Daňová úľava, ktorá Vám zlepší dôchodok

Aktuality | 23.03.2021

Vstupom do tretieho piliera nezískavate len šancu na lepší dôchodok, ale aj daňovú úľavu 180 eur ročne. Je to ideálna možnosť, ako si sporiť na lepší dôchodok a zároveň si užiť peniaze navyše, ktoré by ste inak museli zaplatiť štátu. Tretí pilier prináša výhody nielen v penzii, ale aj počas vášho aktívneho života.

Zdroj: unsplush.com

Daňová úľava pre zmluvy od roku 2014

Pre každú zmluvu uzatvorenú na sporenie v treťom pilieri od roku 2014, alebo neskôr, platia zaujímavé daňové úľavy. Ak si prispievate do tretieho piliera vlastnými príspevkami, môžete si o ne znížiť základ dane. V konečnom dôsledku to pre Vás znamená, že príspevky, ktoré investujete na svoj účet v treťom pilieri nie sú zdaňované. Môžete preto využiť maximálnu daňovú úľavu do 180 eur ročne. Plný daňový bonus vyčerpáte, ak sú vaše príspevky do tretieho piliera vo výške 15 € mesačne.

Daňová úľava platí len na vlastné príspevky

Daňový bonus sa uplatňuje len na vaše príspevky, nie na príspevky, ktoré za vás odvádza zamestnávateľ. Do daňového priznania sa následne uvádza súčet vlastných príspevkov za celý kalendárny rok. Sumárny výpis uhradených príspevkov do tretieho piliera získate dvoma spôsobmi:

●      vyžiadate si potvrdenie od DDS, kde máte vedený dôchodkový účet
●      stiahnete si ho z internetu z vášho dôchodkového konta

Napríklad v STABILITA, d.d.s má každý klient zriadení prístup na WEBe na ZÁKAZNÍCKY PORTÁL, a tam nájde všetky doterajšie výpisy z osobného účtu: aktuálny výpis, potvrdenie o zaplatených príspevkoch a to len v prípade, že jeho zmluva spĺňa podmienky pre uplatnenie daňovej úľavy.

Vedeli ste, že…
... ak zamestnávateľ počas celého roka odvádzal príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie formou zrážky z vašej mzdy, má presnú evidenciu o zaplatených príspevkoch? Preto nie je nevyhnutné, aby od zamestnanca vyžadoval potvrdenie o zaplatených príspevkoch.

Ročne usporíte viac ako dva príspevky

Znížením základu dane usporíte na dani a celková daňová povinnosť bude nižšia. Ak by bola suma vlastných príspevkov do DDS za celý kalendárny rok plných 180 eur a počíta sa sadzba dane 19 %, ušetríte na dani 34,20 eur.

To znamená, že prakticky ušetríte viac ako dva svoje mesačné príspevky. Vo výsledku tak do tretieho piliera zaplatíte de facto len 10 mesiacov, pričom si nasporíte sumu akoby ste platili plných 12 mesiacov. To sa rozhodne oplatí. Prečo nevyužiť ponúkanú možnosť od štátu ako usporiť a pritom bude zachovaná stabilita výnosu vášho budúceho dôchodku?

Zdroj: unsplush.com

Musíte splniť dve podmienky

Nezdaniteľná časť základu dane, ktorú tvoria príspevky do tretieho piliera, sa nemôže uplatniť z akéhokoľvek príjmu. Iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Iba z aktívnych príjmov.

Zároveň Finančná správa upozorňuje, že aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

●      príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

●      nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Pozor na predčasný výber

Ak ste požiadali o predčasný výber peňazí z tretieho piliera a súčasne si uplatňovali daňové zvýhodnenie, bude potrebné znížený základ dane dorovnať. Finančná práva upozorňuje, že ak požiadate o predčasný výber a uplatnili ste si zníženie základu dane o zaplatené príspevky na DDS, ste povinní zvýšiť základ dane o sumu, ktorú ste si v prechádzajúcich obdobiach znížili. A to sami, do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená.

To znamená, že ak ste v roku 2020 požiadali o predčasný výber dôchodkového sporenia, bude potrebné vyrovnať si dane. Ak ste si napríklad v roku 2019 uplatnili nezdaniteľnú časť základu dane na tretí pilier, ste povinní zvýšiť si o túto čiastku základ dane v rokoch 2021 až 2023. Avšak nielen za posledný rok, ale za všetky obdobia, v ktorých ste si daňovú úľavu uplatnili. Je na vašom vlastnom rozhodnutí, v ktorom zdaňovacom období čiastku vrátite.