľané kolobežky. V súčasnosti viete požičať úplne všetko, o čo majú ľudia záujem, ale nechcú si danú vec, ktorú použijú iba raz, kúpiť za plnú sumu.

Tvorba webového obsahu

Písať blogy alebo tvoriť videá je jeden z nových a obľúbených spôsobov, ako dosiahnuť pasívny príjem. Máte talent a nápady? Nech sa páči, smelo do toho. Čím zaujímavejší obsah, tým viac videní, a tým väčší príjem z reklamy.

 

Zhrnutie

Pasívny príjem znie ako super spôsob na zabezpečenie finančnej stability. Treba sa ale mať na pozore a nepodliehať mýtom o pasívnom príjme. Musíte sa o ne starať a pracovať na nich bez ohľadu na to, ako lákavo vyzerá predstava ničnerobenia. Nezabudnite ani na riziká, ktoré sú s nimi späté.

Zdroj: vub.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.