Môže vám exekútor siahnuť na dôchodok?

Aktuality | 10.12.2022

Mnoho ľudí si myslí, že odchodom do dôchodku sa zbaví pohľadávok. Bohužiaľ, táto predstava je mylná. Dôchodok je považovaný za príjem, a teda pri exekúcii podlieha rovnakým pravidlám. Na čo si dávať pozor a ako exekúcia prebieha?

Zdroj: Canva

Komu najčastejšie dlhujeme?

Úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku nie je veľmi dobrá, o čom svedčí aj počet exekúcií za rok 2021. Dovedna išlo o takmer 420 000 aktívnych exekučných konaní, pričom desiatky tisícov z nich sa týkajú práve penzistov. Keďže dôchodok je podľa zákona považovaný za príjem, môže vám na neho siahnuť exekútor.
 
Penzistom vznikajú dlhy rôznym spôsobom. Najčastejšie však svoje peniaze dlhujú: 
 
- nebankovým subjektom
- telekomunikačným operátorom
- bankám
 
Tieto dlhy mnohokrát nevznikajú vlastným pričinením. Je známe, že slovenské dôchodky nepatria medzi tie najvyššie v Európskej únii. Aktuálna výška priemerného dôchodku na Slovensku v novembri 2022 bola 518,35 €. Pri tejto sume starým ľuďom po zaplatení svojich výdavkov veľa nezostáva. Navyše tento rok zažívame prudké zdražovanie, ktoré odkrajuje z našich rodinných rozpočtov ešte viac.
 
Práve pre tieto nepredvídateľné výdavky či infláciu vznikajú diery v peňaženkách. Penzista sa tak dostáva do nepríjemnej situácie, kedy nedokáže riešiť svoje pohľadávky.

Ako sa vyhnúť exekúcii?

Najlepšou cestou, ako sa vyhnúť exekúcii, je nerobiť si žiadne dlhy.  Avšak ako sa hovorí: „Človek mieni, Pán Boh mení”, preto nám mnohokrát neostáva nič iné, ako si požičať. Na čo si však dávať pri pôžičke pozor, aby sme na to nedoplatili? 
 
- od koho si požičiam – bankové subjekty sú v tomto transparentnejšie, nemajú skryté poplatky a aj RPMN býva omnoho výhodnejšia,
- rozlišovať medzi RPMN a úrokovou sadzbou – nízka úroková sadzba nezaručuje lacný úver,
- čo najnižšiu RPMN – určuje celú cenu úveru,
- nepožičiavať si, pokiaľ to nie je naozaj nutné – Vianoce sú obdobím, kedy zadlženosť stúpa.
 
Vedeli ste, že…
… počet exekúcií v roku 2020 bol až 976 000?

Zdroj: Canva

Priebeh exekúcie

Keď nastane situácia, že ste prestali zvládať svoje pohľadávky, nezúfajte. Exekútor vám nemôže siahnuť na celý dôchodok. Základná suma, ktorá vám po odrátaní všetkých pohľadávok musí ostať je 234,42 €, čo je výška životného minima.
 
Exekučné zrážky z dôchodku vykonáva Sociálna poisťovňa na pokyn súdneho exekútora. Ak máte súčasne viac dlhov, tak na základe exekučného poriadku sa určujú tzv. prednostné a neprednostné pohľadávky.
 
Suma zrážky sa vypočíta presným postupom, a to tak, že z výšky dôchodku sa odpočíta základná suma. Výsledok sa zaokrúhli smerom nadol na najbližšie troma deliteľné číslo vyjadrené v eurocentoch. Ten sa rozdelí na tri tretiny.
 
 - 1. tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok
 - 2. tretina je určená na uspokojenie prednostných pohľadávok
 - 3. tretina sa pripočíta k základnej sume a nesmie byť zrazená
 
Neprednostná pohľadávka sa uhrádza z 1. tretiny a prednostná pohľadávka sa môže uhrádzať z 1. a 2. tretiny. Existujú však aj špecifické prípady, napríklad ak máte vyživovaciu povinnosť voči maloletým osobám či využívate služby sociálneho zariadenia.

Zhrnutie na záver

Inflácia a nízka finančná gramotnosť spôsobujú, že mnohí ľudia sa dostávajú do finančných ťažkostí, a to najmä v období Vianoc, kedy na darčeky pre blízkych míňajú nemalé peniaze. Lákadlom sa tak stávajú ľahko dostupné úvery. Myslite však na to, či si naozaj potrebujete požičiať na vianočné darčeky. Týmto prístupom sa totiž môžete dostať do dlhovej pasce, ktorá môže ohroziť vaše budúce príjmy.

Najlepším spôsobom, ako sa do budúcnosti zabezpečiť, je otvorenie si doplnkového dôchodkového sporenia (III.pilier). Takto sa viete pripraviť na nepredvídateľné výdavky a aj si mesačne prilepšiť k vášmu dôchodku o desiatky eur.
 
Zdroj: Pravda.sk | Sociálna poisťovňa