Predčasný odchod do dôchodku: Menia sa podmienky

Aktuality | 11.08.2022

Predčasný starobný dôchodok predstavuje dávku, ktorú môžu využiť osoby spĺňajúce niekoľko základných podmienok. Vypláca sa zo starobného poistenia a dovoľuje odísť do dôchodku aj osobám, ktoré ešte nemajú nárok na klasický starobný dôchodok. Podmienky získania tejto dávky sa však od 1. januára 2023 menia. Čo všetko môžeme očakávať?

Zdroj: unsplush.com

Predčasný dôchodok teraz

Predčasný dôchodok je obľúbený najmä medzi ľuďmi, ktorí majú krátko pred penziou a trpia zdravotnými problémami alebo si nedokážu nájsť prácu. Namiesto toho, aby išli na podporu, začnú poberať predčasnú penziu, ktorá im dá istotu a stabilitu v čase, keď už nevládzu pracovať.

Na to, aby ste mohli získať predčasný dôchodok, musíte splniť štyri základné podmienky:

●      nemáte žiadny pracovný pomer
●      získali ste najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
●      chýbajú vám najviac dva roky do odchodu do dôchodku
●      suma predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého ste požiadali o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Každý, kto požiada o predčasný dôchodok, musí počítať aj s tým, že suma mesačných dávok sa bude pravidelne znižovať. Každý mesiac sa zníži o pol percenta. Znamená to, že ak požiadate o predčasný dôchodok dva roky pred dovŕšením starobného dôchodku, predčasný dôchodok sa ku koncu ukráti o 12,5 %.

Nad požiadaním o predčasný dôchodok je dobré porozmýšľať aj v prípade, že chcete ešte pracovať. Pri poberaní dávok nemôžete pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou, čo je možnosť, ktorú využívajú dôchodcovia poberajúci starobný dôchodok. Ak by predčasný dôchodca začal pracovať, predčasný dôchodok by sa zrušil.

Rada odborníka

V rámci pracovania počas predčasného dôchodku existuje jedna výnimka. Vzťahuje sa na situáciu, ak už Sociálna poisťovňa dôchodok priznala a poistenec ho poberá. V takýchto prípadoch môže začať dôchodca pracovať na dohodu o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce s odvodovou úľavou. Príjem z takejto činnosti však nesmie presiahnuť 200 eur, resp. 2 400 eur ročne.

To, kedy máte nárok na predčasný dôchodok, môžete v súčasnosti zistiť podľa praktickej tabuľky, ktorá počíta dôchodkový vek na základe veku narodenia. Ženám k tomu pribúda aj faktor, ako sú deti, ktoré vek odchodu do dôchodku znižujú. Od veku uvedeného v tabuľke následne stačí odrátať dva roky a dostanete vek predčasnej penzie.

Zdroj: unsplush.com

Predčasný dôchodok po novom

Od januára 2023 by sa mala ku klasickému predčasnému dôchodku doplniť ešte jedna alternatíva, ktorou bude odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Táto možnosť by mala byť riešením najmä pre osoby, ktoré pracujú v náročných podmienkach a vo vyššom veku by ju nemuseli vládať vykonávať.

Štát navrhuje, aby podmienky pre získanie predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch zostali rovnaké, čiže:

●      žiadny pracovný pomer
●      najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
●      suma predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadate o jeho priznanie, bude vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Jedinou podmienkou, ktorá by sa vynechala, by bola nutnosť mať dva roky do odchodu do dôchodku.

Najväčším rozdielom by bolo krátenie dôchodku, ktoré by malo byť v prípade 40 odpracovaných rokov len 0,3 % za každý mesiac.

O skorší odchod do dôchodku má záujem veľa poistencov

Možnosť skoršieho odchodu do dôchodku predstavuje pre mnohých určitú stabilitu a istotu. Podľa informácií zo Sociálnej poisťovne by ju v roku 2023 využilo 3 300 poistencov a v rokoch 2024 a 2025 až 3 700 poistencov.

Záujem o klasický predčasný dôchodok má v súčasnosti veľké množstvo poistencov, no mnohých neláka krátenie o 0,5 %. S dôchodkom preto čakajú, prípadne ho vôbec nevyužívajú.

Odchod do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch je pre poistencov lákavejší najmä z dôvodu výhodnejšieho krátenia. Sociálna poisťovňa preto očakáva zvýšený záujem.

Zmena počítania veku do dôchodku

Predčasný dôchodok ovplyvní aj zmena počítania veku. Kým doteraz sme boli zvyknutí na tabuľku, podľa ktorej sa počítal vek odchodu do dôchodku podľa dátumu narodenia, prípadne aj počtu detí, od 1. januára 2023 sa to má zmeniť.

Nový systém by mal brať do úvahy tzv. strednú dĺžku života. Ide o automatický mechanizmus upravený podľa demografických zmien v štáte. Takýto spôsob počítania dôchodkov majú mnohé vyspelé krajiny. Na rozdiel od pevne stanovených tabuliek by mal tento mechanizmus posilniť schopnosť štátu vyplácať dôchodky aj v budúcnosti.

Faktor, akým je stredná dĺžka života, je však veľmi premenlivý, preto dokáže predpovedať odchod do dôchodku len tým, ktorí majú do penzie len zopár rokov.

zdroj: uzitocna.pravda.sk | stabilita.sk