Oplatí sa dnes mať sporiaci účet?

Aktuality | 25.11.2021

Sporiaci účet v banke má dnes prakticky každý. Je súčasťou bežného účtu a spotrebitelia ho využívajú na uloženie voľných finančných prostriedkov. Ide o vhodné riešenie, kam patria voľné financie alebo je pre ich „bezpečie“ lepšie vybrať iný produkt na sporenie?

Zdroj: pixabay.com

Sporiaci účet nie je na sporenie

Ide o skutočný paradox, ale na otázku, či sa oplatí mať sporiaci účet neexistuje správna odpoveď. Namiesto toho, aby sme sa pýtali, či sa oplatí mať sporiaci účet, je lepšie sa spýtať, na čo sa oplatí a na čo nie. V prvom rade je dôležité povedať, že pojem sporiaci účet je trochu zavádzajúce pomenovanie. Sporiaci účet vám síce finančné prostriedky uloží v relatívnom bezpečí, nakoľko sporiace účty podliehajú fondu na ochranu vkladov, ale prakticky vám nič nenasporí.

Súčasná inflácia má totiž v tomto roku dosiahnuť 5,1 %, no úrok na žiadnom sporiacom účte takúto úroveň zhodnotenia nedosiahne. V praxi to znamená, že peniaze na sporiacom účte každý mesiac strácajú svoju hodnotu. Namiesto toho, aby ste si sporili, tak si za ne môžete kúpiť stále menej, pretože v súčasnosti je úročenie na väčšine sporiacich vkladov kdesi na úrovni 0,01 %, čo je prakticky nič.

Na sporiaci účet patrí 6 mesačných výdavkov

Peniaze na sporiacom účte reálne nezarábajú, ale strácajú hodnotu. Má teda zmysel mať takýto účet? Určite áno. Na tento účet totiž patria financie, ktoré predstavujú sumu vašich výdavkov na 6 mesiacov. Ak splácate napríklad hypotéku alebo lízing, prípadne iné úvery, odporúča sa mať na sporiacom účte až 9 mesačných výdavkov. Na sporiacom účte sú totiž financie dostupné prakticky okamžite. Zároveň viete, s akou sumou môžete počítať, pričom za ich presun na bežný účet neplatíte žiadne poplatky.

Sporiaci účet je však oddelený od bežného účtu, čo má praktický význam, nakoľko na tieto peniaze bežne nesiahnete, ak to naozaj nie je potrebné. Sporiaci účet je preto ideálna možnosť na vytvorenie zlatej rezervy, ktorú môžete využiť na bežné platenie výdavkov, napríklad:

-        pri poklese príjmu v čase práceneschopnosti
-        pri strate zamestnania
-        pri neočakávaných výdavkoch – ak sa vám pokazí počítač, práčka, televízia alebo plynový kotol.

Vďaka tomu sa vyhnete nutnosti brať si na takéto výdaje nové úvery, ktoré vám na dlhé roky navýšia vďaka percentám za splátky vaše výdavky.

Zo sporiaceho účtu na investovanie

Ak si na sporiacom účte vytvoríte dostatočnú rezervu, garantujeme vám, že môžete žiť bez stresu. V prípade nečakanej situácie máte pokryté výdavky a nemusíte si požičiavať alebo riešiť nelichotivé finančné problémy. Určte si danú hranicu, ktorú chcete na sporiacom účte mať. Viete, že s týmito peniazmi môžete vždy počítať. Ak zo sporiaceho účtu financie vyberiete, snažte sa ich tam čo najskôr doplniť. Ideálne je tvoriť si rezervu s tým, že si na ňu budete odkladať približne 10 % príjmu.

Sporiaci účet však neslúži na sporenie a nie je vhodný ani na držanie veľkej hotovosti. Práve tu robí mnoho Slovákov závažnú chybu. Na účtoch v bankách majú zhruba 70 % svojho majetku, čo predstavuje 41,94 miliardy eur, ktoré sú každoročne okresávané infláciou. Celkový objem vkladov sa podľa údajov Národnej banky Slovenska dokonca v marci medziročne zvýšil o 9,6 %. Rástli najmä prostriedky na bežných účtoch, a to o 17,7 percenta na 24 miliárd eur.

Slováci majú teda úspory na bežných a sporiacich účtoch v objeme cez 41 miliárd a pri 5 % inflácie reálne stratia cez dve miliardy, ktoré by inak mohli zhodnocovať. Základom je preto financie nasporené na sporiacom účte nad hodnotu stanovených mesačných výdavkov investovať.

Zdroj: pixabay.com

Investujte na dôchodok

Na sporiacom účte si nikdy nevytvoríte finančný vankúš, ktorý vám poskytne napríklad istotu v dôchodku. Pri súčasnej hodnote starobného dôchodku len niečo cez 500 eur a s vyhliadkami na žalostnú demografickú krivku je jasné, že reálna hodnota štátnych dôchodkov rásť nebude.

Najlepšie preto urobíte, ak financie, ktoré presiahnu spomínanú rezervu na výdavky, investujete do tretieho piliera. V treťom pilieri spravujú vaše financie skúsení manažéri, a tak je vyššia šanca, že sa nepopálite, ako keď sa budete snažiť investovať náhodne do vybraných akcií svojpomocne.

Navyše, takto môžete sporiť aj viac ako 30 rokov a vďaka tomu získavate v treťom pilieri možnosť využiť úrok z úroku. Plusom je aj daňová úľava 180 eur ročne a možnosť zaslať výnimočné platby, napríklad v prípade odmien. Odmeny si tak pretavíte na lepší dôchodok, čo sa rozhodne oplatí.

Vedeli ste, že..
...k 31. októbru 2021 bola priemerná výška starobného dôchodku 504,97 eura a predčasného starobného dôchodku 503,90 eur?

Peniaze zhodnotíte jedine investovaním

Okrem tretieho piliera je viacero možností, ako chrániť svoje financie pred infláciou. V prípade, že ročné zhodnotenie presiahne úroveň inflácie, vaše peniaze skutočne zarábajú. Využiť môžete niekoľko možností, ako:

-        Realitné fondy
-        Dlhopisové fondy
-        Fondy fondov
-        Zelené fondy
-        Akciové fondy
-        Akcie
-        Dlhopisy

Najlepšie je preto začať investovať čo najskôr a najmä do dynamických fondov. Tieto fondy majú najvyššiu mieru zhodnotenia vďaka vysokému podielu akcií, no na druhej strane sú známe aj prepadmi. Hodia sa preto skôr na dlhodobé investovanie. Rozhodne nedávajte do dynamických fondov peniaze určené na rezervu. Mohlo by sa totiž stať, že ich budete potrebovať práve v období, keď bude fond v poklese.

Zhrnutie

Sporiaci účet slúži výhradne na uchovanie hotovosti, ktoré viete okamžite použiť. Naopak, ostatné financie je lepšie investovať, napríklad aj na dôchodok, ktorý si zabezpečíte omnoho zaujímavejšie, ako keby ste sa spoliehali len na Sociálnu poisťovňu. Pritom vás to nebude stáť ani veľa, len pár percent zo svojho príjmu posielať napríklad do tretieho piliera.

Zdroje:

trend | setrisova | Finweb

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.