Dámy, poďme investovať

Aktuality | 21.12.2021

Investovanie už nie je výlučne iba mužská záležitosť. Vyššia vzdelanosť, snaha o zrovnoprávnenie príjmov a viac samostatnosti prinášajú emancipáciu aj do sveta financií. Čo sa týka sporenia a investovania, ženy sú zodpovednejšie investorky ako mnohí muži. Omnoho viac myslia na dôchodok a namiesto hazardu si radšej vyberajú bezpečný prístav.

Zdroj: pixabay.com

Príjmy a sporenie

Pravdou je, že ženy v našich končinách väčšinou stále zarábajú menej ako muži, teda ak opomenieme tabuľkové platy, sú ale sporovlivejšie. Podľa analýzy spoločnosti FINGO majú ženy na sporiacich účtoch nasporených približne o 8 % viac finančných prostriedkov ako muži. To predstavuje zhruba 2 000 eur, pričom mesačne dokážu dať bokom približne 185 eur. Najviac sporia ľudia vo veku 18 až 35 rokov, a to v priemere 220 eur mesačne.

„Dôvodom, prečo ženy majú vyššie sumy na sporiacich účtoch je najmä to, že v míňaní sú konzervatívnejšie ako muži. Najčastejšie si odkladajú peniaze kvôli finančnej rezerve, ktorú môžu využiť v prípade nečakaných výdavkov. Muži majú úspory skôr na menšie či väčšie rekonštrukcie domu či bytu a nákupy, mladí šetria na bývanie. Na šetrenie do budúcnosti, ako prilepšenie k penzii, myslí niečo vyše polovica Slovákov,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk. Napriek tomu chýba povedomie o tom, že je potrebné si sporiť od mladosti účelovo aj na dôchodok.

Vedeli ste, že...
...v dozorných radách najväčších spoločností na Slovensku majú ženy iba 20-percentné zastúpenie?

Ženy sú konzervatívnejšie investorky

Ženy sú už tradične konzervatívnejšou zložkou páru a odráža sa to aj na ziskovosti ich investícií. Muži sú ochotní podstúpiť väčšie riziko, ktoré v konečnom dôsledku prináša aj vyššie zisky.

„Muži majú tendenciu vstupovať aj do rizikovejších aktív, kde majú možnosť aj väčšieho zisku. Pri ženách zohráva dôležitú úlohu dôslednosť a opatrnosť. Na druhej strane ich investičné rozhodnutia značne ovplyvňujú aj emócie. Vždy je preto dôležité mať pri investičných rozhodnutiach fundovaného finančného poradcu,“ doplnila Buchláková.

Konzervatívny postoj však nemusí byť ideálny pri sporení na dôchodok. Aj ženy môžu byť rizikovejšie investorky, ak majú pred sebou dlhší časový horizont. V dynamickejších fondoch druhého a tretieho piliera a s dostatočným časovým predstihom môžu na dôchodok zarobiť viac.

Zdroj: pixabay.com

Ženy majú štatisticky nižšie dôchodky

Dynamickejšie investovanie a sporenie v treťom pilieri by pre ženy malo byť úplnou samozrejmosťou. Nižší príjem pre nich totiž znamená aj nižšie penzie v dôchodkovom veku. V neprospech penzií žien hrá aj to, že čím viac detí vychovávali, tým skorej mohli odísť do dôchodku. Na jednej strane lákavá predstava, no na druhej nepríjemné prekvapenie v podobe nízkej penzie.

Menší príjem v kombinácii s nižším vekom odchodu do dôchodku totiž znamená, že podľa Spravodaju európskej únie priemerná slovenská dôchodkyňa dostáva mesačne o 8 % menej ako mužskí dôchodcovia.

Navyše treba zohľadniť aj fakt, že ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži. Znamená to, že ich dôchodok je dlhodobo podhodnotený a rozhodne nerastie tak rýchlo, ako inflácia. Preto je pre ženy extrémne dôležité aby čo najskôr začali myslieť na to, ako sa zabezpečiť  na dôchodok. Do úvahy tiež treba zobrať fakt, že v priemere sa ženy dožívajú vyššieho veku ako muži, mnohé teda zostávajú vdovami, a to s nižším dôchodkom.

Ženy by mali do dôchodku investovať viac

Snaha o zlepšenie platových podmienok žien a tým priamo úmerne aj ich dôchodkov, je beh na dlhé trate. No pokiaľ nechcete mať dôchodok nízky, je potrebné konať hneď. Najvhodnejšou formou zabezpečenia na dôchodok je preto pravidelné investovanie počas dlhej doby najlepšie hneď po ukončení školy, od prvého nástupu na pracovný trh/. Vo väčšine vyspelých krajín Európy je takéto správania akousi samozrejmosťou. Žiaľ, u nás sa udomácňuje len veľmi pomaly.

Šetrenie teda nie je silnou stránkou Slovákov. Až 35 % ľudí nemá úspory, alebo sú také nízke, že nedokážu čeliť nečakaným finančným výdavkom. Problém majú najmä slobodné ženy. Kým 48 percent slobodných žien nevie zvládať neočakávané finančné výdavky a mnohé čelia aj neschopnosti splácať svoje aktuálne finančné záväzky, rovnaký problém má „ len“ 36 percent mužov. Je preto dôležité vyčleniť si každý mesiac istú sumu, ktorú viete investovať na budúci dôchodok, a to aj za predpokladu, že táto suma bude spočiatku naozaj nízka, hoci aj menej ako 10 €.

Zdroj: pixabay.com

Základom je teda stanoviť si hlavné piliere, ako si vytvoriť príjem, ktorý je možné investovať a využiť jeho výnosy na dôchodku. Dôležité je stanoviť si:

●      finančný plán,
●      viesť si rozpočet,
●      sledovať príjmy a výdavky,
●      znížiť výdavky na veci, ktoré nepotrebujeme,
●      vytvoriť si finančnú rezervu na 6 – 12 mesiacov,
●      zvyšné peniaze pravidelne investovať a zabezpečiť si lepší dôchodok.

Pravidelným investovaním aj menších súm do správnych fondov je možné vytvoriť si finančnú rezervu na preklenutie neočakávaných situácií. Rovnako pravidelné a dlhodobé investovanie je stabilnou cestou, ako si nájsť financie na konkrétne ciele, ako je vzdelanie detí či vylepšenie bývania, ale aj na dôchodok.