Na predčasný dôchodok dosiahne menej ľudí.

Aktuality | 01.12.2022

Predčasný starobný dôchodok dostane novú podobu. Po novom sa bude do predčasnej penzie odchádzať za prísnejších podmienok, ľudia ale získajú aj jednu novú možnosť navyše. Zmenu priniesla novela zákona o sociálnom poistení, ktorú na jeseň schválil parlament, ako súčasť dôchodkovej reformy prvého piliera.

Ak bude chcieť zamestnanec odísť do predčasnej penzie, výška jeho dôchodku musí presiahnuť 1,6-násobok sumy životného minima. To v praxi znamená, že výška predčasného dôchodku ľudí, ktorí chcú ísť do penzie skôr, musí byť minimálne 375,10 € mesačne, v opačnom prípade Vám Sociálne poisťovňa predčasný dôchodok neprizná (do novembra 2022 postačovala pre skorší odchod výška 281,40 €). Na predčasný starobný dôchodok tak bude mať nárok menej ľudí ako v súčasnosti.

Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok musí spĺňať aj ďalšie podmienky:

- mať aspoň 15 odpracovaných rokov dôchodkového poistenia

- do riadneho dôchodkového veku mu zostávajú maximálne 2 roky

- nemôže byť zamestnaný

Zmieriť sa v prípade záujmu o predčasný dôchodok musíte aj s výraznou sankciou. Suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok až do dovŕšenia dôchodkového veku. To v praxi znamená, že ak poistenec o predčasný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, tento sa mu skráti o 12,5 %.  Ak oň požiada rok pred dovŕšením penzijného veku, celkovo sa predčasný dôchodok skráti o 6,5 %. Vyššie uvedená minimálna hranica musí byť dosiahnutá po tomto krátení!

Individuálny dôchodkový vek

Novelou zákona sa zaviedla aj druhá možnosť predčasnej penzie. Ľudia budú môcť o ňu požiadať vtedy, ak aspoň 40 rokov pracovali, respektíve platili dôchodkové poistenie. Každý človek, ktorý sa rozhodne odísť do dôchodku za týchto podmienok, bude mať penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr. Táto zmena je určená najmä pre ľudí, ktorí začali pracovať v mladom veku a pôsobia v manuálne náročných profesiách. V ideálnom prípade by o ňu mohol požiadať zamestnanec, ktorý nastúpil do zamestnania v 18 roku života a nepretržite pracoval do veku 58 rokov.

Za odpracovaný rok sa ale nebude považovať taký, za ktorý bolo poistné na dôchodkové poistenie zaplatené dodatočne, ďalej obdobia nezamestnanosti, odborného či politického školenia, či iné štúdium. Pri individuálnom odchode do penzie pribudlo aj ďalšie pravidlo, ktoré by malo dôchodkovú dávku zvýšiť, ak má penzista odrobených viac rokov, ako je minimálnych 40. Samotný dôchodok sa počíta súčinom počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Po novom sa suma predčasného starobného dôchodku zvýši vždy o 0,2 percenta tohto súčinu. Penzista ich dostane pri výpočte za každý mesiac odo dňa, kedy získal 40 odpracovaných rokov až do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku.

O tento typ individuálneho predčasného dôchodku môžete požiadať od januára tohto roka.

Časť novely zákona, ktorá určuje nové podmienky pre predčasný starobný dôchodok, začala platiť už od začiatku novembra 2022. Individuálny dôchodkový vek od januára 2023.
Podľa štatistík Sociálnej poisťovne bola k 30. septembru 2022 priemerná starobná penzia 517,42 eura. Priemerný predčasný dôchodok bol len 503,96 eura a poberalo ho necelých 12-tisíc seniorov.

Keďže inflácia dnes predbieha reálny rast miezd, tak v rozpočtoch mnohých domácností bude postupne narastať napätie medzi príjmovou a výdavkovou časťou. Dá sa predpokladať, že do finančných problémov sa postupne dostane väčšie percento domácností, preto si aj odchod do predčasného dôchodku treba veľmi citlivo zvážiť.