Dôchodková reforma môže byť aj proti dôchodkom

Aktuality | 04.12.2021

Nesystémové a pravidelné zásahy do dôchodkového systému robia vrásky na čele dôchodcovským správcovským spoločnostiam i doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam. Okrem nich ale aj sporiteľom, ktorí sa rozhodli v otázke dôchodku nespoliehať len na štát, ale sporiť si aj samostatne. Sporitelia nevedia, čo ich čaká o pár rokov a to, čo platí dnes, už o tri či štyri roky platiť nemusí. To je pre dôchodky zásadný problém.

Zdroj: pixabay.com

Dôchodkový systém nie je trhací kalendár

Pri sporení na dôchodok je potrebné myslieť v dlhodobom horizonte. Ide o najdlhšie sporenie, ktoré by malo ísť ruka v ruke s aktívnou prácou. V minulosti nebolo potrebné na solidárnom dôchodkovom systéme nič meniť, avšak v súčasnosti sa ukazuje, že stojí na veľmi vratkých nohách.

Sociálnej poisťovni dochádzajú peniaze, hoci získava ročne z odvodov viac financií, ako natečie do štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty DPH. Vcelku je to ročne viac ako 8 miliárd eur, ktoré putujú dôchodcom, chorým či nezamestnaným. Transfer peňazí však prestáva stačiť. Cieľom je teda zmeniť súčasné fungovanie, aby nebolo potrebné dôchodky dotovať na vrub štátneho deficitu. Práve tu nastupuje Ministerstvo sociálnych vecí a predstavuje svoju odvážnu reformu.

Problém reformy je v jej nekoncepčnosti

Momentálne je na stole viacero návrhov, ako sa súčasná vláda popri boji s pandémiou chce vyrovnať aj s problémom neustále narastajúcich výdavkov Sociálnej poisťovne. Dnes sa otvorene hovorí o:

●      povinnosti vstúpiť do druhého piliera
●      reforme odvodov
●      presune sporiacich fondov

Všetky návrhy však spája jeden problém, a to že nie sú systémové. Ako sa pre Hospodárske noviny vyjadril Matej Varga, predseda predstavenstva 365.life, minister práce Milan Krajniak opäť navrhuje znížiť odvod do druhého piliera na štyri percentá. Počudovanie nad týmto krokom vyjadrili, ako dôchodcovské správcovské spoločnosti, tak aj rozčarovaní sporitelia.

Veď len nedávno sa zásahom vlády umožnilo pomalé zvyšovanie odvodu do druhého piliera. V roku 2022 to už bude 5,5 % z vymeriavacieho základu, oproti 5,25 v tomto roku. Odvod by sa mal dostať až na 6 %, ak to reforma prirodzene nezastaví.

Paradoxne, nižší odvod tu už bol a potreboval reformu, nakoľko vyššie odvody smerujúce do Sociálnej poisťovne jej problém nevyriešili, no sporiteľom uberali investície na ich dôchodkových účtoch. Vláda tak ide urobiť niečo, čo tu už bolo a nefungovalo! Ďalší krok späť. Že by tentokrát správny?

Zdroj: pixabay.com

Chýba systém a koncepcia

Reformy dôchodkového systému u nás vyzerajú ako nápady niekoľkých ľudí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do histórie slovenskej politiky ako sociálni reformátori. Deje sa tak však len na základe politických rozhodnutí, a to bez dlhodobej komplexnej vízie a zodpovednosti.

„Hrozba štyroch percent nad nami visí naďalej. Ak by došlo k tomuto scenáru, pre spotrebiteľov by to v praxi znamenalo, že dosiahnu stratu na úsporách v dlhodobom horizonte sporenia na dôchodok vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur, hovorí Varga. To je vízia, ktorá rozhodne neprináša ozdravenie dôchodkového systému s cieľom zvyšovania penzií.

Vedeli ste, že...
…ak si niekto sporí 40 rokov po 40 eur mesačne s ročným rastom 8 %,
nasporí si 139 640,31 eur? Ak to však bude 60 eur,
nasporí si až 209 46,47 eur.
Pri znížení odvodov by potom sporiteľ kvôli 20 eur mohol prísť v konečnom dôsledku na dôchodku o viac ako 60 000 eur.

Nič nie je isté

Hoci by sme radi druhý pilier považovali za istotu, nie je to tak, pretože štát vidí priestor, kde môže zo súkromných peňazí preliať niečo do tých štátnych. V hre pritom nie je len navýšenie peňazí v Sociálnej poisťovni na dôchodky, ale aj na takzvaný rodičovský bonus, ktorý aktuálne nie je z čoho zaplatiť, keďže ide o miliardu ročne.

Poisťovňa dokonca plánuje, aby pracujúce deti dnes priamo poukazovali časť zaplatených odvodov. Reformy a nápady, ktoré sa do sociálneho systému snažia prepracovať ani náznakom nepripomínajú odborne premyslený koncept riešenia dôchodkov. Ide skôr o nápady, o ktorých je už teraz jasné, že ak sa príjmu, bude ich už o pár rokov potrebné opäť zreformovať, čo určite dlhodobému dôchodkovému systému neprospieva.

Zdroj: pixabay.com

Človeče, pomôž si, štát ti nepomôže

Aj keď mrak reformných snažení neobchádza ani tretí pilier, negatívnych dopadov „unáhlených štátnych zásahov“ pociťuje  účastník oveľa menej ako v II. pilieri. Doplnkové dôchodkové sporenia tak aspoň na čas predstavuje stabilitu aj v nestabilných časoch.

Ide prakticky o samostatné a dobrovoľné sporenie, nezávislé na sociálnom poistení. Štát sa ho však snaží podporovať aspoň daňovým bonusom 180 eur ročne a príspevky od zamestnávateľa sú určite výhodnou možnosťou, ako si pripísať zaujímavé financie na osobný dôchodkový účet naviac. Dá sa povedať, že predstavuje zaujímavú možnosť, ako kombinovať viacero zdrojov príjmu v dôchodku, keďže štátom vedené dôchodky stále nemajú stabilnú koncepciu.

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.