Kedy pôjdem do dôchodku?

Aktuality | 18.05.2021

Otázka, ktorá o niečo intenzívnejšie trápi skôr staršie ročníky, no v prípade mladších ročníkov je odchod do dôchodku omnoho väčšou záhadou. Ak máte 20, 30, či dokonca viac rokov do dôchodku, garantovať presný dátum penzie je dnes prakticky nemožné. Štátom garantovaný vek odchodu do dôchodku v 64 rokoch v roku 2023 s najväčšou pravdepodobnosťou skončí.

Zdroj: pixabay.com

Dôchodkový strop sa ruší

V roku 2019 zagarantovala vláda dôchodkový strop na hranicu veku 64 rokov. V praxi to znamenalo, že nikto sa nemusel obávať, že by sa vek odchodu do dôchodku presunul nad túto hranicu. Od roku 2023 sa to ale bude pravdepodobne meniť. Súčasná vláda prostredníctvom zmien v Ústave SR zmenila garanciu veku na odchod do dôchodku. Dosiahnutie 64 rokov už nebude nutne znamenať, že máte nárok na starobný dôchodok. Pre mladšie ročníky to znamená, že do dôchodku pôjdu pravdepodobne vo vyššom veku, no nemusí to byť pravidlo.

Ako sa odchádza do dôchodku v roku 2021?

Od prvého januára 2021 Sociálna poisťovňa zmenila aktuálnu úpravu dôchodkového veku a stanovila ho všetkým poistencom. Vek v tomto roku ostal ohraničený na 64 rokov, ale do odchodu môžu v súčasnosti Slováci odísť aj skôr.

Rok narodenia poistenca

Dôchodkový vek

muž

žena s počtom vychovaných detí

0

1

2

3 al. 4

5 a viac

1943 a menej

60r

57r

56r

55r

54r

53r

1944

60r 9m

57r

56r

55r

54r

53r

1945

61r 6m

57r

56r

55r

54r

53r

1946

62r

57r

56r

55r

54r

53r

1947

62r

57r 9m

56r

55r

54r

53r

1948

62r

58r 6m

56r 9m

55r

54r

53r

1949

62r

59r 3m

57r 6m

55r 9m

54r

53r

1950

62r

60r

58r 3m

56r 6m

54r 9m

53r

1951

62r

60r 9m

59r

57r 3m

55r 6m

53r 9m

1952

62r

61r 6m

59r 9m

58r

56r 3m

54r 6m

1953

62r

62r

60r 6m

58r 9m

57r

55r 3m

1954

62r

62r

61r 3m

59r 6m

57r 9m

56r

1955

62r 76d

62r 76d

62r 76d

60r 3m

58r 6m

56r 9m

1956

62r 139d

62r 139d

62r 139d

61r

59r 3m

57r 6m

1957

62r 6m

62r 6m

62r

61r 6m

60r

58r 3m

1958

62r 8m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

60r 9m

59r

1959

62r 10m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 4m

59r 9m

1960

63r

63r

62r 6m

62r

61r 6m

60r 6m

1961

63r 2m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

61r 3m

1962

63r 4m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 7m

1963

63r 6m

63r 6m

63r

62r 6m

62r

61r 11m

1964

63r 8m

63r 8m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

62r 2m

1965

63r 10m

63r 10m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

62r 4m

1966 a viac

64r

64r

63r 6m

63r

62r 6m

62r 6m

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Vedeli ste, že...
… dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia? Ak nie je v mesiaci deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca. Na dôchodok teda majú nárok aj ľudia narodení 29. februára.

Demografická krivka posúva hranice odchodu do dôchodku

Novelou zákona sa od roku 2023 zruší vopred určený vek odchodu do dôchodku. Zastropovanie odchodu na dôchodok vo veku 64 rokov je totiž neudržateľné. Je to hlavne z dôvodu dlhšej doby dožitia a klesajúcej demografickej krivky. Ide o obrovské výdavky, ktoré musí štát vynaložiť na vyplácanie dôchodkov. Nie je to však len o demografii.

Dĺžka života sa neustále predlžuje, a tak by noví dôchodcovia strávili v budúcnosti na dôchodku omnoho viac času, ako tí súčasní. Preto z plánovanej úpravy bude vychádzať jednoduchá rovnica. Ak sa dĺžka života predĺži o 4 roky, mal by sa vek odchodu do dôchodku posunúť aspoň o 2 roky. Možno preto očakávať, že vek odchodu do dôchodku u ľudí, ktorí dnes nastupujú do zamestnania, sa pomaly ale isto presunie až k hranici sedemdesiatky.

Zdroj: pixabay.com

Nové plány pre odchod do dôchodku

Vek by nemal byť však jediný určujúci faktor, ktorý vás predurčí k tomu, aby ste si mohli vydýchnuť od pracovného kolobehu. Na pláne je zavedenie individuálneho dôchodkového stropu. Čo to bude znamenať? Nezáleží na tom, koľko máte rokov. Ukazovateľom v tomto prípade budú odpracované roky, čo znamená, že ak odpracujete 40 rokov, získate nárok na starobný dôchodok.

Samozrejme, rovnako tak aj na výplatu z druhého dôchodkového piliera. Takýto systém by mal byť akousi alternatívou k súčasnému predčasnému dôchodku, ale bez percentuálneho krátenia, ako je tomu v súčasnosti. Tento dôchodok sa plánuje ako alternatíva pre ťažko pracujúcich ľudí, ktorí prirodzene nebudú zvládať vysoké pracovné nasadenie.

Druhý pilier prejde zmenami

Je to viac ako isté a plány sú jasné. Druhý pilier musí byť dôležitejšou nohou dôchodkového systému. Z toho vyplýva, že sa plánuje zaviesť automatický vstup do druhého piliera pre ľudí, ktorí si budú môcť sporiť minimálne 30 rokov.

Súčasný Minister sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak rovnako vyjadril presvedčenie, že najmenej jedna štvrtina odvodov na dôchodok pôjde práve do druhého piliera. Doživotné vyplácanie dôchodkov by zároveň malo byť ústavne garantované. Jednorazovo vyplatiť nasporenú sumu bude možné iba v mimoriadne ťažkej životnej situácii, a ak človek nasporil iba minimálnu sumu.

Prispôsobí sa aj tretí pilier

Zmeny pri odchode do dôchodku prinesú zmeny aj do výplaty dôchodku z tretieho piliera, ktorý je podľa aktuálnej právnej úpravy priamo naviazaný na starobný. Dobrou správou však je, že čím dlhšie si budete do tretieho piliera sporiť, tým väčšiu šancu na kvalitné úspory dosiahnete. O niekoľko rokov budú investície vytvárať zaujímavé zhodnotenie, a tak sa môžete tešiť na vyšší dôchodok s vyššou stabilitou.

Zdroje:ekonomika.pravda.sk | socpoist.sk