Predčasní penzisti riskujú stovky eur

Aktuality | 10.11.2022

„Teraz alebo potom.” To je dilema, ktorú aktuálne riešia budúci slovenskí penzisti. Odchodom do predčasného dôchodku však riskujete nemalé peniaze. Poďme sa pozrieť na úskalia, ktoré čakajú predčasných penzistov a novinky v systéme.

Zdroj: pixabay.com

Rozdiel medzi predčasným a klasickým starobným dôchodkom

Na Slovensku existuje niekoľko druhov dôchodku. Dnes sa zameriame na predčasný a porovnáme ho s klasickým starobným dôchodkom. K 30. 09. 2022 poberá predčasný dôchodok 11 770 predčasných penzistov. Na predčasný dôchodok máte podľa Sociálnej poisťovne nárok vtedy, ak ste k 1. 11. 2022 splnili tieto podmienky:

●      k spomínanému dátumu máte za sebou aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,

●      chýbajú vám maximálne 2 roky do dosiahnutia dôchodkového veku,

●      výška predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého ste požiadali o jeho priznanie, je vyššia ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Ďalším zásadným rozdielom medzi týmito penziami je aj ich výška. Predčasný dôchodok je nižší ako starobný dôchodok. „Výška predčasného starobného dôchodku je krátená o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.”

Okrem toho sa prihliada aj na zvyšky dní, ktoré sú kratšie ako 30 dní. Ak odídete do predčasného dôchodku jeden kalendárny rok pred dovŕšením dôchodkového veku, váš dôchodok sa zníži o 6,5 % oproti normálnej penzii. V prípade 2 rokov je predčasný dôchodok nižší až o 12,5 %.

Pri priemernej penzii 517,42 € (údaj k 30. 09. 2022) by to bola strata takmer 65 € mesačne. Ročne to činí 770 €, ktoré vám budú v peňaženke chýbať.

Vedeli ste, že…

…po novom sa dôchodkový vek bude viazať na strednú výšku dožitia, ktorý sa za každý kalendárny rok bude zvyšovať o 2 mesiace?

Odchod do dôchodku v roku 2022 vs. 2023

V slovenskom dôchodkovom systéme existuje automatický mechanizmus valorizácie dôchodkov. Tá sa priamo odvíja od výšky dôchodcovskej inflácie. V roku 2022 boli penzie valorizované o 1,3 %. Avšak tento rok narážame na zdražovanie, čo má za následok, že budúcoročné penzie budú valorizované o 11,8 %.

Na prvý pohľad to vyzerá, že nie je rozdiel, či požiadate o penziu teraz, alebo potom. Avšak do výpočtu výšky penzie vstupuje ešte jedna veličina zvaná ADH (aktuálna dôchodková hodnota). Jej výšku od roku 2015 stanovuje Sociálna poisťovňa. Na základe jej rozpočtu sa predpokladá nárast ADH pre rok 2023.

Pri porovnaní dvoch rovnakých penzistov by tak rozdiel v priznaných penziách mohol činiť niekoľko desiatok euro v prospech toho, kto počká do januára 2023.

Zdroj: pixabay.com

Novinky v dôchodkovom systéme

Od nového roku nás v dôchodkovom systéme čaká niekoľko noviniek, ktoré prináša schválená novela dôchodkového systému. Toto sú zmeny, ktoré sa týkajú predčasného odchodu do penzie:

●      odchod do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch
●      rodičovský bonus
●      zmena krátenia sumy predčasného dôchodku

Odchod po 40 odpracovaných rokoch

Po novom si môžete vybrať medzi dvoma spôsobmi odchodu do predčasného dôchodku. Buď odídete do predčasného dôchodku tak, ako doteraz, keďže tento spôsob platí naďalej, alebo môžete o odchod do predčasného dôchodku požiadať už po 40 odpracovaných rokoch. Znamená to, že ak od 18 pracujete sústavne 40 rokov, do predčasného dôchodku viete odísť už v 58 rokoch.

Ak sa ale rozhodnete pre predčasnú penziu, je potrebné rátať s krátením výšky dôchodku. Platí tu rovnaký mechanizmus krátenia ako doteraz, len s tým rozdielom, že výška krátenia je 0,3 %. Do odpracovaných rokoch sa však nezaratáva štúdium na vysokej škole či evidencia na úrade práce.

Rodičovský bonus

S novelou dôchodkového systému uzrel svetlo sveta aj rodičovský bonus. Podľa niektorých odborníkov je tento bonus považovaný za výrazne diskriminačný, a to najmä pre ľudí, ktorí sú bezdetní. Pri predčasnom dôchodku vás to ale nemusí trápiť, pretože na rodičovský bonus nemáte nárok.

Zdroj: pixabay.com

Zhrnutie

Predčasný starobný dôchodok vznikol ako pomoc pre ľudí, ktorým zdravotný stav už nedovoľuje plnohodnotne pracovať. Pri odchode do predčasnej penzie majte preto na pamäti, že sa týmto rozhodnutím vedome pripravujete o niekoľko stoviek ročne.

Ak sa teda nechcete spoliehať na štát a chcete si zabezpečiť stabilnú finančnú situáciu, otvorte si doplnkové dôchodkové sporenie.

Zdroj: Sociálna poisťovňa