Rodičovský dôchodok: Čo nás čaká?

Aktuality | 30.03.2022

Už niekoľko mesiacov sa objavuje téma rodičovského dôchodku, ktorú pripravuje ministerstvo práce. Táto reforma by mala zvýšiť dôchodky tým, čo majú deti a stabilizovať súčasný dôchodkový systém.

Zdroj: pexels.com

Súčasný dôchodkový systém

Súčasné nastavenie dôchodkového systému je vzhľadom na vývoj demografie obyvateľstva veľmi nešťastné. Odvody pracujúceho človeka idú v súčasnosti na súčasné dôchodky. Keďže priemerný vek populácie je každým rokom vyšší, tak v systéme bude chýbať stále viac a viac peňazí.

Tento problém s financovaním dôchodkov bol známy aj v minulosti. To viedlo k vzniku dôchodkového systému, ktorý sa delí na 3 piliere:

●      I. pilier – 12,5 % (údaj pre rok 2022) z vašich odvodov ide do Sociálnej poisťovne na financovanie súčasných dôchodkov
●      II. pilier – 5,5 % (údaj pre rok 2022) z odvodov je postúpených DSS, ktorá ich na základe vášho investičného portfólia zhodnocuje
●      III. pilier – je dobrovoľný. Ide o doplnkové dôchodkové sporenie, o ktoré sa stará DDS. Tá tiež zhodnocuje vaše úspory.

Vedeli ste, že…

… každoročne je potrebný finančný stimul o výške 0,9 % z HDP, aby boli pokryté všetky vyplácané penzie?

Rodičovský dôchodok: Čo to je?

Rodičovský dôchodok v praxi znamená, že pracujúce dieťa sa rozhodne, či bude „prispievať” svojim rodičom na dôchodok. Podľa návrhu pôjde o 2,5 % odvod na matku a 2,5 % odvod na otca z hrubej mzdy za kalendárny rok z pred dvoch rokoch.

Avšak Sociálna poisťovňa reálne nebude tieto odvody presúvať. Tento návrh len prináša novú dávku, naviazanú na výšku miezd pracujúcich detí. Takže bez ohľadu na to či budú, alebo nebudú „prispievať”, ich nároky na dôchodok sa nezmenia.

Táto dávka vzniká automaticky a je možné ju odvolať raz za 5 rokov, a to v prípade, ak sa rodič o svoje dieťa nestaral a podobne. V konečnom dôsledku však tento návrh môže priniesť zvýšenie penzií. Výška tohto prilepšenia sa bude odvíjať priamo od výšky príjmu a počtu pracujúcich detí.

Koľko dôchodcov si prilepší podľa Krajniakových štatistík:

●      s 1 dieťaťom – 136 000 dôchodcov
●      s 2 deťmi – 426 000 dôchodcov
●      s 3 deťmi – 181 000 dôchodcov
●      so 4 deťmi – 46 000 dôchodcov
●      s 5 a viac deťmi – 27 000 dôchodcov

Kto to zaplatí?

Najväčším problémom, ktorý trápi odbornú verejnosť, je financovanie tejto novinky. Prvotné odhady, ktoré nám predstavila rada pre rozpočtovú zodpovednosť sú, že prvý rok tejto dávky bude stáť okolo 570 miliónov eur. Ďalej si z dlhodobého hľadiska výšku „účtu” udrží na hranici 0,5 % HDP (čo je cca 500 mil. eur)

Vo fyzike existuje zákon o zachovaní energie, ktorý vieme aplikovať aj vo svete verejných financií. Keď niekde dávame, inde musíme zákonite ubrať. Kto to však zaplatí? Istú odpoveď máme, pretože v tom istom návrhu sa nachádzajú aj úsporné opatrenia.

Najvýznamnejším z nich je zrušenie zastropovania dôchodkového veku. Potom je tu aj úprava dôchodkovej hodnoty, ktorá sa už nebude upravovať o výšku priemernej mzdy. Posledným opatrením, ktoré bude platiť okamžite po zavedení rodičovského dôchodku je zvýšenie odvodového zaťaženia vysokopríjmových osôb.

Zdroj: pexels.com

Čo na to odborníci?

Mnoho odborníkov sa na rodičovský dôchodok pozerá dosť skepticky. Vidia v ňom niekoľko diskriminačných parametrov. Výška zvýhodnenia je naviazaná na výšku príjmu a počet pracujúcich detí. Podľa nich ide o potenciálne vyradenie bezdetných seniorov či seniorov, ktorí majú hendikepované deti, ktoré nie sú schopné pracovať.

Z hľadiska financovania vidia riziko zaťaženia verejných financií, ktoré by ročne predstavovali stovky miliónov eur, čo by v budúcnosti mohlo znamenať vyššie daňovo odvodové zaťaženie.

Čo by ste mali robiť vy?

V prvom rade by ste sa nemali spoliehať len na štát. Aj napriek svojej snahe majú pred sebou problém, ktorý sa nedá vyriešiť zo dňa na noc. Ak vám to vek dovolí, otvorte si II. pilier, pretože ten funguje na princípe zásluhovosti. Čím viac zarobíte, tým väčší dôchodok v konečnom dôsledku dostanete.

Ak túžite mať v dôchodkovom veku aj finančnú stabilitu, začnite si sporiť aj v III. pilieri. Vaše dobrovoľné príspevky sú dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou zhodnocované vo vami nastavených fondoch. Takýmto spôsobom si viete veľmi krásne prilepšiť.

Zdroj: pexels.com

Záver

Pri sporení existuje jedno porekadlo: „Už včera bolo neskoro.” Úsmevný, ale pravdivý výrok, pretože výška vášho dôchodku sa odvíja od dĺžky a výšky odvádzania vašich odvodov. Keďže opraviť náš dôchodkový systém ešte nejaký čas potrvá, využite všetky dostupné možnosti, ako sa dobre pripraviť na zaslúžený oddych.

Zdroje: sme.sk | denníkn.sk | rrz.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.