Investovanie v čase neistoty: Čo robiť?

Aktuality | 15.07.2022

Investovanie a zhodnotenie financií bolo posledné dva roky pomerne náročné. Na trh najprv negatívne vplývalo rozšírenie koronavírusu. Keď to ale vyzeralo tak, že sa všetko vráti do normálu, prišla ďalšia rana vo forme vojny na Ukrajine. Hodnota jednotlivých finančných inštrumentov klesá a investori premýšľajú, čo robiť. Ak ste do niečoho investovali a neviete, ako sa zachovať, máme pre vás zopár tipov.

Zdroj: unsplush.com

Nepodliehajte panike

To najhoršie, čo môžete urobiť, je podľahnúť panike a rozhodovať s horúcou hlavou. Nepremyslené predanie akcie alebo vytiahnutie financií z fondov môže spôsobiť, že zbytočne prídete o stovky až tisícky eur.

Namiesto toho zachovajte pokoj a zvážte všetky možnosti, ktoré máte. Ak by ste náhodou finančnej oblasti nerozumeli, porozmýšľajte nad odborným poradenstvom. Finančný špecialista má odhad, ako sa bude situácia vyvíjať a čo môžu nasledujúce týždne či mesiace priniesť.

Pri investovaní vychádzajte aj z histórie. Súčasné prepady trhov spôsobila najmä kombinácia koronavírusu a vojny. Keď sa pozriete do obdobia spred niekoľkých rokov, zistíte, že najväčší pokles zaznamenáva ekonomika vždy v čase pred vypuknutím konfliktu.

Začiatok konfliktu a jeho pretrvávanie následne vedie k:

●      „ožitiu” trhu,
●      opätovnému rastu hodnoty finančných inštrumentov a ich stabilite.

Vedeli ste, že …

… fenomén, pri ktorom dochádza k prepadom trhov pred vojnou a následne k ich obnove, sa nazýva „puzzle vojna”? S týmto názvom prišiel Švajčiarsky finančný inštitút.

Nič nepredávajte

Väčšina investorov má tendenciu začať jednotlivé finančné inštrumenty predávať, a to aj pod cenu. Boja sa, že by akcie, fondy alebo cenné papiere mohli stratiť ešte viac na hodnote.

Aj v tomto prípade je dobré pozrieť sa do histórie a na fungovanie trhu. Neistota a strach, ktoré vyplývajú z vojnovej situácie, sú prirodzeným javom. Spôsobujú, že hodnoty klesajú. Po tom, ako však konflikt nejaký čas trvá, sa stanú dve veci:

●      ľudia sa pomaly vracajú do bežného života,
●      trh získava svoju predchádzajúcu stabilnejšiu podobu.

Hodnoty niektorých finančných inštrumentov sa môžu dokonca zvýšiť, vďaka čomu investori dokážu zarobiť oveľa viac ako pred konfliktom. Namiesto toho, aby ste akcie, fondy alebo čokoľvek iné predali pod cenu len z dôvodu strachu, počkajte. Buďte trpezliví a uvidíte, že hodnota vašej investície znova porastie.

Zdroj: unsplush.com

Nebojte sa investovať aj naďalej

Investovanie je pre mnohých ľudí v čase neistoty tabu. Väčšina menších investorov je rada, že pred vojnou nezainvestovala, pretože sa bojí, že by prišla aj o ďalšie financie. Pravdou ale je, že investovanie počas takéhoto obdobia nemusí byť zlým riešením, a to najmä v situácii, v akej sme dnes, pretože inflácia neustále rastie a peniaze na bežných účtoch strácajú hodnotu.

Ak máte nastavenú nejakú investičnú stratégiu, pokračujte v nej. Rozširujte svoje investičné portfólio a vložte peniaze do ďalších instrumentov. Každý krok si ale dobre premyslite a prehodnoťte ho s odborníkom. Vyhnite sa investovaniu na vlastnú päsť, a to najmä v prípade, keď nemáte veľa skúseností vo finančnej sfére.

Kľúčom k úspechu je diverzifikácia portfólia. Toto pravidlo však platí aj v istejších časoch. Tým, že investujete do rôznych spoločností alebo viacerých typov inštrumentov, máte väčšiu istotu, že keď sa jednej oblasti nedarí, neprídete o všetky peniaze.

Doprajte celej situácii dostatok času

Pri investovaní robia niektorí investori chybu v tom, že čakajú výsledky v krátkom čase. Bohužiaľ, investovanie takto nefunguje. Ak chcete krátkodobý zárobok, musíte začať s finančnými inštrumentmi obchodovať, čo však so sebou prináša oveľa väčšie riziko. Na to, aby ste tak mohli urobiť, potrebujete veľa praxe a dostatok času na sledovanie svetového diania.

V súčasnej dobe si môžete všimnúť, ako vaše investície strácajú zo dňa na deň hodnotu. Keď ale počkáte, uvidíte, že hodnota sa vráti späť, prípadne bude vyššia. Investíciám však dajte niekoľko mesiacov či dokonca rokov, aby nabrali to, čo stratili. Nie iba zopár dní, po ktorých ich predáte.

Základom je opatrnosť

Pri investovaní počas vojny alebo „bežného” stabilnejšieho obdobia je základom opatrnosť. Jednotlivé kroky, ktoré podniknete pri práci so svojimi financiami, si musíte vždy dobre premyslieť. Keď si nie ste v niečom istí, obráťte sa radšej na profesionála, ktorý vám poradí, čo robiť. Vojnová situácia prináša so sebou viacero negatív, no ak počkáte, môžete ju využiť vo svoj prospech.

zdroj: finax.eu | cnbc.com

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.