Druhý pilier v roku 2022 priniesol straty.

Aktuality | 16.01.2023

Druhý pilier tešil mnohých sporiteľov po minulé roky výrazným rastom. V roku 2022 však prišiel presný opak. Vysoká inflácia a zlá ekonomická situácia spôsobili, že niektoré fondy sa prepadli o viac ako 27 %. Ako sa darilo jednotlivým fondom a koľko ste na nich za posledných dvanásť mesiacov stratili?

 

Strata vo všetkých fondoch

Stratu v 2. pilieri zaznamenali úplne všetky fondy. Kým niektoré sa blížili takmer k -28 %, iné zaznamenali „len” -11 %. Vo všeobecnosti bol najnižší pokles v garantovaných dlhopisových fondoch, ktoré zaznamenali pokles od štyroch do desiatich percent. Najvýraznejšie straty bolo možné vidieť v negarantovaných akciových fondoch, kde najvyššiu stratu zaznamenali:

  • 365.life akciový negarantovaný d.f. (-27,770 %),
  • Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. (-17,147 %),
  • Dynamika akciový negarantovaný d.f. (-15,500 %)

Vysoké straty trápia mnohých sporiteľov, ktorí premýšľajú, čo so svojimi financiami robiť. Odborníci radia nepanikáriť a nerobiť zbytočne unáhlené rozhodnutia, ktoré by mohli vo výsledku skomplikovať celú situáciu ešte viac.

Druhý pilier nie je krátkodobou investíciou. Ide o „beh na dlhú trať”. Ak sa teda pilieru jeden rok nedarí, úspory by to nemalo príliš ovplyvniť, a to najmä v situácii, keď v predchádzajúcich rokoch dosahoval rekordy.

Podľa odborníkov je dôležité na druhý pilier pozerať z dlhodobého hľadiska, nie z pohľadu jedného roka. Na to, aby ste mohli získať zaujímavé výnosy, je potrebné nechať peniaze zhodnocovať dlhšiu dobu.

Faktorov, ktoré spôsobili negatívny vývoj druhého piliera, bolo niekoľko. K nim patrí pandémia koronavírusu, ktorá stále nie je ukončená, vojnový konflikt na východe a vysoká inflácia.

V roku 2022 zaznamenali stratu garantované aj negarantované fondy. Ak chcete vedieť, o koľko ste prišli, prikladáme prehľadné tabuľky, v ktorých si túto informáciu môžete skontrolovať.

Garantované dôchodkové fondy

Spoločnosť

Dôchodkový fond

Zhodnotenie majetku od začiatku do konca roka 2022

365.life, d.s.s., a.s. 

365.life dlhopisový garantovaný d.f.

-8,261 %

Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.

GARANT dlhopisový garantovaný d.f.

-7,155 %

NN, d.s.s., a.s.

SOLID – dlhopisový garantovaný d.f.

-9,774 %

UNIQA d.s.s., a.s.

Dlhopisový garantovaný d.d.f.

-3,965 %

VÚB Generali, d.s.s., a.s.

KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.

-8,432 %

 

 

Proti stratám môže zabojovať dôchodková reforma

poriteľom v druhom pilieri môže priniesť lepšie zárobky dôchodková reforma. Od júla 2023 sa začnú presúvať do indexových fondov súčasní sporitelia narodení po roku 1968, ktorí nesporia v indexovom dôchodkovom fonde. Celý proces presunu by mal trvať do konca roka 2025, pričom sa môže natiahnuť až do konca roka 2027.

Do indexových fondov sa budú investovať aj príspevky sporiteľov, ktorí sa narodili pred rokom 1968 s tým rozdielom, že ich staré príspevky sa presúvať nebudú.

Noví sporitelia, ktorí budú do druhého piliera vstupovať, budú mať automaticky od mája 2023 nastavené sporenie v indexovom fonde ako predvolenú investičnú stratégiu.

Takéto investovanie by malo priniesť sporiteľom oveľa vyššie zárobky. Potvrdzuje to aj ministerstvo práce a sociálnych vecí: „V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch približne o 50 %.”

Ďalšou novinkou, ktorá od 1. januára 2023 funguje, je jednoduchšia výmena dôchodkovej spoločnosti. Ak sa rozhodnete pre inú DSS, môžete tak urobiť aj bez odobrenia od Sociálnej poisťovne.

Zdroj: https://www.peniaze.sk/dochodky/10131-druhy-pilier-v-roku-2022-prinasal-straty-o-kolko-ste-prisli-na-vasom-dochodku

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.