Dobrovoľné príspevky do II. a III. piliera

Aktuality | 19.03.2021

Sporitelia, ktorí využívajú na vylepšenie svojho dôchodku 2. pilier, mohli byť v tomto roku prvý raz „nepríjemne“ prekvapení. Každoročný výpis príspevkov a nasporenej sumy obsahoval aj informatívny prepočet dôchodku z 2. piliera. Jeho výška mnohých negatívne prekvapila. To otvára otázku dobrovoľných príspevkov, ktorými je možné svoj dôchodok v budúcnosti vylepšiť.

Zdroj: unsplush.com

Prvé odhady dôchodkov motivujú k sporeniu

V 2. pilieri je na Slovensku už 1,64 milióna sporiteľov, ktorí dostali začiatkom roka svoje obvyklé výpisy majetku z dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Nové výpisy však mali o pár položiek menej, ale aj niečo naviac.

Na základe minuloročného opatrenia Ministerstva práce vypadol z výpisu napríklad mesačný rozpis príspevkov, avšak objavil sa teoretický prepočet výšky dôchodku.

Nový výpis obsahuje aktuálnu hodnotu dôchodkových úspor a predpokladaný mesačný dôchodok pri dosiahnutí veku 64 rokov.

Výpis ukazuje tri scenáre výšky dôchodku:

●      pesimistický

●      základný

●      optimistický.

„Ide o užitočný spôsob, ako sporiteľom ukázať, že ich dôchodok
zásadne ovplyvňuje práve výber fondu.“
(Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko)

Väčšina sporiteľov si pritom stále nenasmerovala príspevky do dynamickejších fondov, aj keď majú do dôchodku viac ako 15 rokov. Rovnako však DSS-ky chcú motivovať sporiteľov aj k vkladaniu príspevkov nad rámec povinného odvodu do 2. piliera.

Do druhého piliera sa odvádza stále málo

Dôvod, pre ktorý sa dôchodky z 2. piliera netešia veľkej výške je aj fakt, že z povinného 18 % odvodu sa v roku 2021 odvádza 12,75 % do Sociálnej poisťovne a iba 5,25 % putuje na váš osobný účet, vedený vo vybranej DSS.

Od roku 2024 sa pomer zmení na 12 % ku 6 %. Ale stále to nie je veľa. Jednoducho na dobrý dôchodok je potrebné sporiť si intenzívnejšie. Aj preto Sociálna poisťovňa upozorňuje, že sporitelia majú v 2. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška síce nie je obmedzená, no daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných príspevkov v tomto pilieri už skončila v roku 2016.

Dobrovoľný príspevok zvyšuje, samozrejme, sumu, z ktorej sa bude počítať dôchodok a aj dobrovoľné príspevky sa automaticky zhodnocujú vo zvolenom fonde. Dobrovoľný príspevok však nemusíte posielať len do 2., ale aj 3. piliera (DDS).

Vedeli ste, že…
... v konzervatívnych fondoch je stále ešte 69 percent úspor? Pritom výkonnosť týchto fondov je v porovnaní s rastovými dvoj- až trojnásobne nižšia?

Ako platiť dobrovoľné príspevky?

Výška dobrovoľných príspevkov je ľubovoľná. Plne záleží len na finančných možnostiach sporiteľa a nemusí byť vždy rovnaká. A dokonca ani pravidelná. Môžete posielať napríklad každý polrok, raz za rok alebo raz za niekoľko rokov. Výhodou je, že posielate príspevky iba vtedy, ak chcete, kedy Vám to vyhovuje, prípadne, ak sa Vám nakumulujú voľné finančné zdroje, mimoriadna odmena v práci atď.   

Zdroj: unsplush.com

Využite tretí pilier a vlastné investície

Voľné finančné prostriedky na dôchodok si však môžete poslať nielen do 2., ale aj do 3. piliera. Aj tu stačí len vyplniť dodatok k zmluve a následne posielať prostriedky. Napríklad aj priamo zo mzdy. Stabilita vášho dôchodku získava úplne iný rozmer a samozrejme  porastie násobne rýchlejšie.

K vášmu príspevku a príspevku zamestnávateľov, ktorí prispievajú ľuďom obvykle rovnakou sumou, ako si sporia sami, si prirátate aj dobrovoľné príspevky. Vybrať si samozrejme môžete fondy, ktoré uznáte za vhodné.

Rovnako si môžete na dôchodok sporiť aj v otvorených podielových fondoch. Slovenská asociácia správcovských spoločností uvádza vo svojich štatistikách priemerné ročné zhodnotenie akciových fondov vo výške 6,69 %, zmiešaných fondov 2,03 % a realitných fondov 3,4 %.

No pri sporení v 3. pilieri máte v porovnaní s bežnými fondmi jednu veľkú výhodu. Financie si skutočne ochránite až do penzie. Na rozdiel od bežných fondov je ich výber limitovaný práve dosiahnutím dôchodkového veku. Nebudete mať teda pokušenie ich minúť.