Elektronický účet poistenca: Nová služba Sociálnej poisťovne

Aktuality | 28.11.2022

Žijeme v dobe, kedy sa väčšia časť našich životov presúva do online priestoru. Nakupovanie, donáška jedla či internetbanking sú súčasťou nášho bežného života. Štát v tomto tiež nechce zostať pozadu, preto sa snaží svoje e-služby vylepšovať. S jednou takouto novinkou prišla tento rok aj Sociálna poisťovňa. Je ňou elektronický účet poistenca.

Zdroj: Canva

Čo to je elektronický účet poistenca?

Elektronický účet poistenca nahrádza predošlú online službu, ktorú Sociálna poisťovňa zriadila. Pôvodná služba niesla názov „Individuálny účet poistenca”, v ktorom ste si vedeli nájsť:

●      históriu zmien svojho individuálneho účtu od roku 2004
●      informácie o poisteniach podľa obdobia alebo typu
●      informácie o zmenách individuálneho účtu za vybraný rok

Elektronický účet poistenca je podľa Sociálnej poisťovne výrazne zmodernizovaná a prehľadnejšia služba ako tomu bolo doteraz. Taktiež deklaruje, že orientácia a používanie elektronického účtu poistenca bude intuitívne a jednoduché.

Okrem výrazne zlepšeného UX prináša nová služba aj niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré výrazne rozširujú možnosti, aké ponúkal individuálny účet poistenca:

●      vašu účasť na II. dôchodkovom pilieri
●      služba ePN (elektronická práceneschopnosť) – máte tam prehľad o vašej PN, informácie o vybavovaní dávky (o tú už nežiadate – Sociálna poisťovňa ju vybaví automaticky), možnosť zmeny adresy pobytu počas PN a zmena účtu, na ktorý je dávka poukazovaná
●      prehľad o poistení, kedy nie je platené a kedy je prerušené a dôvod tohto prerušenia
●      prehľad poistení

Ako si ho aktivovať?

Elektronický účet poistenca sa dá aktivovať niekoľkými spôsobmi. Prvým spôsobom je, ak používate elektronický občiansky preukaz. Celé zriadenie elektronického účtu poistenca si viete zriadiť online, a to po vyplnení a odoslaní formuláru cez web slovensko.sk. Ak si na to sami netrúfate, Sociálna poisťovňa pre vás pripravila jednoduchý videonávod na YouTube.

Druhým spôsobom je osobná návšteva pobočky. Pri tomto spôsobe vám pracovník zriadi prístup do elektronického účtu poistenca. Aby ste ušetrili čas pri vybavovaní, Sociálna poisťovňa odporúča si vytlačiť a vopred vyplniť formulár, ktorý nájdete na jej stránke.

Tip

Ak si nie ste istý, či vám bol v minulosti zriadený individuálny účet poistenca, stačí navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne. Pracovníci preveria vašu požiadavku. Ak sa ukáže, že vám bol v minulosti aktivovaný individuálny účet poistenca, pošlú vám nové prihlasovacie údaje.

Zdroj: Canva

Prečo si ho aktivovať?

Najväčšou výhodou elektronického účtu poistenca je bezpochyby veľká úspora času, pretože vám odpadne nutnosť osobnej návštevy pobočky zakaždým, keď budete niečo potrebovať. Zároveň máte okamžitý prehľad o všetkých potrebných informáciách, ktoré si viete stiahnuť alebo vytlačiť.

Prístup k vašim informáciám máte vždy bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Stačí vám na to len notebook alebo mobil a internetové pripojenie. Takýto okamžitý prístup k informáciám má veľkú výhodu najmä v prípade, ak vaše informácie v účte sú nesprávne alebo nekompletné. Vtedy viete okamžite doložiť chýbajúce údaje, čím sa nemôže stať, že vám pri žiadosti o dôchodok nebude nejaké obdobie zarátané.

Zhrnutie

Hlavnou myšlienkou vzniku elektronického účtu poistenca je zvýšenie informovanosti všetkých poistencov. Mnoho ľudí do problematiky svojho starobného dôchodku nevidí, a tak nevie, ako sa na neho pripraviť. Vďaka online informáciám o vašom živote viete okamžite, aká budúcnosť vás čaká. Takto sa budete vedieť zariadiť a napríklad si otvoriť III. pilier, ktorý vám pomôže s finančnou stabilitou počas jesene vášho života.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.