DSS verzus DDS. V čom sú rozdiely?

Aktuality | 30.03.2021

Dve skratky, ktoré sú takmer totožné. Rovnaké písmená. Mení sa len ich poradie. Ide o Dôchodkovú správcovskú spoločnosť a Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť. V čom je medzi nimi rozdiel, si vysvetlíme v článku.

Zdroj: pixabay.com

Základné piliere dôchodkovej stability

Na Slovensku máme tri piliere dôchodkového zabezpečenia. Jeden povinný – sociálny dôchodok, takzvaný prvý pilier. Je vypočítaný na základe povinných sociálnych odvodov. Zvyšné dva piliere sú dobrovoľné, ale práve vďaka nim si viete vybudovať dôchodok s vyššou finančnou stabilitou a prepad príjmu po nástupe do dôchodku nemusí byť tak markantný. Práve na to slúžia Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) a Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS).

Priemerná mesačná mzda v roku 2020 bola 1133 eur. Priemerná výška starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne, v rovnakom roku, bola 487,37 eur. Je na čase zamyslieť sa, ako svoj životný štandard na dôchodku dofinancovať. Práve na to slúžia druhý a tretí pilier dôchodkového zabezpečenia.

Vedeli ste, že…
... štátom vyplácaný dôchodok predstavuje v súčasnosti zhruba 45 % posledného príjmu? O 15 až 20 rokov to bude len okolo 30 %.

Dve možnosti dôchodkového vylepšenia

Druhý pilier prináša možnosť ľuďom do 35 rokov rozhodnúť sa, že časť svojich povinných odvodov nechcú zveriť sociálnej poisťovni. V nej sú totiž závislí len na rozhodnutiach štátu. Časť z odvodov majú možnosť presmerovať na svoj osobný účet vedený v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Prípadne si môžu sporiť aj dobrovoľne v Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS).

Čo prináša DSS?

Po vstupe do II.piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné. Povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa rozdelia na dve časti. Jedna ide do Sociálnej poisťovne, druhá na vaše sporenie v DSS. V roku 2021 je to 5,25 % a od roku 2024 to bude 6 %, čiže jedna tretina. Viac preto stále putuje do Sociálnej poisťovne, avšak tie, ktoré smerujú do DSS sa na súkromnom účte zhodnocujú. 

Zdroj: pixabay.com

Čo prináša doplnkové dôchodkové sporenie?

Za tretí pilier sa považuje sporenie v Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Toto sporenie je úplne dobrovoľné, je jedno, ako veľké príspevky si naň dáte a je nad rámec povinných odvodov.

Na váš účet v DDS môže prispievať aj zamestnávateľ a od štátu získavate až 180 eur ročný daňový bonus na vaše príspevky. Čo znamená na mesačné príspevky vo výške 15 eur. Do tretieho piliera môžete vstúpiť kedykoľvek, aj po 35. roku života, ale samozrejme najvýhodnejšie je vstúpiť čo najskôr.

Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať:

●      doplnkový dôchodkový príjem v starobe

●      doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu takzvaných rizikových prác. Sem patria práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu. Rovnako aj práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka v divadlách a súboroch alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

 

Čím skôr začnete, tým lepší dôchodok vás čaká

Vylepšiť si dôchodok, napríklad o 500 eur, vyžaduje dlhodobé a systematické sporenie. Od 25 rokov si v dobre zvolenej stratégii stačí odložiť mesačne 30 eur.

V 35 rokoch si treba odkladať po 60 eur a v štyridsaťpäťke už po 130 eur mesačne. Naštartovanie sporenia desať rokov pred dôchodkovým vekom, teda v 55 rokoch, by vyžadovalo odkrojiť z výplaty až 370 eur.

,,Problémom je, že mladí ľudia na budúcnosť nemyslia. Vyše 60 % Slovákov v produktívnom veku si na dôchodok nesporí.
Medzi tridsiatnikmi si na budúcnosť odkladá len každý piaty.“
(
Vladimír Klimeš, projektový manažér Across Private Investments)

Vyšší dôchodok, lepšia staroba

Aktuálne štatistiky o priemernom dožití v Európe hovoria až o 20 rokoch poberania dôchodku. Táto realita už aj čoraz viac Slovákov núti vziať dôchodok do vlastných rúk. Problémom však je, že v druhom pilieri si na dôchodok sporí len zhruba 1 600 000 občanov a v treťom pilieri približne polovica – cez 800-tisíc ľudí. Tretí pilier je pritom zaujímavá možnosť, ako si vytvoriť zdroje na dôstojnejšiu starobu.

Preto je vhodné sporiť si ako základ v druhom pilieri a samozrejme pritom je ideálne investovať aj v pilieri treťom. Tretí pilier je dobrovoľný a je aj pre tých, ktorí napríklad nestihli vstup do druhého piliera, ale majú záujem si zvýšiť základný dôchodok.

Zdroj: pixabay.com

V druhom aj treťom pilieri pracujú vaše peniaze vo fondoch, ktoré spravujú profesionáli. Volíte si ich od dynamických až po konzervatívne v závislosti od doby odchodu do dôchodku.

V treťom pilieri je obrovskou výhodou, ak vám prispieva aj zamestnávateľ. Často je to presne toľko, koľko si sporí aj samotný klient. A vy tak získavate dvojnásobný príspevok. Ani daňový bonus 180 eur nie je zanedbateľný.

Napríklad už pri sume 15 eur mesačne bez príspevku zamestnávateľa by ste si za 34 rokov nasporili 9447 eur a spolu so zhodnotením môžete očakávať výnos nad 22 000. Ak by vám však 15 eur pridával aj zamestnávateľ, tak sa vďaka zhodnoteniu dostanete prakticky na viac ako dvojnásobok. A to už znie ako skutočne pekný stabilný dôchodok.