Dobrovoľné príspevky do II. a III. piliera

Aktuality | 19.03.2021

Sporitelia, ktorí využívajú na vylepšenie svojho dôchodku 2. pilier, mohli byť v tomto roku prvý raz „nepríjemne“ prekvapení. Každoročný výpis príspevkov a nasporenej sumy obsahoval aj informatívny prepočet dôchodku z 2. piliera. Jeho výška mnohých negatívne prekvapila. To otvára otázku dobrovoľných príspevkov, ktorými je možné svoj dôchodok v budúcnosti vylepšiť.

Zdroj: unsplush.com

Prvé odhady dôchodkov motivujú k sporeniu

V 2. pilieri je na Slovensku už 1,64 milióna sporiteľov, ktorí dostali začiatkom roka svoje obvyklé výpisy majetku z dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Nové výpisy však mali o pár položiek menej, ale aj niečo naviac.

Na základe minuloročného opatrenia Ministerstva práce vypadol z výpisu napríklad mesačný rozpis príspevkov, avšak objavil sa teoretický prepočet výšky dôchodku.

Nový výpis obsahuje aktuálnu hodnotu dôchodkových úspor a predpokladaný mesačný dôchodok pri dosiahnutí veku 64 rokov.

Výpis ukazuje tri scenáre výšky dôchodku:

●      pesimistický

●      základný

●      optimistický.

„Ide o užitočný spôsob, ako sporiteľom ukázať, že ich dôchodok
zásadne ovplyvňuje práve výber fondu.“
(Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko)

Väčšina sporiteľov si pritom stále nenasmerovala príspevky do dynamickejších fondov, aj keď majú do dôchodku viac ako 15 rokov. Rovnako však DSS-ky chcú motivovať sporiteľov aj k vkladaniu príspevkov nad rámec povinného odvodu do 2. piliera.

Do druhého piliera sa odvádza stále málo

Dôvod, pre ktorý sa dôchodky z 2. piliera netešia veľkej výške je aj fakt, že z povinného 18 % odvodu sa v roku 2021 odvádza 12,75 % do Sociálnej poisťovne a iba 5,25 % putuje na váš osobný účet, vedený vo vybranej DSS.

Od roku 2024 sa pomer zmení na 12 % ku 6 %. Ale stále to nie je veľa. Jednoducho na dobrý dôchodok je potrebné sporiť si intenzívnejšie. Aj preto Sociálna poisťovňa upozorňuje, že sporitelia majú v 2. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška síce nie je obmedzená, no daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných príspevkov v tomto pilieri už skončila v roku 2016.

Dobrovoľný príspevok zvyšuje, samozrejme, sumu, z ktorej sa bude počítať dôchodok a aj dobrovoľné príspevky sa automaticky zhodnocujú vo zvolenom fonde. Dobrovoľný príspevok však nemusíte posielať len do 2., ale aj 3. piliera (DDS).

Vedeli ste, že…
... v konzervatívnych fondoch je stále ešte 69 percent úspor? Pritom výkonnosť týchto fondov je v porovnaní s rastovými dvoj- až trojnásobne nižšia?

Ako platiť dobrovoľné príspevky?

Výška dobrovoľných príspevkov je ľubovoľná. Plne záleží len na finančných možnostiach sporiteľa a nemusí byť vždy rovnaká. A dokonca ani pravidelná. Môžete posielať napríklad každý polrok, raz za rok alebo raz za niekoľko rokov. Výhodou je, že posielate príspevky iba vtedy, ak chcete, kedy Vám to vyhovuje, prípadne, ak sa Vám nakumulujú voľné finančné zdroje, mimoriadna odmena v práci atď.   

Zdroj: unsplush.com

Využite tretí pilier a vlastné investície

Voľné finančné prostriedky na dôchodok si však môžete poslať nielen do 2., ale aj do 3. piliera. Aj tu stačí len vyplniť dodatok k zmluve a následne posielať prostriedky. Napríklad aj priamo zo mzdy. Stabilita vášho dôchodku získava úplne iný rozmer a samozrejme  porastie násobne rýchlejšie.

K vášmu príspevku a príspevku zamestnávateľov, ktorí prispievajú ľuďom obvykle rovnakou sumou, ako si sporia sami, si prirátate aj dobrovoľné príspevky. Vybrať si samozrejme môžete fondy, ktoré uznáte za vhodné.

Rovnako si môžete na dôchodok sporiť aj v otvorených podielových fondoch. Slovenská asociácia správcovských spoločností uvádza vo svojich štatistikách priemerné ročné zhodnotenie akciových fondov vo výške 6,69 %, zmiešaných fondov 2,03 % a realitných fondov 3,4 %.

No pri sporení v 3. pilieri máte v porovnaní s bežnými fondmi jednu veľkú výhodu. Financie si skutočne ochránite až do penzie. Na rozdiel od bežných fondov je ich výber limitovaný práve dosiahnutím dôchodkového veku. Nebudete mať teda pokušenie ich minúť.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.