Dôchodky v roku 2023: Aké zmeny nás čakajú?

Aktuality | 10.08.2022

Rok 2023 prinesie viacero zmien, ktoré sa dotknú aj dôchodkov. Dôchodcovia sa dočkajú viacerých noviniek vrátane nového spôsobu výpočtu penzie a zvýšenia dôchodkov. K tomu dôjde najmä z dôvodu inflácie a zvyšovania cien. Aké ďalšie novinky môžeme v budúcom roku očakávať?

Zdroj: unsplush.com

Zvýšenie sumy dôchodkov kvôli inflácii

Vysoká inflácia a zdražovanie potravín či pohonných hmôt prekvapilo snáď každého. Niet sa však čomu čudovať. S podobným nárastom inflácie sa Slovensko nestretlo už viac ako 20 rokov. Drahšie základné potreby sú však problémom nielen pre bežné rodiny, ale aj pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ku ktorým patria aj dôchodcovia.

Nízka inflácia v roku 2021 spôsobila, že dôchodky sa od 1. januára 2022 zvyšovali len minimálne, presnejšie o 1,3 %. V tomto roku to však bude úplne inak. Podľa premiéra Eduarda Hegera sa dôchodky od budúceho roka zvýšia o 11,8 %, čo by malo byť v priemere okolo 69 eur.

Priemerný starobný dôchodok by sa tak mal od budúceho roka zvýšiť z dnešných 516 eur na 585 eur. Dôchodcovia dostanú vďaka nemu väčšiu stabilitu v neistých časoch.

Dôchodok by však mal podľa odborníkov rásť aj ďalšie roky. Ak sa naplnia budúcoročné inflačné očakávania, priemerný dôchodok v roku 2025 by mal prekročiť hranicu 700 eur. Podľa IFP by to pre štát znamenalo dodatočné výdavky vo výške 1,3 miliardy eur (v roku 2024) a ďalšie 0,3 miliardy (v roku 2025).

Výpočet veku odchodu do dôchodku sa mení

Vek odchodu do dôchodku sa posledné roky počítal podľa niekoľkých údajov:

●      muži – dátum narodenia
●      ženy – dátum narodenia a počet vychovaných detí

Pri ženách platilo, že čím viac detí mali, tým bol vek odchodu do dôchodku nižší. Podľa novely zákona sa takýto výpočet ruší a nahrádza ho nový. Podľa neho sa bude vek odchodu do dôchodku počítať na základe tzv. strednej dĺžky života.

Stredná dĺžka života je automatický mechanizmus, ktorý bude reagovať na demografické zmeny v populácii štátu. Vo veľkom sa využíva v mnohých vyspelých krajinách. Slovensku má pomôcť posilniť schopnosť vyplácania dôchodkov v budúcnosti.

Dôležité je však vedieť, že stredná dĺžka života sa neustále mení. Ovplyvňuje ju množstvo faktorov, vrátane diania v spoločnosti. Dokáže preto poskytnúť relevantné informácie len tým ľuďom, ktorí majú zopár rokov do odchodu do dôchodku.

Zdroj: unsplush.com

K predčasnému dôchodku pribudne jedna alternatíva

Ďalšou novinkou, ktorú prinesie rok 2023, je odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Toto pravidlo bude platiť najmä pre ľudí, ktorí pracujú v náročných podmienkach alebo by im mohol ich vek brániť pri vykonávaní práce.

Odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch má slúžiť ako alternatíva k predčasnému dôchodku. Podľa informácií od Sociálnej poisťovne má o skorší odchod do dôchodku záujem až 26 % poistencov.

Vedeli ste, že …

… ak odídete do dôchodku po 40 rokoch, štát vám mesačné dávky zníži o 0,3 %? Budete tak robiť až dovtedy, kým sa nedostanete do zákonom stanoveného dôchodkového veku.

Deti budú môcť prispievať na rodičov

Zaujímavosť, ktorá príde s novelou zákona o dôchodkoch, je príspevok na rodičov. Po novom budú môcť deti prispievať svojim rodičom na ich dôchodok. Stačí, aby pracujúci človek využil časť svojich odvodov, ktoré venuje rodičom alebo osobám so sociálnym poistením, ktoré mu poskytovali rodičovskú starostlivosť.

Hlavným cieľom príspevku na rodičov je kompenzovať nevýhody z hľadiska dôchodkového systému. Do nej sa rodič dostáva počas výchovy dieťaťa. Sociálna poisťovňa začne vyplácať príspevok od začiatku roka 2023 osobám, ktoré si dieťa vybralo.

Výhodou je to, že príspevok nijakým spôsobom neovplyvní dieťa, pretože sa neprejaví na výške odvodov alebo na jeho dôchodku.

Príspevok je jednou z možností, ako efektívne pomôcť svojim rodičom a poskytnúť im určitú stabilitu, a to najmä v situácii, ako je tá súčasná, kedy sa ceny bežných potrieb radikálne zvyšujú.

Zdroj: unsplush.com

Nové dôchodky sa budú počítať inak

Najväčšie zmeny prináša novela pre nové dôchodky a budúcich dôchodcov. Nový systém na výpočet zasiahne sumu, ktorá dôchodcom ovplyvňuje mesačný príjem zo sociálneho poistenia.

Základom pre výpočet dôchodkov bude aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa každý rok počíta na základe priemernej mzdy. Od roku 2023 sa však nebude brať 100 % z jej hodnoty, ale len 95 %.

Výpočet bude vyzerať tak, že nárast priemernej mzdy sa vynásobí číselnou hodnotou 0,95. Tým štát dostane percentuálnu hodnotu, ktorú aplikuje na rast dôchodkov.

zdroj: stabilita.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.