Doživotný dôchodok z druhého piliera

Aktuality | 13.10.2021

Doživotné dôchodky sú presne to, čo napovedá ich názov. Pri tomto produkte sa dôchodková spoločnosť zaväzuje, že ich bude vyplácať doživotne, čiže do konca vášho života. Ako tento typ dôchodku funguje?

Zdroj: pexels.com

Súčasť druhého piliera

Slovenský dôchodkový systém je poskladaný z troch pilierov:

●      I. pilier
●      II. pilier
●      III. pilier

Prvý pilier, nazývaný aj štátny, prípadne dôchodkové poistenie, je povinný. Na základe neho dostanete minimálny dôchodok, ktorý sa odlišuje a každý rok sa mení. V súčasnosti je jeho výška 334,30 € v prípade, že ste poistení 30 rokov. Suma sa zvyšuje s pribúdajúcimi rokmi. Napríklad, keď ste poistení 50 rokov, dôchodok je v hodnote 441,50 €.

Druhý a tretí pilier sú dobrovoľné, čo znamená, že ich nemusíte mať. Je ale dobré vstúpiť do nich, pretože vám poskytujú určitú stabilitu. Ide o doplnok ku klasického dôchodku. Zvýši vám kvalitu a úroveň života, keď prestanete pracovať.

Doživotný dôchodok je základnou zložkou druhopilierových dôchodkov. Určený je pre široké spektrum sporiteľov. Keď sa preň rozhodnete, stačí si vybrať jednu z možností. Dôvod je ten, že tento typ dôchodku nie je len jeden. Vďaka tomu si na svoje príde úplne každý.

Ponukový list o doživotných dôchodkoch by vám mala poslať Sociálna poisťovňa. Keď si jeden zvolíte, vyplácať sa vám bude na základe zmluvy, ktorú uzatvoríte s jednou z dôchodkových spoločností. Spoločnosť sa následne zaväzuje vyplácať vám dôchodkové dávky do konca života v dohodnutej sume bez ohľadu na to, koľko budete žiť.

Vedeli ste, že …
… keď raz vstúpite do II. piliera, nedá sa z neho vystúpiť? Jeho vstup je dobrovoľný, no keď tak urobíte, nedá sa to zmeniť.

Typy doživotných dôchodkov

Pri vybavovaní doživotného dôchodku sa stretnete so štyrmi typmi. Všetky varianty obsahujú 7-ročnú garanciu výplaty. Ide o určitú zábezpeku, ak sporiteľ zomrie skôr, ako sú mu vyplatené mesačné dôchodky. Nárok má na ne oprávnená osoba, ktorá získa zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas siedmich rokov.

V prípade, že oprávnená osoba nebola určená, financie sa stávajú predmetom dedenia. Pri dedení sa postupuje klasicky ako pri inom majetku. Využívajú sa štyri dedičské skupiny.

Doživotný dôchodok sa delí na štyri varianty, a to:

●      Dôchodok A – Doživotný dôchodok

●      Dôchodok B – Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím

●      Dôchodok C – Doživotný dôchodok so zvyšovaním

●      Dôchodok D – Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím

Dôchodok A – Doživotný dôchodok

Dôchodok A predstavuje základný typ doživotného dôchodku. Spoločnosť sa zaviaže vyplácať vám dôchodok do konca života, a to v rovnakej výške. V prípade smrti po uplynutí sedem ročnej garancie nemajú pozostalí nárok na dodatočné plnenie.

Dôchodok B – Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím

Pri dôchodku B je záväzok, že po vašej smrti bude vyplácaný pozostalostný dôchodok, a to v takej výške, akú ste poberali pred smrťou. Pozostalostný dôchodok sa vypláca jeden alebo dva roky. Závisí to od toho, akú zmluvu ste uzatvorili.

Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím je drahším produktom. Má však svoje výhody. Poskytne pozostalým doplnkový príjem. Ak je pozostalých viac, suma dôchodku sa delí rovným dielom.

Dôchodok C – Doživotný dôchodok so zvyšovaním

V rámci dôchodku C je suma vyplácaného dôchodku každým rokom iná. Zvyšuje sa o vopred určené percento, ktoré vám spoločnosť garantuje v zmluve. Keď si tento dôchodok vyberiete, v porovnaní s variantom A bude suma dávok na začiatku nižšia. Postupne ale bude rásť.

Dôchodok D – Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím

Dôchodok D v sebe spája variant B a C. Ide o najdrahší produkt v ponuke. Na druhej strane, pomáha si udržať vysoký štandard a finančne zabezpečí aj pozostalých po smrti sporiteľa. Oprávneným osobám sa vypláca dôchodok v rovnakej výške, v akej ste ho poberali ku dňu smrti.

Zdroj: pexels.com

Doplňte ho III. pilierom

Doživotný dôchodok predstavuje stabilitu pre každého dôchodcu. Má množstvo výhod, vrátane toho, že si vyberáte z viacerých variantov. Kvalitu svojho života si ale viete ešte zvýšiť. Stačí, aby ste druhý pilier doplnili tretím.

Doplnkové dôchodkové sporenie vo forme III. piliera dokáže zvýšiť úroveň vášho života. Dá vám istotu, že bežné veci, ako energie, potraviny či lieky si budete môcť zaplatiť bez toho, aby ste premýšľali, či vám zostane dosť peňazí.

Získajte stabilitu vo vyššom veku

Vybavte si doživotný dôchodok a skombinujte ho s III. pilierom. Neznižujte kvalitu svojho života ani po tom, ako prestanete pracovať. Žite bez zbytočných starostí a doprajte sebe a svojim blízkym všetko, po čom túžite.

Zdroje:

●      employment.gov.sk
●      stabilita.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.