Dlhopisy ako nástroj na zabezpečenie vyššieho dôchodku

Aktuality | 07.04.2022

Podľa dát od OECD Slováci zaostávajú v zhodnocovaní svojich úspor. Väčšinou ich majú uložené na bežnom alebo sporiacom účte. Kvôli inflácii, minimálnym alebo žiadnym výnosom takto Slováci ročne strácajú tisícky eur.

Zdroj: Canva

Prečo investovať?

Na Slovensku neexistuje dlhá tradícia investovania do cenných papierov a aj to, čo vieme, je silne ovplyvnené americkým Hollywoodom. Vďaka tomu si investovanie predstavujeme ako chaotický ruch na burze určený len pre vyvolených. Všetko sú to ale mýty, pretože investovať môže naozaj každý a nepotrebujete na to ani obrovský kapitál.

Investovať by dnes mal každý, kto si to môže dovoliť. Hlavnou výhodou investovania je ochrana úspor pred infláciou, ktorá v roku 2022 prekonala niekoľkoročné maximá. Pri dobre zvolenej investičnej stratégii viete generovať zisk a zabezpečiť si stabilný pasívny príjem, prípadne vyšší dôchodok.

Aké možnosti investovania máte

Existuje niekoľko možnosti investovania. Každá má svoje plusy aj mínusy.

●      investovanie do zlata
●      investovanie do cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky či vkladné knižky)
●      investovanie do meny (Forex)

Najobľúbenejšia forma investovania na Slovensku je investovanie do cenných papierov. Túto možnosť ponúka skoro každá banka či finančný poradca. Najväčšou výhodou pri využití týchto kanálov je poradenstvo, ktoré sa vám dostane.

Tip
Pamätajte, že pri pravidelnom investovaní ide najmä o čas. Čím dlhšie investujete, tým budú vaše výnosy vyššie.

Do čoho investovať?

Vybrať si správnu investičnú stratégiu je veľmi ťažká úloha a vždy záleží od toho, aký ste typ investora:

●      Konzervatívny – väčšinou neskúsený investor, ktorý sa vyhýba riziku. Svoj majetok buduje pomaly a s rozvahou.

●      Rozvážny – je ochotný akceptovať istú mieru rizika. Do rizikovejších aktív investuje len veľmi malú časť svojho majetku.

●      Vyvážený – je si vedomý vzťahu vyššieho rizika a vyšších výnosov. Svoje investičné portfólio ma zdravo rozdelené na rastové a konzervatívne investície.

●      Dynamický – veľmi rád investuje do rizikových aktív. Podstupuje tým zdravé riziko, pretože vie, že takto svoj majetok vybuduje rýchlejšie.

●      Agresívny – vyhľadáva rastové investície a veľkú časť svojho majetku investuje do rizikových aktív.

To, aký ste typ investora, vám pomôže zistiť banka alebo finančný poradca na základe investičného dotazníka, ktorý s vami vyplnia. Ak sa rozhodnete investovať po vlastnej osi, existuje niekoľko online investičných dotazníkov. Veľmi podrobný dotazník nájdete aj na stránke projektu Oranžovej obálky.

 

Zdroj: Canva

Som začiatočník: Ako mám investovať?

Najlepším spôsobom, ako začať investovať, je investícia do dlhopisov. Aj napriek tomu, že v porovnaní s akciami majú nižší výnos, majú niekoľko výhod, ktoré vám na začiatok pomôžu osvojiť si investičné návyky.

Jednou z nich je aj nízka volatilita v porovnaní s akciami. Z krátkodobého hľadiska nie sú prepady také výrazné a vy nemusíte zápasiť s negatívnymi emóciami. Sú teda stabilnejšou formou investovania s nízkou mierou rizika.

Mám sa držať iba dlhopisov?

Ako raz povedal španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes Saavedra: „Múdry nedáva všetky vajcia do jedného koša.” To isté by malo platiť aj o vašom investovaní. Svoje investičné portfólio by ste mali diverzifikovať do niekoľkých fondov. Tým, že dlhopisy majú nižšie investičné riziko, majú zákonnite aj nižšie výnosy.

Diverzifikáciou investičného portfólia ochránite svoje investície tak, že rozkladáte riziko. Dlhopisy by sa preto mali pre vás stať akousi záchrannou vestou, ktorá znižuje riziko pri investícii v akciových fondoch. Samozrejme, netreba to preháňať s priveľkou diverzifikáciou, pretože v konečnom dôsledku stratí svoj význam.

Zdroj: Canva

Zhrnutie

Dlhopisy aj napriek nízkej výnosnosti stále predstavujú zaujímavú formu investovania pre začínajúcich či konzervatívnych investorov. Je to najmä kvôli nízkej miere rizika v porovnaní s akciami. Avšak mali by sme ich brať ako odrazový mostík na ceste investovania a časom svoje portfólio diverzifikovať do rastových a viac rizikových aktív.

Najlepším príkladom diverzifikovaného investovania, ktoré vám zabezpečí vyšší dôchodok, je III. pilier. Vaše mesačné príspevky DDS diverzifikuje do presne stanoveného portfólia tak, aby vám na konci sporenia zabezpečila stabilnú budúcnosť.

Zdroj: hnonline.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.