Doživotný dôchodok z druhého piliera

Aktuality | 13.10.2021

Doživotné dôchodky sú presne to, čo napovedá ich názov. Pri tomto produkte sa dôchodková spoločnosť zaväzuje, že ich bude vyplácať doživotne, čiže do konca vášho života. Ako tento typ dôchodku funguje?

Zdroj: pexels.com

Súčasť druhého piliera

Slovenský dôchodkový systém je poskladaný z troch pilierov:

●      I. pilier
●      II. pilier
●      III. pilier

Prvý pilier, nazývaný aj štátny, prípadne dôchodkové poistenie, je povinný. Na základe neho dostanete minimálny dôchodok, ktorý sa odlišuje a každý rok sa mení. V súčasnosti je jeho výška 334,30 € v prípade, že ste poistení 30 rokov. Suma sa zvyšuje s pribúdajúcimi rokmi. Napríklad, keď ste poistení 50 rokov, dôchodok je v hodnote 441,50 €.

Druhý a tretí pilier sú dobrovoľné, čo znamená, že ich nemusíte mať. Je ale dobré vstúpiť do nich, pretože vám poskytujú určitú stabilitu. Ide o doplnok ku klasického dôchodku. Zvýši vám kvalitu a úroveň života, keď prestanete pracovať.

Doživotný dôchodok je základnou zložkou druhopilierových dôchodkov. Určený je pre široké spektrum sporiteľov. Keď sa preň rozhodnete, stačí si vybrať jednu z možností. Dôvod je ten, že tento typ dôchodku nie je len jeden. Vďaka tomu si na svoje príde úplne každý.

Ponukový list o doživotných dôchodkoch by vám mala poslať Sociálna poisťovňa. Keď si jeden zvolíte, vyplácať sa vám bude na základe zmluvy, ktorú uzatvoríte s jednou z dôchodkových spoločností. Spoločnosť sa následne zaväzuje vyplácať vám dôchodkové dávky do konca života v dohodnutej sume bez ohľadu na to, koľko budete žiť.

Vedeli ste, že …
… keď raz vstúpite do II. piliera, nedá sa z neho vystúpiť? Jeho vstup je dobrovoľný, no keď tak urobíte, nedá sa to zmeniť.

Typy doživotných dôchodkov

Pri vybavovaní doživotného dôchodku sa stretnete so štyrmi typmi. Všetky varianty obsahujú 7-ročnú garanciu výplaty. Ide o určitú zábezpeku, ak sporiteľ zomrie skôr, ako sú mu vyplatené mesačné dôchodky. Nárok má na ne oprávnená osoba, ktorá získa zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas siedmich rokov.

V prípade, že oprávnená osoba nebola určená, financie sa stávajú predmetom dedenia. Pri dedení sa postupuje klasicky ako pri inom majetku. Využívajú sa štyri dedičské skupiny.

Doživotný dôchodok sa delí na štyri varianty, a to:

●      Dôchodok A – Doživotný dôchodok

●      Dôchodok B – Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím

●      Dôchodok C – Doživotný dôchodok so zvyšovaním

●      Dôchodok D – Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím

Dôchodok A – Doživotný dôchodok

Dôchodok A predstavuje základný typ doživotného dôchodku. Spoločnosť sa zaviaže vyplácať vám dôchodok do konca života, a to v rovnakej výške. V prípade smrti po uplynutí sedem ročnej garancie nemajú pozostalí nárok na dodatočné plnenie.

Dôchodok B – Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím

Pri dôchodku B je záväzok, že po vašej smrti bude vyplácaný pozostalostný dôchodok, a to v takej výške, akú ste poberali pred smrťou. Pozostalostný dôchodok sa vypláca jeden alebo dva roky. Závisí to od toho, akú zmluvu ste uzatvorili.

Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím je drahším produktom. Má však svoje výhody. Poskytne pozostalým doplnkový príjem. Ak je pozostalých viac, suma dôchodku sa delí rovným dielom.

Dôchodok C – Doživotný dôchodok so zvyšovaním

V rámci dôchodku C je suma vyplácaného dôchodku každým rokom iná. Zvyšuje sa o vopred určené percento, ktoré vám spoločnosť garantuje v zmluve. Keď si tento dôchodok vyberiete, v porovnaní s variantom A bude suma dávok na začiatku nižšia. Postupne ale bude rásť.

Dôchodok D – Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím

Dôchodok D v sebe spája variant B a C. Ide o najdrahší produkt v ponuke. Na druhej strane, pomáha si udržať vysoký štandard a finančne zabezpečí aj pozostalých po smrti sporiteľa. Oprávneným osobám sa vypláca dôchodok v rovnakej výške, v akej ste ho poberali ku dňu smrti.

Zdroj: pexels.com

Doplňte ho III. pilierom

Doživotný dôchodok predstavuje stabilitu pre každého dôchodcu. Má množstvo výhod, vrátane toho, že si vyberáte z viacerých variantov. Kvalitu svojho života si ale viete ešte zvýšiť. Stačí, aby ste druhý pilier doplnili tretím.

Doplnkové dôchodkové sporenie vo forme III. piliera dokáže zvýšiť úroveň vášho života. Dá vám istotu, že bežné veci, ako energie, potraviny či lieky si budete môcť zaplatiť bez toho, aby ste premýšľali, či vám zostane dosť peňazí.

Získajte stabilitu vo vyššom veku

Vybavte si doživotný dôchodok a skombinujte ho s III. pilierom. Neznižujte kvalitu svojho života ani po tom, ako prestanete pracovať. Žite bez zbytočných starostí a doprajte sebe a svojim blízkym všetko, po čom túžite.

Zdroje:

●      employment.gov.sk
●      stabilita.sk