Rodičovský dôchodok: Čo nás čaká?

Aktuality | 30.03.2022

Už niekoľko mesiacov sa objavuje téma rodičovského dôchodku, ktorú pripravuje ministerstvo práce. Táto reforma by mala zvýšiť dôchodky tým, čo majú deti a stabilizovať súčasný dôchodkový systém.

Zdroj: pexels.com

Súčasný dôchodkový systém

Súčasné nastavenie dôchodkového systému je vzhľadom na vývoj demografie obyvateľstva veľmi nešťastné. Odvody pracujúceho človeka idú v súčasnosti na súčasné dôchodky. Keďže priemerný vek populácie je každým rokom vyšší, tak v systéme bude chýbať stále viac a viac peňazí.

Tento problém s financovaním dôchodkov bol známy aj v minulosti. To viedlo k vzniku dôchodkového systému, ktorý sa delí na 3 piliere:

●      I. pilier – 12,5 % (údaj pre rok 2022) z vašich odvodov ide do Sociálnej poisťovne na financovanie súčasných dôchodkov
●      II. pilier – 5,5 % (údaj pre rok 2022) z odvodov je postúpených DSS, ktorá ich na základe vášho investičného portfólia zhodnocuje
●      III. pilier – je dobrovoľný. Ide o doplnkové dôchodkové sporenie, o ktoré sa stará DDS. Tá tiež zhodnocuje vaše úspory.

Vedeli ste, že…

… každoročne je potrebný finančný stimul o výške 0,9 % z HDP, aby boli pokryté všetky vyplácané penzie?

Rodičovský dôchodok: Čo to je?

Rodičovský dôchodok v praxi znamená, že pracujúce dieťa sa rozhodne, či bude „prispievať” svojim rodičom na dôchodok. Podľa návrhu pôjde o 2,5 % odvod na matku a 2,5 % odvod na otca z hrubej mzdy za kalendárny rok z pred dvoch rokoch.

Avšak Sociálna poisťovňa reálne nebude tieto odvody presúvať. Tento návrh len prináša novú dávku, naviazanú na výšku miezd pracujúcich detí. Takže bez ohľadu na to či budú, alebo nebudú „prispievať”, ich nároky na dôchodok sa nezmenia.

Táto dávka vzniká automaticky a je možné ju odvolať raz za 5 rokov, a to v prípade, ak sa rodič o svoje dieťa nestaral a podobne. V konečnom dôsledku však tento návrh môže priniesť zvýšenie penzií. Výška tohto prilepšenia sa bude odvíjať priamo od výšky príjmu a počtu pracujúcich detí.

Koľko dôchodcov si prilepší podľa Krajniakových štatistík:

●      s 1 dieťaťom – 136 000 dôchodcov
●      s 2 deťmi – 426 000 dôchodcov
●      s 3 deťmi – 181 000 dôchodcov
●      so 4 deťmi – 46 000 dôchodcov
●      s 5 a viac deťmi – 27 000 dôchodcov

Kto to zaplatí?

Najväčším problémom, ktorý trápi odbornú verejnosť, je financovanie tejto novinky. Prvotné odhady, ktoré nám predstavila rada pre rozpočtovú zodpovednosť sú, že prvý rok tejto dávky bude stáť okolo 570 miliónov eur. Ďalej si z dlhodobého hľadiska výšku „účtu” udrží na hranici 0,5 % HDP (čo je cca 500 mil. eur)

Vo fyzike existuje zákon o zachovaní energie, ktorý vieme aplikovať aj vo svete verejných financií. Keď niekde dávame, inde musíme zákonite ubrať. Kto to však zaplatí? Istú odpoveď máme, pretože v tom istom návrhu sa nachádzajú aj úsporné opatrenia.

Najvýznamnejším z nich je zrušenie zastropovania dôchodkového veku. Potom je tu aj úprava dôchodkovej hodnoty, ktorá sa už nebude upravovať o výšku priemernej mzdy. Posledným opatrením, ktoré bude platiť okamžite po zavedení rodičovského dôchodku je zvýšenie odvodového zaťaženia vysokopríjmových osôb.

Zdroj: pexels.com

Čo na to odborníci?

Mnoho odborníkov sa na rodičovský dôchodok pozerá dosť skepticky. Vidia v ňom niekoľko diskriminačných parametrov. Výška zvýhodnenia je naviazaná na výšku príjmu a počet pracujúcich detí. Podľa nich ide o potenciálne vyradenie bezdetných seniorov či seniorov, ktorí majú hendikepované deti, ktoré nie sú schopné pracovať.

Z hľadiska financovania vidia riziko zaťaženia verejných financií, ktoré by ročne predstavovali stovky miliónov eur, čo by v budúcnosti mohlo znamenať vyššie daňovo odvodové zaťaženie.

Čo by ste mali robiť vy?

V prvom rade by ste sa nemali spoliehať len na štát. Aj napriek svojej snahe majú pred sebou problém, ktorý sa nedá vyriešiť zo dňa na noc. Ak vám to vek dovolí, otvorte si II. pilier, pretože ten funguje na princípe zásluhovosti. Čím viac zarobíte, tým väčší dôchodok v konečnom dôsledku dostanete.

Ak túžite mať v dôchodkovom veku aj finančnú stabilitu, začnite si sporiť aj v III. pilieri. Vaše dobrovoľné príspevky sú dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou zhodnocované vo vami nastavených fondoch. Takýmto spôsobom si viete veľmi krásne prilepšiť.

Zdroj: pexels.com

Záver

Pri sporení existuje jedno porekadlo: „Už včera bolo neskoro.” Úsmevný, ale pravdivý výrok, pretože výška vášho dôchodku sa odvíja od dĺžky a výšky odvádzania vašich odvodov. Keďže opraviť náš dôchodkový systém ešte nejaký čas potrvá, využite všetky dostupné možnosti, ako sa dobre pripraviť na zaslúžený oddych.

Zdroje: sme.sk | denníkn.sk | rrz.sk