Pokles akciových trhov? Príležitosť pre vás

Aktuality | 25.02.2022

Tento rok nás trápi najväčšia inflácia, ktorá tu bola za posledné roky a dlhoročné úspory strácajú na hodnote. Mnohí z vás ste svoje úspory investovali do podielových fondov, aby ste ich zhodnotili. Váš zisk tak závisí na raste akciových trhov. Čo však robiť v prípade jeho poklesu? Dnes sa pozrieme na to, ako sa vyhnúť investorským chybám.

Zdroj: pexels.com

Pokles na akciových trhoch

Od začiatku tohto roku svetové finančné trhy zaznamenávajú kolísanie a pokles, najväčší od marca 2020. Dôvodov, prečo sa tak deje, je hneď niekoľko. Najčastejšie ide o korekciu trhu, ktorá sa deje v pravidelných intervaloch:

●      pri poklese od 10 do 20 % dochádza ku korekcii zhruba každé dva roky,
●      pri poklese nad 20 % dochádza ku korekcii približne raz za 4 roky.

Toto sú cyklické poklesy, ktoré skúsený investor dokáže predpovedať a využiť ich vo svoj prospech. Ďalším dôvodom bývajú nepredvídateľné udalosti. Prírodné katastrofy, vojny či vyjadrenia známych osôb na sociálnych sieťach dokážu zamávať s finančnými trhmi.

Vedeli ste, že…

… Elon Musk vďaka svojim výrokom o bitcoine v roku 2021 dokázal rapídne znížiť jeho hodnotu?

Ako investovanie funguje?

Na Slovensku existuje niekoľko spôsobov investovania vašich peňazí. Najrozšírenejším spôsobom investovania je investovanie do podielových fondov. Princíp je jednoduchý. Od správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond kúpite podielové jednotky, ktorých hodnota sa odvíja od vývoja trhu.

Ak trhy rastú, rastie aj hodnota podielovej jednotky. Pri poklese je to presne naopak. Čo sa však nemení, je množstvo podielových jednotiek, ktoré vlastníte. Túto informáciu je dobre vedieť a pochopiť jej význam.

Ako sa správa dobrý investor?

Aké sú správne vlastnosti dobrého a úspešného investora? Je to:

●      trpezlivosť
●      disciplína
●      chladná hlava

Trpezlivosť

Prečo sú tieto atribúty dôležité? Trpezlivosť potrebujete preto, lebo investovanie je beh na dlhé trate. Základom je totiž zložené úročenie. Ináč povedané, čím dlhšie investujete, tým sú vaše výnosy vyššie, pretože máte úrok z vkladov a úrok z úrokov. Ukážeme si hypotetický príklad.

Pán Ján sa rozhodol pravidelne investovať sumu 50 eur mesačne po dobu 10 rokov. Fondy mali stabilný výnos 5 %, ktorý sa úročil každý mesiac. Za 10 rokov pán Ján preinvestoval 6000 eur, ale na konci si vybral 7369,29 eur. Jeho zisk bol 1369,29 eur.

Disciplína

Disciplínou docielite pravidelné prispievanie do vášho fondu. Každým príspevkom totiž zvyšujete svoju investíciu, čím je vyšší aj zisk z úroku. Takýmto spôsobom si vytvárate finančnú rezervu do budúcnosti. Jedným z príkladov takejto dlhodobej investície býva aj sporenie v III. dôchodkovom pilieri.

Zdroj: pexels.com

Chladná hlava

Aj napriek tomu, že sme v rámci evolúcie postúpili ďaleko, stále u nás zostal zakorenený jeden najdôležitejší pud. Je ním pud sebazáchovy, teda pud prežitia. V dnešnej dobe ho najľahšie spustí pocit, že vaše peniaze a aj budúcnosť je ohrozená.

Každý túži po stabilite vo svojom živote. Strach, že o ňu prídeme s návalom senzačných titulkov o pravdepodobnom páde burzy, môže vyvolať paniku. Rada? Zachovajte chladnú hlavu a vyvarujte sa zbrklým rozhodnutiam, ktoré vás v konečnom dôsledku vyjdú draho.

Pokles = príležitosť

Naozaj je pokles príležitosťou? Samozrejme. Spomínali sme, že pri investovaní vlastníte podielové jednotky. Mení sa len ich hodnota, nie množstvo. Najväčšou chybou pri investovaní je preto pri poklese podľahnúť panike a predať ich. Až ich predajom sa vám vygeneruje strata.

V období poklesu je preto dôležitá trpezlivosť a chladná hlava. Rast a pokles finančných trhov je cyklicky. Štatisticky je dokázané, že obdobia poklesov sú omnoho kratšie ako obdobia, keď trhy rastú.

To je obrovská príležitosť pre vás. Tým, že klesá hodnota podielovej jednotky, je aj jej nákup lacnejší. Znamená to, že za rovnakú sumu nakúpite viac podielových jednotiek. V konečnom dôsledku, keď nastane obrat na finančných trhoch, to pre vás znamená ešte väčší zisk.

Zdroj: finax

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.