Riziko pri investovaní: Ako sa mu vyhnúť?

Aktuality | 26.08.2022

Investovanie a zhodnotenie majetku je v súčasnosti dostupné pre každého investora. S pasívnym zárobkom však prichádza niekoľko negatív, na ktoré musí myslieť každý, kto chce svoje peniaze vložiť do akcií, podielových fondov alebo kryptomien. Jedným z nich je riziko. Tomu sa síce nedá úplne vyhnúť, no môžete ho znížiť na minimum. Ako na to?

Zdroj: unsplush.com

Typy rizík

Pri investovaní sa môžete stretnúť s dvoma typmi rizík, a to:

●      Systematické riziká – označujú sa aj ako trhové riziká. Dokážu ovplyvniť celý ekonomický trh, prípadne jeho veľkú časť.
●      Nesystematické riziká – nazývajú sa aj špecifické. Sú charakteristické tým, že ovplyvňujú len nejakú oblasť alebo odvetvie.

Úplnú stabilitu a istotu, že neprídete o žiadne peniaze, nebudete mať pri investovaní nikdy. Dôvodom je najmä fakt, že trh neustále kolíše a ceny aktív sa menia. Keď však budete ovládať základné pravidlá investovania, nemusíte sa ničoho báť.

Diverzifikujte svoje portfólio

Základom investovania je diverzifikácia portfólia. V praxi to znamená, že neinvestujete len do jedného, ale do viacerých aktív z rôznych oblastí. Ak by teda došlo k poklesu v jednej oblasti, nemusíte sa báť, že prídete o všetok majetok.

Výhodou je, že dnes máte na výber tisícky rôznych inštrumentov, ako napríklad:

●      akcie
●      kryptomeny
●      CFD kontrakty
●      ETF fondy

Je tak len na vás, kam vložíte svoj majetok.

Okrem samotných inštrumentov myslite aj na geografické rozdelenie. Investujte do fondov a kontraktov po celom svete.

Diverzifikácia sa oplatí najmä v čase trhovej volatility, keď dochádza k vysokým výkyvom na trhu. Treba však na ňu myslieť aj vtedy, keď je situácia relatívne pokojná. Nikdy neviete, kedy môže prísť udalosť, ktorá spôsobí pokles.

Zdroj: unsplush.com

Investujte do menej rizikových finančných inštrumentov

Niektoré finančné inštrumenty, napríklad kryptomeny, sú charakteristické vysokou volatilitou. Znamená to, že ich cena nie je stabilná a neustále sa mení. Niekedy je ich hodnota vysoká, inokedy môžeme sledovať ich tvrdý pád.

Existujú ale aj finančné inštrumenty, ktoré sú stabilnejšie a držia si rovnakú alebo podobnú hodnotu. Do tejto kategórie patria napríklad vzácne kovy ako zlato a striebro, prípadne CFD kontrakty.

CFD kontrakty kopírujú cenu podkladového aktíva. Týmto aktívom môže byť čokoľvek, napríklad podielový fond alebo akcia. Investor tak môže do finančného inštrumentu investovať aj bez toho, aby ho vôbec vlastnil.

Za takmer bezrizikovú investíciu sa považujú aj štátne dlhopisy rozvinutých krajín, prípadne bankové poukážky. Problém pri takýchto finančných inštrumentoch je ale ten, že nemajú taký veľký výnos ako rizikovejšie investície.

Nebojte sa opýtať

Do investovania by sa mal pustiť len človek, ktorý má minimálne základné poznatky. Bez nich môžete prísť o všetok svoj majetok v priebehu niekoľkých dní. Ak ste štúdiu venovali nejaký čas, no aj napriek tomu máte otázky, nebojte sa opýtať niekoho, kto má v tejto oblasti viac skúseností. Môže vám poskytnúť overené rady, vďaka ktorým sa vyhnete zbytočnému riziku.

Zabezpečte sa

Každý investor vie, že investovať by ste mali len voľné financie, čiže tie, ktoré v súčasnosti nepotrebujete na živobytie. Ak by ste o ne náhodou prišli, zabolí vás to, no nedostanete sa do problémov s platením bežných výdavkov či splácaním hypotéky.

Myslite na to, že do investovania by ste nemali vkladať všetky svoje úspory. Finančná alebo akákoľvek iná kríza môže udrieť kedykoľvek a v takýchto situáciách je dôležité mať určitú rezervu.

Sledujte dianie vo svete

Podľa toho, čo sa deje vo svete, môžete vedieť, ako sa bude správať trh. Konflikty, vojny či dokonca najbohatší ľudia sveta dokážu ovplyvniť to, či suma nejakého aktíva pôjde hore alebo dole. Dôkazom boli príspevky Elona Muska na Twitteri, ktoré dokázali vyhnať cenu kryptomeny Dogecoin o viac ako 200-tisíc percent.

Pravidelne sa informujte o tom, čo sa deje. Čítajte noviny a weby zamerané na investovanie. Aj v tomto prípade môžete využiť rôzne online fóra alebo skupiny na sociálnych sieťach.

Zdroj: unsplush.com

Investujte bezpečne

Investovanie bez rizika neexistuje, no môže byť stabilnejšie a bezpečnejšie, keď viete, ako na to. Diverzifikujte svoje portfólio, vyberte si správne aktívum a keď máte otázky, nebojte sa opýtať. Využite všetky naše rady a zhodnoťte svoj majetok ako profesionál.

zdroj: hnonline.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.