Porovnanie DDS na Slovensku.

Aktuality | 02.06.2022

Na Slovensku aktuálne pôsobia 4 doplnkové správcovské spoločnosti, ktoré ponúkajú doplnkové dôchodkové sporenie. Ich činnosť je daná zákonom, no i napriek tomu sa medzi nimi nájdu rozdiely. Ktorá je pre vás tá pravá?

Zdroj: Canva

Doplnkové dôchodkové spoločnosti na Slovensku

Na Slovensku existujú 4 doplnkové dôchodcovské spoločnosti, a to:

●      NN Tatry Sympatia d.d.s.
●      Uniqa d.d.s.
●      Stabilita d.d.s.
●      DDS Tatra banky

Všetky tieto spoločnosti spravujú doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré poznáte pod ľudovým označením ako III. pilier. Ich činnosť a podmienky sú určené zákonom a sú pre všetky DDS rovnaké. Sú to napríklad výška poplatkov, vyplácanie dávok, pravidlá na spravovanie a vytváranie fondov, atď.

No aj napriek zákonnej regulácii existujú body, na základe ktorých si viete vybrať tú správnu DDS:

●      ponuka fondov
●      výkonnosť fondov
●      možnosť online zmien na účte
●      výška poplatkov

Ponuka fondov

Každá DDS musí zo zákona ponúkať minimálne jeden príspevkový a jeden výplatný fond. Príspevkový fond slúži na sporiacu fázu a výplatný fond na výplatnú fázu. DDS ich majú zvyčajne v ponuke niekoľko, kde si viete vybrať podľa toho, akú mieru investičného rizika ste ochotný podstúpiť:

●      Konzervatívny fond – aktíva v tomto fonde sú tvorené najmenej rizikovým aktívami, ako sú dlhopisy, vklady v bankách a peňažné aktíva. Ich výhodou je menej kolísavý vývoj, avšak v rámci výnosu sú málo výnosné. Hrozí tu tiež inflačné riziko. Znamená to, že zisk nepokryje ročnú infláciu a peniaze strácajú na hodnote.

●      Akciový (dynamický, rastový) fond – fondy by mali byť tvorené výhradne akciami, ale v skutočnosti ide o mix rôznych aktív. Akcie tu však majú väčšie zastúpenie.

●      Indexový fond – ide o pasivne riadenú investičnú stratégiu, ktorá sa odvíja od samotného trhu.

●      Zmiešaný (vyvážený) fond – obsahuje vyvážený pomer akcií, dlhopisov a peňažných aktív. Je to zlatá stredná cesta pri investovaní.

Zdroj: Canva

Výkonnosť fondov

Ak si chcete vybrať ten správny fond pre vás, je potrebné poznať jeho výkonnosť. Inými slovami, koľko daný fond počas svojej existencie zarobil. Dôležitý je aj čas, za ktorý daný fond porovnávate, pretože niektoré fondy existujú už niekoľko rokov a niektoré sú relatívne čerstvo otvorené. Pri porovnaní preto vyberajte rovnaké časové úseky.

Taktiež sa snažte vybrať čo najdlhšie obdobie fondu, aby ste mali čo najlepší prehľad o jeho výkonnosti. Tu však majte na pamäti jednu dôležitú vec, a to, že výkonnosť fondu sa týka minulosti a vôbec nezaručuje jeho budúci vývoj.


TIP

Aj je výkonnosť fondu v mínusových číslach, môže to byť pre vás investičná príležitosť,
pretože za rovnaký objem peňazí si viete kúpiť viacej doplnkových dôchodkových jednotiek.

 

Možnosť zmien online

Možnosť online zmien na účte v DDS ponúkajú aktuálne UNIQA, NN a Stabilita. Cez ich zákaznícku zónu si viete zmeniť osobné údaje či prerozdeliť vaše príspevky vo fondoch. DDS Tatra Banky takúto možnosť nemá. Keď chcete u nich vykonať zmenu na účte, jedine telefonicky alebo formou osobnej návštevy.

Poplatky za správu

Maximálny poplatok za správu príspevkového fondu je zákonom stanovený na 1,20 % z hodnoty majetku. 

Poplatok za správu výplatného fondu zase nemôže presiahnuť 0,60 %. Ako jediná ho má bez poplatku UNIQA.

Zdroj: Canva

Zhrnutie

Sporenie v III. dôchodkovom pilieri predstavuje výrazné prilepšenie k priemernému slovenskému dôchodku. Ide o dlhoročné sporenie, preto k výberu vašej DDS je potrebné pristupovať zodpovedne. Len tak si zaistíte stabilnú budúcnosť v penzii.