Dámy, poďme investovať

Aktuality | 21.12.2021

Investovanie už nie je výlučne iba mužská záležitosť. Vyššia vzdelanosť, snaha o zrovnoprávnenie príjmov a viac samostatnosti prinášajú emancipáciu aj do sveta financií. Čo sa týka sporenia a investovania, ženy sú zodpovednejšie investorky ako mnohí muži. Omnoho viac myslia na dôchodok a namiesto hazardu si radšej vyberajú bezpečný prístav.

Zdroj: pixabay.com

Príjmy a sporenie

Pravdou je, že ženy v našich končinách väčšinou stále zarábajú menej ako muži, teda ak opomenieme tabuľkové platy, sú ale sporovlivejšie. Podľa analýzy spoločnosti FINGO majú ženy na sporiacich účtoch nasporených približne o 8 % viac finančných prostriedkov ako muži. To predstavuje zhruba 2 000 eur, pričom mesačne dokážu dať bokom približne 185 eur. Najviac sporia ľudia vo veku 18 až 35 rokov, a to v priemere 220 eur mesačne.

„Dôvodom, prečo ženy majú vyššie sumy na sporiacich účtoch je najmä to, že v míňaní sú konzervatívnejšie ako muži. Najčastejšie si odkladajú peniaze kvôli finančnej rezerve, ktorú môžu využiť v prípade nečakaných výdavkov. Muži majú úspory skôr na menšie či väčšie rekonštrukcie domu či bytu a nákupy, mladí šetria na bývanie. Na šetrenie do budúcnosti, ako prilepšenie k penzii, myslí niečo vyše polovica Slovákov,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk. Napriek tomu chýba povedomie o tom, že je potrebné si sporiť od mladosti účelovo aj na dôchodok.

Vedeli ste, že...
...v dozorných radách najväčších spoločností na Slovensku majú ženy iba 20-percentné zastúpenie?

Ženy sú konzervatívnejšie investorky

Ženy sú už tradične konzervatívnejšou zložkou páru a odráža sa to aj na ziskovosti ich investícií. Muži sú ochotní podstúpiť väčšie riziko, ktoré v konečnom dôsledku prináša aj vyššie zisky.

„Muži majú tendenciu vstupovať aj do rizikovejších aktív, kde majú možnosť aj väčšieho zisku. Pri ženách zohráva dôležitú úlohu dôslednosť a opatrnosť. Na druhej strane ich investičné rozhodnutia značne ovplyvňujú aj emócie. Vždy je preto dôležité mať pri investičných rozhodnutiach fundovaného finančného poradcu,“ doplnila Buchláková.

Konzervatívny postoj však nemusí byť ideálny pri sporení na dôchodok. Aj ženy môžu byť rizikovejšie investorky, ak majú pred sebou dlhší časový horizont. V dynamickejších fondoch druhého a tretieho piliera a s dostatočným časovým predstihom môžu na dôchodok zarobiť viac.

Zdroj: pixabay.com

Ženy majú štatisticky nižšie dôchodky

Dynamickejšie investovanie a sporenie v treťom pilieri by pre ženy malo byť úplnou samozrejmosťou. Nižší príjem pre nich totiž znamená aj nižšie penzie v dôchodkovom veku. V neprospech penzií žien hrá aj to, že čím viac detí vychovávali, tým skorej mohli odísť do dôchodku. Na jednej strane lákavá predstava, no na druhej nepríjemné prekvapenie v podobe nízkej penzie.

Menší príjem v kombinácii s nižším vekom odchodu do dôchodku totiž znamená, že podľa Spravodaju európskej únie priemerná slovenská dôchodkyňa dostáva mesačne o 8 % menej ako mužskí dôchodcovia.

Navyše treba zohľadniť aj fakt, že ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži. Znamená to, že ich dôchodok je dlhodobo podhodnotený a rozhodne nerastie tak rýchlo, ako inflácia. Preto je pre ženy extrémne dôležité aby čo najskôr začali myslieť na to, ako sa zabezpečiť  na dôchodok. Do úvahy tiež treba zobrať fakt, že v priemere sa ženy dožívajú vyššieho veku ako muži, mnohé teda zostávajú vdovami, a to s nižším dôchodkom.

Ženy by mali do dôchodku investovať viac

Snaha o zlepšenie platových podmienok žien a tým priamo úmerne aj ich dôchodkov, je beh na dlhé trate. No pokiaľ nechcete mať dôchodok nízky, je potrebné konať hneď. Najvhodnejšou formou zabezpečenia na dôchodok je preto pravidelné investovanie počas dlhej doby najlepšie hneď po ukončení školy, od prvého nástupu na pracovný trh/. Vo väčšine vyspelých krajín Európy je takéto správania akousi samozrejmosťou. Žiaľ, u nás sa udomácňuje len veľmi pomaly.

Šetrenie teda nie je silnou stránkou Slovákov. Až 35 % ľudí nemá úspory, alebo sú také nízke, že nedokážu čeliť nečakaným finančným výdavkom. Problém majú najmä slobodné ženy. Kým 48 percent slobodných žien nevie zvládať neočakávané finančné výdavky a mnohé čelia aj neschopnosti splácať svoje aktuálne finančné záväzky, rovnaký problém má „ len“ 36 percent mužov. Je preto dôležité vyčleniť si každý mesiac istú sumu, ktorú viete investovať na budúci dôchodok, a to aj za predpokladu, že táto suma bude spočiatku naozaj nízka, hoci aj menej ako 10 €.

Zdroj: pixabay.com

Základom je teda stanoviť si hlavné piliere, ako si vytvoriť príjem, ktorý je možné investovať a využiť jeho výnosy na dôchodku. Dôležité je stanoviť si:

●      finančný plán,
●      viesť si rozpočet,
●      sledovať príjmy a výdavky,
●      znížiť výdavky na veci, ktoré nepotrebujeme,
●      vytvoriť si finančnú rezervu na 6 – 12 mesiacov,
●      zvyšné peniaze pravidelne investovať a zabezpečiť si lepší dôchodok.

Pravidelným investovaním aj menších súm do správnych fondov je možné vytvoriť si finančnú rezervu na preklenutie neočakávaných situácií. Rovnako pravidelné a dlhodobé investovanie je stabilnou cestou, ako si nájsť financie na konkrétne ciele, ako je vzdelanie detí či vylepšenie bývania, ale aj na dôchodok.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.