Dôchodcov čaká zvyšovanie penzií po novom

Aktuality | 24.02.2023

Dôchodky na Slovensku sa budú valorizovať viackrát do roka v prípade, ak dôchodcovská inflácia dosiahne minimálne 5 %. Novelu zákona o sociálnom poistení, Národná rada (NR) SR definitívne schválila.

Novela bude účinná od 1. januára 2024

Jej cieľom je umožniť automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských cien vo vzťahu k poberateľom dôchodkových dávok. Hovorí o dvoch základných zmenách:
 enlightened Jednou je predĺženie obdobia, za ktoré sa posudzuje vývoj spotrebiteľských cien v roku predchádzajúcom zvýšeniu dôchodkových dávok, z pôvodných šesť na deväť mesiacov. Zámerom je presnejšie zohľadniť infláciu pre riadnu každoročnú valorizáciu dôchodkov.

enlightened Druhá zmena spočíva v tom, aby sa dôchodky mohli valorizovať aj inokedy ako raz ročne k 1. januáru.

Dôchodkové dávky sa tak budú zvyšovať kedykoľvek v priebehu roka v prípade, že rast cien za domácnosti dôchodcov prekročí 5 % od bezprostredne predchádzajúceho zvýšenia dôchodkov. Štatistický úrad (ŠÚ) SR v tom prípade bezodkladne oznámi Sociálnej poisťovni zistenú dôchodcovskú infláciu. Poisťovňa má začať vyplácať vyššie dôchodky dva mesiace od oznámenia.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Dôchodcovská inflácia

Výnimkou bude posledný kvartál roka, kedy sa tento postup už nepoužije. Zvyšovanie dôchodkov k 1. januáru bude vždy oproti dávke vyplácanej k 1. januáru predchádzajúceho roka, nie dávke zvýšenej v priebehu roka.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa „rozmrazia“ minimálne dôchodky, ktorých výška sa niekoľko rokov nemenila. Opätovne sa tak do zákona zavedie naviazanie minimálneho dôchodku na výšku životného minima.

Viac v článku: Pravda.sk/Ekonomika