Slovenské a české dôchodky: Ako na tom sme?

Aktuality | 24.03.2022

Tento rok zažívame obrovskú infláciu, ktorá sa odrazí na zvyšovaní cien. Aké kroky podnikáme na Slovensku, aby sme ochránili tých najzraniteľnejších? Ako sú na tom naši bratia Česi? Dnes sa pozrieme na to, čo našich dôchodcov čaká.

Zdroj: pixabay.com

Inflácia – Čo to je?

Infláciu by sme mohli zjednodušene opísať ako znehodnotenie peňazí. Inak povedané, za ten istý tovar alebo službu zaplatíte viac. V januári 2022 je priemerná inflácia v eurozóne na úrovni 5,1 %. Slovensko je však vysoko nad priemerom a s infláciou 8,5 % je to najviac za posledných 19 rokov.

Za týmto veľkým nárastom spotrebiteľských cien stojí:

●      prudké zvýšenie cien elektrickej energie
●      zdraženie potravín
●      zdraženie alkoholických výrobkov
●      zdraženie tabaku a tabakových výrobkov
●      zdraženie služieb

Inflácia je jav, ktorý sa v ekonomike vyskytuje bežne. Väčšinou je nárast spotrebiteľských cien niekoľkokrát nižší. Napríklad, ročná inflácia v roku 2020 bola iba 1,9 %. Keď však nastane takéto prudké zdražovanie, akého sme tohto roku svedkom, v nízkopríjmových domácnostiach hrozí problém.

Vedeli ste, že…

… najviac zaznamenanou infláciou v slovenskej ekonomike bola hyperinflácia v roku 1991 a predstavovala až 56 % nárast?

Slovenskí dôchodcovia

Väčšina slovenských dôchodcov musí obracať každé jedno euro, aby prežili. Pri takomto prudkom náraste cien preto reálne hrozí, že mnohí z nich sa dostanú pod hranicu chudoby. Preto existujú rôzne mechanizmy, ktoré majú za úlohu zachovať životný štandard dôchodcov. Jeden z nich sa volá valorizácia dôchodku.

Dôchodok sa zvyšuje o takzvanú dôchodkovú infláciu, čo je medziročný nárast spotrebiteľských cien pre dôchodcovskú domácnosť. Za rok 2021 to bolo 1,3 %. O toto percento sa budú penzistom zvyšovať dôchodky, čo pri aktuálnej miere inflácie nestačí, aby si slovenský dôchodca udržal svoj životný štandard.

Českí dôchodcovia

Aj v Českej republike sa prejavil prudký nárast cien. V januári 2022 sa dostala inflácia na hranicu 9,9 %. Reakcia vlády nedala na seba dlho čakať a po 14 rokoch dôjde k valorizácií českých dôchodkov hneď dvakrát:

●      prvá valorizácia prebehla v riadnom termíne, teda v januári tohto roku,
●      druhá valorizácia prebehne v júni.

Túto mimoriadnu valorizáciu schválila česká vláda vo februári. Celkovo si český dôchodca v priemere polepší až o 12 %. Ľudia s nízkymi dôchodkami si prilepšia dokonca o 14 %. V číslach to vyzerá takto:

„V januári sa české dôchodky v priemere zvýšili o 805 Kč (32,72 €) a v júni sa zvýšia o ďalších 1017 Kč (41,33 €). Dohromady sa im penzia zvýši o 1822 Kč (74,05 €).”

Tieto dve valorizácie budú stáť českú štátnu pokladnicu 20 miliárd Kč. Avšak táto valorizácia prevýši odhadovanú mieru inflácie. Pre porovnanie, pri priemernom slovenskom dôchodku v decembri 2021 si naši dôchodcovia prilepšili o 6,57 €.

Zdroj: pixabay.com

Čo čaká slovenských dôchodcov?

Od tohto roku sa zrušila pevná suma valorizácie pri nízkych dôchodkoch, ktorá slúžila na to, aby poberatelia týchto dôchodkov neboli znevýhodňovaní. Po novom je ich valorizácia naviazaná o percentuálny nárast dôchodcovskej inflácie.

Podľa prepočtov RRZ (rada pre rozpočtovú zodpovednosť) však slovenské dôchodky v budúcom roku porastú približne o 8,3 %, čo je opäť naviazané na aktuálnu mieru inflácie. Bohužiaľ, dôchodcovia si musia počkať ešte rok. Za ten čas sa môže čokoľvek stať a životná úroveň dôchodcu môže klesnúť ešte viac.

Ako by ste sa mali pripraviť vy?

Valorizácia je nástroj, ktorý má pomáhať udržať dôchodcom životný štandard tak, ako v deň, kedy odišli na dôchodok. Má to však dve nevýhody. Tým, že kopíruje dôchodcovskú infláciu sa vám nikdy nezvýši životný štandard. Ak máte smolu a váš dôchodok bude patriť k tým nižším, budete odsúdený počítať každé jedno euro.

Druhým problémom je rýchlosť reakcie na prudké zvyšovanie spotrebných cien. K valorizácií dochádza iba raz ročne. Rok je naozaj dlhá doba, ktorá pre poberateľov nízkych penzií môže znamenať existenčnú katastrofu.

Slovenská vláda sa aktuálne snaží prísť s riešeniami, ako dôchodcom pomôcť prežiť. Jedným z nich je vyplatenie 13. dôchodku už v prvom polroku či pripravovaný rodičovský dôchodok. Avšak spoliehať sa na ťažkopádnosť štátu by bolo pre vás chybou.

Záver

Odpoveďou na to, ako sa pripraviť a dopriať si stabilný životný štandard, je sporiť si v III. pilieri. Vďaka takémuto sporeniu si viete v budúcnosti zabezpečiť vyšší životný štandard, ako keby ste sa spoliehali len na I. a II. pilier.

Vďaka výnosom z fondov a zloženému úročeniu viete navyše prekonať aj výšku ročnej inflácie. V konečnom dôsledku vás to pri ďalšom prudkom zdražovaní nebude tak bolieť.

Zdroj: itrend.sk / finreport.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.