Predčasný dôchodca: Ako pracovať a neprísť o penziu?

Aktuality | 17.02.2022

Na Slovensku je veľa ľudí, ktorí dosiahnu predčasný dôchodkový vek, no plánujú ďalej pracovať. Nejde o žiaden nový fenomén, no aj napriek tomu mnohí netušia, ako v práci zostať bez toho, aby prišli o dávku. Podmienok je niekoľko, no ak ich dodržíte, nemusíte sa báť, že by vám na ňu štát siahol.

Zdroj: unsplush.com

Čo je predčasný dôchodok?

Predčasný starobný dôchodok predstavuje bežnú dôchodkovú dávku. Poskytuje sa zo starobného poistenia. Jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe a určitú stabilitu. Na jej získanie musíte splniť niekoľko podmienok:

●      mať najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
●      mať maximálne dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
●      suma predčasného dôchodku ku dňu žiadosti o jeho priznanie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Ako už z podmienok vyplýva, na to, aby ste predčasný dôchodok získali, musíte oň požiadať Sociálnu poisťovňu, a to najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Suma predčasného dôchodku sa určuje na základe dvoch krokov:

●      Najprv sa vypočíta plná dôchodková suma – robí sa tak pomocou vzorca POMB x ODP x ADH. POMB znamená priemerný osobný mzdový bod. ODP je súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasné dávky. ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku dôchodku.
●      Vypočítaná suma sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku na predčasný dôchodok. Robí sa tak až do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní sa tak dôchodok zníži o 6,5 %.

Zdroj: unsplush.com

Môže predčasný dôchodca pracovať?

Sociálna poisťovňa upozorňuje každého, kto žiada o predčasný dôchodok, na jednu dôležitú vec. Občan nesmie byť v čase požiadania o túto dávku zamestnaný. Inak povedané, pracovný pomer, dohoda alebo živnosť musia byť ukončené.

Dôvod je ten, že na poberanie predčasného dôchodku nesmiete byť dôchodkovo poistení. Keď pracujete, dôchodkovo poistení ste. Práve preto je nutné, aby ste v čase žiadania neboli nikde evidovaní ako zamestnanci.

Okrem žiadneho pracovného pomeru musíte splniť aj ďalšie podmienky spomenuté vyššie. Znamená to, 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a nie viac ako 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Okrem toho je nutné, aby bol predčasný starobný dôchodok vyšší ako 1,2 násobok životného minima.

Následne platí, že ak by ste po začatí poberania dávok začali znova pracovať, štát vám na ne siahne. Sociálna poisťovňa zastaví výplatu dôchodku. Obnoví ju následne až potom, ako prestanete pracovať.

Existuje výnimka

Dobrou správou je, že pre predčasných dôchodcov, ktorí chcú pracovať, existuje jedna výnimka. Ide o dohodu o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce s príjmom priemerne 200 eur mesačne, prípadne s ročným príjmom do 2 400 eur. V takýchto situáciách Sociálna poisťovňa nezastavuje predčasný dôchodok.

Rada odborníka

Zamestnanec nesmie zabúdať na to, že výnimku z platenia poistného si musí uplatniť u zamestnávateľa. Robí sa tak čestným prehlásením pred samotným začiatkom výkonu práce.

Ako je to pri bežnom dôchodku?

Pri klasickom starobnom dôchodku je situácia úplne iná. Ak sa rozhodnete pracovať aj po tom, ako získate nárok na penziu, jej výška sa za odpracované obdobie zhodnocuje. Deje sa tak vždy od 1. januára.

To, že je výška penzie vďaka pokračovaniu v práci vyššia, nie je žiadnym prekvapením. Suma dôchodku sa odvíja od viacerých parametrov. Okrem počtu odpracovaných rokov sem patrí aj vymeriavací základ. Čím je vyšší, tým vyššia je aj dávka.

Zdroj: unsplush.com

Veľkou výhodou je fakt, že dôchodca zo svojho príjmu nemusí platiť invalidné poistenie a ani poistenie v nezamestnanosti. Jeho odvody sú tak oveľa nižšie.

Benefitom je takisto to, že ak dôchodca pracuje na základe dohody, čiže dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti, nemusí platiť ani zdravotné poistenie.

Zaujímavosť

V roku 2021 nepracovalo 87,93 % dôchodcov. Zamestnaných bolo 5,49 % a na dohodu 4,86 %. Samostatne zárobkovo činnou osobou bolo len 1,14 % dôchodcov.

Na predčasný dôchodok je nutné dávať si pozor

Na otázku, či je možné pri predčasnom dôchodku pracovať, sa dá odpovedať áno. Treba ale počítať s rôznymi obmedzeniami, a to najmä vo výške mesačného, prípadne ročného príjmu. Dávajte si preto pozor, aby ste ju náhodou nepresiahli. Ak by sa tak stalo, o dávku môžete veľmi ľahko prísť.

zdroj: socpoist.sk