Čo znamenajú pojmy „Medvedí a Býčí trh"?

Aktuality | 10.10.2022

V súčasnosti zažívame turbulentné obdobie, ktoré ma vplyv na každý aspekt nášho života. Jedným z nich je aj finančný trh. V súvislosti s ním sa čoraz častejšie do popredia dostávajú pojmy, ako medvedí a býčí trh. Čo znamenajú tieto výrazy a aký vplyv majú na vaše investície? Viac sa o tom dočítate v našom článku.

Zdroj: unsplush.com

Nálady na finančných trhoch

Finančné trhy vznikajú ako reakcia na nahromadené dobré či zlé správy. Tieto nálady potom priamo ovplyvňujú správanie sa investorov na trhu. To následne vplýva na rast či pokles trhu.

Z tohto hľadiska rozlišujeme:

●      Býčí trh
●      Medvedí trh

Býčí trh

Býčím trhom označujeme rastúce trhy, kedy cena akcií rastie. Je to trh, kde panujú pozitívne nálady, dôvera investorov je vysoká a analytici predpokladajú jeho ďalší stabilný rast. Býči trh nastáva vtedy, ak ceny akcií narastú minimálne o 20 % oproti ich predošlej hodnote.

Počas býčieho trhu preto vzrastá aj záujem investorov. Skupujú akcie, čo ich cenu ženie ešte vyššie, čo je základné trhové pravidlo, kedy dopyt prevyšuje ponuku. Nakoniec hodnota akcií dosiahne svoj vrchol.

Vedeli ste, že…
… pojem býčí trh je odvodený od správania býka? Býk pri útoku svojimi rohmi švihá prudko nahor.

Kedy končí býči trh?

Býčí trh končí vtedy, keď ceny akcií dosiahnú svoj vrchol a už nie je nikto, kto by ich bol ochotný kupovať. Niektorí investori sa vtedy môžu rozhodnúť vybrať svoje zisky, čo dokáže spustiť pokles cien, ktorý môže byť veľmi prudký.

Ako investovať na býčom trhu

Aby ste s vašou investíciou na býčom trhu boli úspešný, je potrebné začať s investovaním v okamihu, keď takýto trh vznikne. Rozoznať, kedy takýto trh vznikne, býva ale ťažšie, ako si väčšina myslí. Často sa tak potom stáva, že investor amatér sa na takýto trh dostane vtedy, keď už zisky nie sú také výhodné. Preto je dôležité spoliehať sa na skúsených investičných poradcov.

Zdroj: unsplush.com

Medvedí trh

Medvedí trh je presným opakom býčieho. Symbolizuje neistotu a pesimizmus na trhu. Investori sa boja investovať zo strachu z klesajúcich cien akcií. O medveďom trhu hovoríme vtedy, keď je pokles cien o viac ako 20 %. Najznámejším medvedím trhom bola veľká hospodárska kríza v roku 1929, kedy ceny akcií poklesli až o 80 %.

Väčšinou tieto trhy vznikajú pri:

●      hospodárskej recesii
●      strachu zo spomalenia ekonomik

K negatívnym náladam na trhu prispievajú aj prírodné katastrofy, vojnové konflikty či nedávna pandémia.

Vedeli ste, že…
… názov medvedí trh je tiež odvodený od správania medveďa? Medveď pri útoku švihá labou smerom nadol.

Kedy končí medvedí trh

Pri medveďom trhu je to presne naopak ako pri býčom. Ceny akcií klesnú až tak nízko, že už ich nikto nebude ochotný za takú cenu predávať. Na trhu sa postupne začnú objavovať investori, ktorý sa budú snažiť nakúpiť čo najviac lacných akcií dúfajúc v budúci zisk.

Ako investovať na medveďom trhu?

Investovanie na medveďom trhu so sebou prináša veľké riziko najmä vtedy, ak nepatríte medzi trpezlivých ľudí. Väčšina neskúsených investoroch pri poklese trhu podlieha panike a svoje investície predáva so stratou. Treba mať na pamäti, že strata pri poklesu trhu je až vtedy, keď svoje akcie predáte a nie keď si ich necháte.

Najlepším obdobím, kedy teda investovať na medveďom trhu, je až na jeho konci. Vtedy ceny dosiahnu svoje dno a vy za rovnakú sumu nakúpite väčšie množstvo akcií, ktoré vám pri opätovnom raste prinesú zisk.

Zhrnutie na záver

Trh je živý organizmus, ktorý reaguje na dianie okolo seba rastom alebo poklesom. Poznať obe situácie je pre vás veľmi dôležité. Vďaka tomu viete, ako sa správať a ako neurobiť chybu pri investovaní, pretože na prvý pohľad aj malá chyba sa vám vie nepekne vypomstiť. Ak však chcete investovať a neveríte si, využite rady alebo služby odborníkov.

 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.