Čo je to inflácia a ako vám vyberá peniaze z peňaženky?

Aktuality | 18.03.2021

Aby ste o svoje financie neprichádzali, ale naopak dokázali ich zhodnocovať, nepotrebujete študovať ekonomickú univerzitu. Stačí, ak budete poznať niekoľko dôležitých pojmov a naučíte sa s nimi narábať. Jedným z nich je inflácia. Najväčšia nepriateľka vašich úspor.

Zdroj: unsplash.com

Inflácia ako tichý zlodej

Nemusíte sa zaoberať peniazmi a investovaním, ale inflácia sa vás v trhovej ekonomike aj tak dotkne. A skôr či neskôr si ju všimnete. Inflácia kvôli rastu cien a pohybom v ekonomike znižuje hodnotu peňazí, ktoré máte v peňaženke.

To znamená, že za jedno euro sa toho dá kúpiť menej ako v minulosti. Inflácia sa dotýka každého z nás, pretože peniaze sa znehodnocujú v rámci celej krajiny. Nemožno ju ignorovať, len si proti nej peniaze uchrániť. 

Vedeli ste, že...
… Európska centrálna banka vysvetľuje infláciu ako všeobecný rast cien tovarov a služieb, nielen rast cien jednotlivých položiek.

Ako sa nás dotýka inflácia?

Ako príklad si predstavte, že zarábate 500 eur v čistom. A bežne míňate na stravu počas mesiaca 300 eur. Kupujete stále rovnaké položky – chlieb, mäso, vajíčka a benzín. Avšak počas roka zistíte, že za rovnaký životný štandard míňate 304 eur. Tak vyzerá ročná inflácia na úrovni približne 1,5 %.

Zostane vám o zhruba 4 eurá z výplaty menej ako pred rokom. Poviete si, že štyri eurá nie sú veľa, ale ak je inflácia 1,5 % napríklad 10 rokov, tak hodnota peňazí sa zníži o 15 %. Za to, čo ste zaplatili kedysi 300 eur, zaplatíte už 345 eur. Máte stále výplatu 500 eur, ale kúpite si za svoje peniaze omnoho menej. To znamená inflácia v peňaženke každého z nás.

Pri meraní inflácie sa zohľadňujú všetky tovary a služby, ktoré domácnosti spotrebovávajú:

  • predmety bežnej spotreby, napríklad potraviny, časopisy, benzín
  • predmety dlhodobej spotreby, kam patrí oblečenie, počítače, chladničky
  • služby ako kaderník, poistenie, nájomné, zábava.

zdroj: unsplash.com

Ako sa brániť pred infláciou?

Rast cien prirodzene tlačí aj na rast miezd. Ak nechcete, aby váš životný štandard každoročne klesal, jednou z možností je zvýšiť príjem. Tu štát prichádza s riešeniami, ako je zvyšovanie minimálnej mzdy, vďaka čomu majú stabilnú istotu životného štandardu aj najmenej platení zamestnanci.

Inflácia stimuluje ľudí k spotrebe. Zvyšuje sa tok peňazí ekonomikou a jednoducho čím viac míňate, tým viac potrebujete zarábať. Problémom však je, ako si pri inflácii ochrániť úspory alebo sporiť na dôchodok. Tu nám štát žiadnu pomocnú ruku nedáva. Jedinou možnosťou je investovať a získať zhodnotenie, ktoré je nad hranicou inflácie.

Čo robí inflácia s úsporami?

V roku 2019 bola inflácia na Slovensku 2,7 %, v minulom roku dosiahla 1,9 %, To znamená, že si v roku 2019 odkrojila z vašich úspor 2,7 % a v minulom roku 1,9 %. Preto, ak ste mali peniaze na dôchodok odložené napríklad na bežnom účte bez zhodnotenia, tak si len za ostatné dva roky môžete za ne kúpiť o 4,5 % menej ako pred dvoma rokmi, a to je dosť.

Ak by ste si ich tam nechali 40 rokov a priemerná ročná inflácia by dosiahla napríklad 2 %, za 40 rokov to bude 80 %. Vaše úspory budú prakticky bezcenné a za dnes odložených 1000 eur si kúpite o 40 už len toľko, ako dnes za 200 eur.

Oplatí sa teda sporiť si na dôchodok? Určite áno, avšak dodržte tento vzorec – stabilita peňazí na dôchodku = vaše ročné zhodnotenie financií prekoná infláciu.

zdroj: unsplash.com

Vypočítajte si skutočné zhodnotenie

Poznať ročnú mieru inflácie je veľmi dôležité hlavne pri dlhodobom investovaní. Ak financie odložíte na termínovaný vklad s úrokom 1,5 % alebo ich investujete do garantovaného fondu so zhodnotením 2 % a inflácia bude 2,5 %, vaše peniaze sa budú iba znehodnocovať.

Preto, ak chcete vedieť, ako sa vaše financie skutočne zhodnotili, od úroku odpočítajte infláciu. Ak ste investovali v dynamickom fonde a investícia sa zhodnotila o 8 % a inflácia dosiahla 2,5 %, tak ste stále zarobili 5,5 % a to už je príjemné zistenie.

Na dôchodok je nutné peniaze investovať

Mnoho ľudí si na dôchodok peniaze odkladá. Ak len odkladajú, tak za roky snaženia im ich aj tak „prehajdáka“ inflácia. Preto, ak si chcete zabezpečiť lepší dôchodok, je nutné peniaze investovať so zhodnotením nad mierou inflácie. To ponúkajú napríklad dynamické fondy v treťom pilieri.

„Pre každého sporiteľa a investora je najdôležitejšie
 prekonať v zhodnotení svojich úspor infláciu.“
 (Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko)

Slováci pritom mali minulý rok uložených na bankových účtoch a termínovaných vkladoch takmer 40 miliárd eur, ktoré nerastú, iba ich znehodnocuje inflácia.

Pritom pri pravidelnom investovaní môže každý človek dosiahnuť priemerný výnos 5 - 7 či viac percent ročne. Napríklad v dynamickejších fondoch tretieho piliera. Ak chcete mať lepší dôchodok ako väčšina, investujte rozumne, nad hranicou inflácie. Na dôchodok si nesporte na bežnom účte, kde vám peniaze pohltí inflácia, ale rozumne ich investujte a vyberte si zisk.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.