Môže dôchodca získať pôžičku?

Aktuality | 16.05.2022

Život je plný nečakaných udalostí, ktoré vás dokážu prekvapiť v každom veku. Čo ale robiť, ak si potrebujete požičať peniaze a blíži sa vám odchod do dôchodku? V súčasnosti máte na výber viacero možností. Viac sa o tom dozviete v našom článku.

Zdroj: pexels.com

Môže dôchodca získať pôžičku?

Na Slovensku si aj dôchodca vie požičať peniaze. Avšak podmienky na získanie úveru sú o niečo prísnejšie ako u ľudí v produktívnom veku. Každá slovenská banka berie do úvahy tieto faktory:

●      vek žiadateľa
●      mesačný príjem žiadateľa
●      výška úveru

Vek žiadateľa

Vek žiadateľa o spotrebný úver majú banky nastavené rôzne. Najnižšia hranica veku, kedy musí byť úver splatený, je 62 rokov. Ak vám teda schvália úver, keď budete mať 59 rokov, máte 3 roky na jeho splatenie. Ak si ho beriete v 62 rokoch, musíte ho splatiť do 1 roku. Vek hrá významnú rolu v dĺžke splácania a vo výške požičaných peňazí.

Väčšina bánk ma podmienku veku nastavenú v priemere na 65 rokov. Samozrejme, nájdu sa aj také, ktoré nemajú stanovený maximálny vek pre žiadateľa. Tieto banky posudzujú každého klienta individuálne. Vo všeobecnosti ale platí, že skôr narodení ľudia ťahajú za kratší koniec.

Mesačný príjem žiadateľa

Dôchodok je považovaný za legitímnu náhradu štandardného príjmu, preto ho banky aj akceptujú. Avšak aj tu si banky výšku minimálneho príjmu nastavujú podľa seba. Poštová banka má najbenevolentnejšie nastavený minimálny príjem, a to 133 eur. Tatra banka je zase najprísnejšia. U nich je minimálny príjem stanovený na 350 eur.

Ak máte odpracovaných iba 30 rokov a poberáte minimálny dôchodok (v roku 2022 je to 334 eur) máte smolu. Našťastie, mnoho iných bánk nemá stanovený minimálny príjem a ku každému klientovi pristupujú individuálne. Výška príjmu ovplyvňuje to, koľko je vám banka ochotná požičať.

Výška úveru

Výška úveru je tretí faktor, ktorý má vplyv na schvaľovací proces. Ak poberáte priemerný dôchodok, na niekoľko tisícový úver môžete zabudnúť. Jediným riešením je v takomto prípade prizvať do úverového vzťahu spoludlžníka.

Tip
Ak vám banka napriek všetkému nepožičia, obráťte sa na svoje deti alebo vnúčatá, či by vám vedeli pomôcť a úver si zobrali na seba.

Povolené prečerpanie

Okrem spotrebiteľského úveru existuje aj ďalší druh úveru, na ktorý majú aj seniori nárok. Ide o povolené prečerpanie, ktoré ľudovo nazývame „mínus na karte”. Ak si teda posielate svoju penziu na účet vo svojej banke, môžete požiadať banku o zriadenie povoleného prečerpania na vašom účte. Podmienky na získanie povoleného prečerpania sú:

●      vek žiadateľa
●      minimálna doba používania účtu

Vek aj minimálna dĺžka používania účtu je opäť nastavená individuálne. Dĺžka minimálneho používania účtu sa pohybuje od 3 do 6 mesiacov. Výška povoleného prečerpania je tiež rôzna.

Povolené prečerpanie má svoje plusy aj mínusy. Najväčší plus je to, že potrebné financie máte k dispozícii každý mesiac okamžite bez toho, aby ste o nich museli zakaždým žiadať. Mínusom sú vyššie úroky ako pri spotrebiteľskom úvere.

Zdroj: pexels.com

Iné možnosti pôžičky

Okrem bánk si viete požičať aj od nebankových subjektov, ktoré zväčšia požičiavajú aj starším klientom. Vekové rozpätie býva od 70 do 75 rokov. Pri nebankovkách však bývajú úroky vyššie, ktoré vám dokážu predražiť spotrebný úver.

Na čo si dávať pozor?

Pri spotrebnom úvere je potrebné si ujasniť niekoľko vecí, ktoré potrebujete vedieť ešte predtým, než o neho požiadate:

●      poplatky za poskytnutie
●      RPMN
●      od koho si chcete požičať

Poplatky za poskytnutie úveru

Každá banka má poplatky nastavené rôzne. Buď ide o percento z poskytnutej sumy, alebo o pevne stanovenú sumu. Snažte sa preto nájsť taký úver, ktorý nemá žiadny alebo minimálny poplatok za poskytnutie úveru.

RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov je parameter, ktorý hovorí o konečnej cene úveru. Väčšina ľudí si myslí, že najvýhodnejšie sú úvery s najnižším úrokom, ale nie vždy je tomu tak. RPMN zahrňuje všetky poplatky a úroky, ktoré pri čerpaní úveru musíte zaplatiť. Čím je teda RPMN nižšia, tým je pre vás úver výhodnejší.

Zhrnutie

Na Slovensku si viete požičať od bánk aj nebankových subjektov. „Nebankovky” majú o niečo benevolentnejšie pravidlá voči veku seniora. Na druhej strane mávajú často vyššie úroky či skryté poplatky, ktoré vám vedia nepríjemne predražiť úver. Vyberajte si preto ustanovizne, ktoré majú najtransparentnejšie ponuky.

Zdroj: sme.sk | hn.sk | finančný kompas