Objem úspor v III. pilieri prekročil tri miliardy

Aktuality | 18.08.2022

Tretí pilier je živý a dynamický finančný ekosystém a vo fázach sporenia a vyplácania je v ňom aktuálne zapojených viac ako 930 tisíc účastníkov.

Aj napriek turbulentným časom na finančných trhoch a zložitému ekonomickému vývoju objem spravovaného majetku účastníkov rastie a začiatkom augusta prekročil tri miliardy. Dobrovoľné sporenie na dôchodok si takto úspešne pripomína dvadsaťpäť rokov svojej existencie na Slovensku, pričom nenahraditeľnou hodnotou tretieho piliera je uvedomenie si zodpovednosti za svoju budúcnosť a profesionálne zhodnotenie úspor.

Vyspelé krajiny vrátane Slovenska zaraďujú k štátnym dôchodkovým schémam aj dobrovoľné sporenie na dôchodok. Na občanov sa tak čiastočne presúva zodpovednosť za úroveň ich života po odchode do dôchodku. Zároveň však štát podporuje takúto schému daňovými úľavami a motivuje zamestnávateľov, aby sa na nej podieľali, čo robí z doplnkového dôchodkového sporenia mimoriadne obľúbený zamestnanecký benefit.

V prvom polroku 2022 prispeli zamestnávatelia príspevkami do tretieho piliera takmer pol miliónu zamestnancom.

Ešte stále váhate nad uzatvorením doplnkového dôchodkového sporenia v III.pilieri ? Poradíme vám na bezplatnej infolinke: 0800117676