Môže vám exekútor siahnuť na dôchodok?

Aktuality | 10.12.2022

Mnoho ľudí si myslí, že odchodom do dôchodku sa zbaví pohľadávok. Bohužiaľ, táto predstava je mylná. Dôchodok je považovaný za príjem, a teda pri exekúcii podlieha rovnakým pravidlám. Na čo si dávať pozor a ako exekúcia prebieha?

Zdroj: Canva

Komu najčastejšie dlhujeme?

Úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku nie je veľmi dobrá, o čom svedčí aj počet exekúcií za rok 2021. Dovedna išlo o takmer 420 000 aktívnych exekučných konaní, pričom desiatky tisícov z nich sa týkajú práve penzistov. Keďže dôchodok je podľa zákona považovaný za príjem, môže vám na neho siahnuť exekútor.
 
Penzistom vznikajú dlhy rôznym spôsobom. Najčastejšie však svoje peniaze dlhujú: 
 
- nebankovým subjektom
- telekomunikačným operátorom
- bankám
 
Tieto dlhy mnohokrát nevznikajú vlastným pričinením. Je známe, že slovenské dôchodky nepatria medzi tie najvyššie v Európskej únii. Aktuálna výška priemerného dôchodku na Slovensku v novembri 2022 bola 518,35 €. Pri tejto sume starým ľuďom po zaplatení svojich výdavkov veľa nezostáva. Navyše tento rok zažívame prudké zdražovanie, ktoré odkrajuje z našich rodinných rozpočtov ešte viac.
 
Práve pre tieto nepredvídateľné výdavky či infláciu vznikajú diery v peňaženkách. Penzista sa tak dostáva do nepríjemnej situácie, kedy nedokáže riešiť svoje pohľadávky.

Ako sa vyhnúť exekúcii?

Najlepšou cestou, ako sa vyhnúť exekúcii, je nerobiť si žiadne dlhy.  Avšak ako sa hovorí: „Človek mieni, Pán Boh mení”, preto nám mnohokrát neostáva nič iné, ako si požičať. Na čo si však dávať pri pôžičke pozor, aby sme na to nedoplatili? 
 
- od koho si požičiam – bankové subjekty sú v tomto transparentnejšie, nemajú skryté poplatky a aj RPMN býva omnoho výhodnejšia,
- rozlišovať medzi RPMN a úrokovou sadzbou – nízka úroková sadzba nezaručuje lacný úver,
- čo najnižšiu RPMN – určuje celú cenu úveru,
- nepožičiavať si, pokiaľ to nie je naozaj nutné – Vianoce sú obdobím, kedy zadlženosť stúpa.
 
Vedeli ste, že…
… počet exekúcií v roku 2020 bol až 976 000?

Zdroj: Canva

Priebeh exekúcie

Keď nastane situácia, že ste prestali zvládať svoje pohľadávky, nezúfajte. Exekútor vám nemôže siahnuť na celý dôchodok. Základná suma, ktorá vám po odrátaní všetkých pohľadávok musí ostať je 234,42 €, čo je výška životného minima.
 
Exekučné zrážky z dôchodku vykonáva Sociálna poisťovňa na pokyn súdneho exekútora. Ak máte súčasne viac dlhov, tak na základe exekučného poriadku sa určujú tzv. prednostné a neprednostné pohľadávky.
 
Suma zrážky sa vypočíta presným postupom, a to tak, že z výšky dôchodku sa odpočíta základná suma. Výsledok sa zaokrúhli smerom nadol na najbližšie troma deliteľné číslo vyjadrené v eurocentoch. Ten sa rozdelí na tri tretiny.
 
 - 1. tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok
 - 2. tretina je určená na uspokojenie prednostných pohľadávok
 - 3. tretina sa pripočíta k základnej sume a nesmie byť zrazená
 
Neprednostná pohľadávka sa uhrádza z 1. tretiny a prednostná pohľadávka sa môže uhrádzať z 1. a 2. tretiny. Existujú však aj špecifické prípady, napríklad ak máte vyživovaciu povinnosť voči maloletým osobám či využívate služby sociálneho zariadenia.

Zhrnutie na záver

Inflácia a nízka finančná gramotnosť spôsobujú, že mnohí ľudia sa dostávajú do finančných ťažkostí, a to najmä v období Vianoc, kedy na darčeky pre blízkych míňajú nemalé peniaze. Lákadlom sa tak stávajú ľahko dostupné úvery. Myslite však na to, či si naozaj potrebujete požičiať na vianočné darčeky. Týmto prístupom sa totiž môžete dostať do dlhovej pasce, ktorá môže ohroziť vaše budúce príjmy.

Najlepším spôsobom, ako sa do budúcnosti zabezpečiť, je otvorenie si doplnkového dôchodkového sporenia (III.pilier). Takto sa viete pripraviť na nepredvídateľné výdavky a aj si mesačne prilepšiť k vášmu dôchodku o desiatky eur.
 
Zdroj: Pravda.sk | Sociálna poisťovňa 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.