Nárok na dôchodok z troch pilierov

Aktuality | 01.08.2021

Dovŕšením dôchodkového veku vzniká každému človeku nárok na penziu. Jej výška, ale rovnako aj zdroje penzie vyplývajú z toho, ako sa človek na dôchodok pripravoval počas aktívneho života. Môže to byť výplata dôchodku z prvého, druhého ale aj tretieho piliera. Ako sa teda dostať k peniazom, a čo je preto potrebné urobiť?

Zdroj: pixabay.com

Výplata dôchodku z I. piliera

Dôchodok zo Sociálnej poisťovne je prvým pilierom dôchodkového systému. Na výplatu starobného dôchodku z neho má preto nárok každý človek, ak:

●      získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a

●      dovŕšil dôchodkový vek.

Dôchodok z prvého piliera vám však nebude plynúť automaticky ako splníte podmienky na jeho poberanie. O dôchodok bude potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu, a to v mieste svojho bydliska. Ako prvé si vyplníte tlačivo žiadosti, ktoré bude súčasne slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy.

Aby bol nárok na starobný dôchodok posúdený čo najrýchlejšie, údaje uvedené v žiadosti je potrebné preukázať hodnovernými dokladmi. Nedoložená žiadosť bude akceptovaná, ale vyžaduje si dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

Vedeli ste, že...

... Sociálna poisťovňa musí o žiadosti o dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania?
Avšak za začiatok konania sa počíta až moment, kedy sú všetky doklady skompletizované.

Výplata dôchodku z II. piliera

Nárok na starobný dôchodok z II. piliera je od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. Požiadať oň môžete už 60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku. Keďže druhý pilier je previazaný úzko s prvým, tak aj o vyplatenie peňazí z druhého piliera môžete požiadať v sociálnej poisťovni. Napríklad spolu so žiadosťou o starobný dôchodok z prvého piliera alebo priamo vo vašej DSS.

Ak DSS vyhodnotí, že spĺňate nárok na výplatu dôchodku, úspory vo vašom II. pilieri sa takpovediac zmrazia. Vaše úspory v DSS nebudú nasledovných 30 kalendárnych dní podliehať žiadnym zmenám.

Následne vám bude vyhotovený ponukový list s ponukami tých dôchodkov z II. piliera, na ktorých výplatu ste splnili podmienky podmienky. Ak si z daných ponúk vyberiete, stačí vám iba podpísať zmluvu. Na základe nej sa vám bude dôchodok z II. piliera vyplácať.

Zdroj: pixabay.com

Výplata dôchodku z III. piliera

Ak ste si počas života sporili financie aj v treťom pilieri, tak vás čaká aj tretia milá povinnosť, a to požiadať o vyplatenie financií. Dostanete tak k svojmu dôchodku ďalšie peniaze. Výhodou tretieho piliera je, že sa nijako nedotýka dôchodku z druhého a prvého piliera.

Ak si totiž sporíte v druhom pilieri, tak dôchodok z prvého piliera budete mať nižší. Avšak, ak ste si sporili v treťom pilieri, dostanete financie navyše, ktoré vám žiadny z dôchodkov nekrátia. Naopak, veľmi zaujímavo si prilepšíte. Doplnkové dôchodkové sporenie je teda skvelou voľbou pre lepšiu výšku vašej penzie.

Pri výplate financií z tretieho piliera sú dôležité dva dátumy, kedy ste uzatvorili zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení / teda tretí pilier/. Od toho závisí aj výplata doplnkového dôchodku.

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1.1.2014 sa z doplnkového dôchodkového sporenia vypláca:

●      doplnkový starobný dôchodok vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku

●      jednorazové vyrovnanie

●      predčasný výber.

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu pred 31.12.2013 sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

●      doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku

●      jednorazové vyrovnanie

●      odstupné.

O výplatu doplnkového dôchodku musíte požiadať v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou máte zmluvu o treťom pilieri. V závislosti od zmluvných podmienok sa Vám dôchodok začne vyplácať najneskôr do 60, resp. 90 dní. Doba sa prirodzene počíta od momentu, keď je Vaša žiadosť úplne skompletizovaná.