Pokles akciových trhov? Príležitosť pre vás

Aktuality | 25.02.2022

Tento rok nás trápi najväčšia inflácia, ktorá tu bola za posledné roky a dlhoročné úspory strácajú na hodnote. Mnohí z vás ste svoje úspory investovali do podielových fondov, aby ste ich zhodnotili. Váš zisk tak závisí na raste akciových trhov. Čo však robiť v prípade jeho poklesu? Dnes sa pozrieme na to, ako sa vyhnúť investorským chybám.

Zdroj: pexels.com

Pokles na akciových trhoch

Od začiatku tohto roku svetové finančné trhy zaznamenávajú kolísanie a pokles, najväčší od marca 2020. Dôvodov, prečo sa tak deje, je hneď niekoľko. Najčastejšie ide o korekciu trhu, ktorá sa deje v pravidelných intervaloch:

●      pri poklese od 10 do 20 % dochádza ku korekcii zhruba každé dva roky,
●      pri poklese nad 20 % dochádza ku korekcii približne raz za 4 roky.

Toto sú cyklické poklesy, ktoré skúsený investor dokáže predpovedať a využiť ich vo svoj prospech. Ďalším dôvodom bývajú nepredvídateľné udalosti. Prírodné katastrofy, vojny či vyjadrenia známych osôb na sociálnych sieťach dokážu zamávať s finančnými trhmi.

Vedeli ste, že…

… Elon Musk vďaka svojim výrokom o bitcoine v roku 2021 dokázal rapídne znížiť jeho hodnotu?

Ako investovanie funguje?

Na Slovensku existuje niekoľko spôsobov investovania vašich peňazí. Najrozšírenejším spôsobom investovania je investovanie do podielových fondov. Princíp je jednoduchý. Od správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond kúpite podielové jednotky, ktorých hodnota sa odvíja od vývoja trhu.

Ak trhy rastú, rastie aj hodnota podielovej jednotky. Pri poklese je to presne naopak. Čo sa však nemení, je množstvo podielových jednotiek, ktoré vlastníte. Túto informáciu je dobre vedieť a pochopiť jej význam.

Ako sa správa dobrý investor?

Aké sú správne vlastnosti dobrého a úspešného investora? Je to:

●      trpezlivosť
●      disciplína
●      chladná hlava

Trpezlivosť

Prečo sú tieto atribúty dôležité? Trpezlivosť potrebujete preto, lebo investovanie je beh na dlhé trate. Základom je totiž zložené úročenie. Ináč povedané, čím dlhšie investujete, tým sú vaše výnosy vyššie, pretože máte úrok z vkladov a úrok z úrokov. Ukážeme si hypotetický príklad.

Pán Ján sa rozhodol pravidelne investovať sumu 50 eur mesačne po dobu 10 rokov. Fondy mali stabilný výnos 5 %, ktorý sa úročil každý mesiac. Za 10 rokov pán Ján preinvestoval 6000 eur, ale na konci si vybral 7369,29 eur. Jeho zisk bol 1369,29 eur.

Disciplína

Disciplínou docielite pravidelné prispievanie do vášho fondu. Každým príspevkom totiž zvyšujete svoju investíciu, čím je vyšší aj zisk z úroku. Takýmto spôsobom si vytvárate finančnú rezervu do budúcnosti. Jedným z príkladov takejto dlhodobej investície býva aj sporenie v III. dôchodkovom pilieri.

Zdroj: pexels.com

Chladná hlava

Aj napriek tomu, že sme v rámci evolúcie postúpili ďaleko, stále u nás zostal zakorenený jeden najdôležitejší pud. Je ním pud sebazáchovy, teda pud prežitia. V dnešnej dobe ho najľahšie spustí pocit, že vaše peniaze a aj budúcnosť je ohrozená.

Každý túži po stabilite vo svojom živote. Strach, že o ňu prídeme s návalom senzačných titulkov o pravdepodobnom páde burzy, môže vyvolať paniku. Rada? Zachovajte chladnú hlavu a vyvarujte sa zbrklým rozhodnutiam, ktoré vás v konečnom dôsledku vyjdú draho.

Pokles = príležitosť

Naozaj je pokles príležitosťou? Samozrejme. Spomínali sme, že pri investovaní vlastníte podielové jednotky. Mení sa len ich hodnota, nie množstvo. Najväčšou chybou pri investovaní je preto pri poklese podľahnúť panike a predať ich. Až ich predajom sa vám vygeneruje strata.

V období poklesu je preto dôležitá trpezlivosť a chladná hlava. Rast a pokles finančných trhov je cyklicky. Štatisticky je dokázané, že obdobia poklesov sú omnoho kratšie ako obdobia, keď trhy rastú.

To je obrovská príležitosť pre vás. Tým, že klesá hodnota podielovej jednotky, je aj jej nákup lacnejší. Znamená to, že za rovnakú sumu nakúpite viac podielových jednotiek. V konečnom dôsledku, keď nastane obrat na finančných trhoch, to pre vás znamená ešte väčší zisk.

Zdroj: finax