Elektronický účet poistenca: Nová služba Sociálnej poisťovne

Aktuality | 28.11.2022

Žijeme v dobe, kedy sa väčšia časť našich životov presúva do online priestoru. Nakupovanie, donáška jedla či internetbanking sú súčasťou nášho bežného života. Štát v tomto tiež nechce zostať pozadu, preto sa snaží svoje e-služby vylepšovať. S jednou takouto novinkou prišla tento rok aj Sociálna poisťovňa. Je ňou elektronický účet poistenca.

Zdroj: Canva

Čo to je elektronický účet poistenca?

Elektronický účet poistenca nahrádza predošlú online službu, ktorú Sociálna poisťovňa zriadila. Pôvodná služba niesla názov „Individuálny účet poistenca”, v ktorom ste si vedeli nájsť:

●      históriu zmien svojho individuálneho účtu od roku 2004
●      informácie o poisteniach podľa obdobia alebo typu
●      informácie o zmenách individuálneho účtu za vybraný rok

Elektronický účet poistenca je podľa Sociálnej poisťovne výrazne zmodernizovaná a prehľadnejšia služba ako tomu bolo doteraz. Taktiež deklaruje, že orientácia a používanie elektronického účtu poistenca bude intuitívne a jednoduché.

Okrem výrazne zlepšeného UX prináša nová služba aj niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré výrazne rozširujú možnosti, aké ponúkal individuálny účet poistenca:

●      vašu účasť na II. dôchodkovom pilieri
●      služba ePN (elektronická práceneschopnosť) – máte tam prehľad o vašej PN, informácie o vybavovaní dávky (o tú už nežiadate – Sociálna poisťovňa ju vybaví automaticky), možnosť zmeny adresy pobytu počas PN a zmena účtu, na ktorý je dávka poukazovaná
●      prehľad o poistení, kedy nie je platené a kedy je prerušené a dôvod tohto prerušenia
●      prehľad poistení

Ako si ho aktivovať?

Elektronický účet poistenca sa dá aktivovať niekoľkými spôsobmi. Prvým spôsobom je, ak používate elektronický občiansky preukaz. Celé zriadenie elektronického účtu poistenca si viete zriadiť online, a to po vyplnení a odoslaní formuláru cez web slovensko.sk. Ak si na to sami netrúfate, Sociálna poisťovňa pre vás pripravila jednoduchý videonávod na YouTube.

Druhým spôsobom je osobná návšteva pobočky. Pri tomto spôsobe vám pracovník zriadi prístup do elektronického účtu poistenca. Aby ste ušetrili čas pri vybavovaní, Sociálna poisťovňa odporúča si vytlačiť a vopred vyplniť formulár, ktorý nájdete na jej stránke.

Tip

Ak si nie ste istý, či vám bol v minulosti zriadený individuálny účet poistenca, stačí navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne. Pracovníci preveria vašu požiadavku. Ak sa ukáže, že vám bol v minulosti aktivovaný individuálny účet poistenca, pošlú vám nové prihlasovacie údaje.

Zdroj: Canva

Prečo si ho aktivovať?

Najväčšou výhodou elektronického účtu poistenca je bezpochyby veľká úspora času, pretože vám odpadne nutnosť osobnej návštevy pobočky zakaždým, keď budete niečo potrebovať. Zároveň máte okamžitý prehľad o všetkých potrebných informáciách, ktoré si viete stiahnuť alebo vytlačiť.

Prístup k vašim informáciám máte vždy bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Stačí vám na to len notebook alebo mobil a internetové pripojenie. Takýto okamžitý prístup k informáciám má veľkú výhodu najmä v prípade, ak vaše informácie v účte sú nesprávne alebo nekompletné. Vtedy viete okamžite doložiť chýbajúce údaje, čím sa nemôže stať, že vám pri žiadosti o dôchodok nebude nejaké obdobie zarátané.

Zhrnutie

Hlavnou myšlienkou vzniku elektronického účtu poistenca je zvýšenie informovanosti všetkých poistencov. Mnoho ľudí do problematiky svojho starobného dôchodku nevidí, a tak nevie, ako sa na neho pripraviť. Vďaka online informáciám o vašom živote viete okamžite, aká budúcnosť vás čaká. Takto sa budete vedieť zariadiť a napríklad si otvoriť III. pilier, ktorý vám pomôže s finančnou stabilitou počas jesene vášho života.

Zdroj: Sociálna poisťovňa