Počuli ste už o ESG investovaní?

Aktuality | 17.10.2022

Pojmy ako, udržateľnosť, zodpovednosť a uhlíková neutralita sa čoraz častejšie dostávajú do popredia. S týmito slovami sa spája aj ESG investovanie. Dnes si na neho posvietime a objasníme, čo ESG vlastne znamená.

Zdroj: unsplush.com

Spoločensky zodpovedné investovanie (ESG)

ESG je forma investovania, kde investorovi nejde len o zisk, ale zaujíma ho aj spoločenský či ekologický dopad jeho investícii. Tento spôsob investovania poslednú dobu naberá na obľube, a to najmä medzi mladými ľuďmi. Neznamená to však, že je určený iba im.

Ako spoznať ESG investovanie?

ESG investovanie sa vykonáva cez ESG fondy. Na to, aby sme mohli o fonde hovoriť ako o ESG, musí spĺňať prísne kritéria. To, ako veľmi ich spĺňajú, určuje ESG skóre. Rating ESG má hodnotenie od 0 až po 100. Platí, že čím vyššie skóre, tým je firma viac udržateľnejšia a transparentnejšia v rámci ESG.

Skratka ESG pochádza z anglických slov „Environmental”, „Social” a „Corporate governance”. Tieto slová tvoria aj kritéria, ktoré tvoria rating ESG.

Environmentálne kritérium

Zohľadňuje vplyv spoločnosti na životné prostredie, a to napríklad:

●      produkcia emisií
●      produkcia odpadu
●      spotreba energie
●      recyklácia odpadu
●      ochrana životného prostredia

Sociálne kritérium

Toto kritérium prihliada na sociálne aspekty, akými sú:

●      dodržiavanie ľudských práv
●      ochrana zdravia zamestnancov
●      využívanie detskej práce
●      ochrana spotrebiteľov
●      diverzita na pracovisku
●      charitatívne aktivity
●      dobré životné podmienky pre zvieratá

Governance kritérium

Zameriava sa na riadenie spoločnosti, pričom sa tu hodnotí:

●      miera transparentnosti
●      miera korupcie
●      lobbing

Posledné roky vládne trend, že spoločnosti s vysokým ESG ratingom sú zvýhodňované. Majú lepší prístup k dotáciám či nárok na rôzne úľavy. Naopak, spoločnosti s nízkym ratingom bývajú rôzne sankcionované. 

Vedeli ste, že…

… koncom roka 2021 sa v ESG fondoch nachádzalo až 2700 miliárd dolárov?

Prečo je ESG investovanie dôležité?

Naša Zem je jedinou známou planétou, na ktorej sa nachádza život. No aj napriek tomu svojou činnosťou zanechávame negatívne environmentálne stopy. Globálne otepľovanie alebo znečisťovanie životného prostredia už nemôžu byť tolerované. Preto sa poslednú dobu kladie dôraz na zodpovedné a udržateľné investovanie.

Mnoho krajín považuje ESG za jednu z odpovedí, ako dosiahnuť uhlikovu neutralitu. Z toho hľadiska vyplýva, že spoločnosti s nízkym ESG ratingom to budú mať naozaj ťažké.

Je investovanie do ESG výhodnejšie?

Je pravda, že ESG fondy sa tešia celosvetovej obľúbenosti, ktorá každým dňom rastie, takže je tu veľký potenciál na ďalšie investície a pozitívny rast na trhoch. Je tu však jedno „ale”. Tým je, že investovanie do ESG fondov sa okrem jednej veci nijako nelíši od klasického investovania. Znamená to, že aj tu sa nachádza investičné riziko a zisk nie je nijako garantovaný.

Zdroj: unsplush.com

Ako investovať do ESG fondov?

Pri ESG fondoch ide o to, akým spôsobom dosiahnete zisky. Pri investovaní do ESG fondoch je preto potrebné dodržiavať rovnaké pravidlá investovania ako pri klasických fondoch.

Stanovte si investičnú stratégiu a cieľ

Rozhodnite sa, či chcete investovať do konzervatívnych fondov, kde je nižšie riziko, ale aj nižší výnos, alebo pôjdete do väčšieho rizika, kde sú výnosy spravidla vyššie. Určite však neinvestujte do akcií len jednej spoločnosti. Diverzifikujte svoj kapitál, aby ste vedeli vykryť prípadné straty.

Nastavte si investičný horizont

Každý produkt má stanovenú minimálnu dobu investovania, ktorú by ste mali dodržať, ak chcete dosiahnuť svoje investičné ciele.

Reálne zhodnoťte svoje finančné možnosti

Zhodnoťte si svoje finančné možnosti a stanovte si, koľko môžete investovať na pravidelnej báze. Pri správne nastavenej investícii musí byť dodržaná dlhodobosť a pravidelnosť.

Zdroj: unsplush.com

Zhrnutie

ESG investovanie je moderným investičným nástrojom pre ľudí, ktorým záleží na našej  planéte. Vďaka rastúcemu záujmu zo stranu investorov predstavujú ESG fondy potenciál na výborné zhodnotenie investícii. Ak vám teda osud planéty nie je ľahostajný a chcete si zabezpečiť do budúcnosti finančnú stabilitu, investovanie do ESG je pre vás to pravé orechové.

Zdroje:

tatrabanka.sk | ovb.sk | forbes.sk | wikipédia.org