Slováci si chcú zvýšiť svoj dôchodok sporením v treťom pilieri.

Aktuality | 08.02.2023

Odborníci sporiteľov upokojujú. Aj keď sú na trhu poklesy, neznamená to automaticky stratu a problém, že ste prišli o svoje financie v treťom pilieri. „Strata by to bola v prípade, keby som financie vybral v čase, keď mi klesla hodnota môjho účtu,“ vyjadril sa pre Markízu odborník na osobné financie Michal Smekal.

„Naopak, počas poklesov odporúčame, aby ľudia pokračovali v platbách. Aby takpovediac nakupovali – podobne ako pri potravinách, ktoré radi nakupujeme, keď sú zľavy. Je pravda, že vlani trhy mierne poklesli. Situácia za posledné tri mesiace je ale výrazne lepšia. Najvýnosnejšie indexové fondy dosiahli viac ako 6 % výnos. Hovoríme o dlhodobom investovaní na dôchodok.

Akú výšku by sme mali platiť do tretieho piliera?

So žiadosťou o vypracovanie analýzy a vyriešenie dôchodkového plánu sa obráťte na www.stabilita.sk.

„Všeobecné pravidlo je také, že treba využiť daňový bonus od štátu. Pri ňom treba vložiť ročne minimálne 180 €. Keď si to prepočítame, bude to minimálne 15 € mesačne.

Druhou otázkou je tiež to, či mi zamestnávateľ prispieva na tretí pilier. Pokiaľ áno, odporúčanie je jednoduché – využiť tretí pilier v maximálnej možnej miere. Podľa toho, ako to má zamestnávateľ nastavené. Závistí to aj od dohody so zamestnancom. Pokiaľ prispieva v maximálnej výške a dá mu napríklad podmienku, že musí k sume prispievať tiež, odporúčame to využiť,“ vyjadril sa.

Podmienky na vstup do tretieho piliera sú odlišné, než pri druhom – kde musíte mať pri vstupe vek do 35 rokov.

„Čo sa týka tretieho piliera, vstup doň je obmedzený jedinou podmienkou: musíte mať najmenej 18 rokov. Rozdiel je ale pri povolaniach, ktoré sú považované ako rizikové. Vstup pri týchto profesiách je povinný. Keď pri rizikovom povolaní podpíšem zamestnaneckú zmluvu, do 30 dní si musím zriadiť tretí pilier,“ upozornil Smekal.

Populárne sporenie

Na sporenie na dôchodok si čoraz viac ľudí vyberá tretí pilier. V medziročnom porovnaní narástol počet nových účastníckych zmlúv o takmer 5 %. V januári o tom podľa TASR informovala Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností.

Vo fázach sporenia a vyplácania dávok je v systéme 948 281 účastníkov. Hodnota majetku bola ku koncu roka 2022 v treťom pilieri na úrovni takmer 2,93 miliardy €.

Keďže ide o dlhodobé investovanie, najideálnejšie je snažiť sa čo najdlhšie a kontinuálne prispievať do tretieho piliera. Na nejaké neočakávané situácie by nám mala v našom finančnom pláne slúžiť finančný rezerva.

„Pokiaľ nastane situácia, že nezvládam platiť túto platbu, treba vedieť aj to, že tretí pilier je variabilný. Teda, nemá fixnú platbu, ktorú treba pravidelne uhrádzať. Dokonca pri pozastavení nehrozsia poplatky. Treba si tiež uvedomiť, že ak pozastavím svoju platbu, ktorá je naviazaná na príspevok od zamestnávateľa, s najväčšou pravdepodobnosťou mi aj zamestnávateľ prestane prispievať.“ 

Zdroj: www.aktuality.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.