Slovenské a české dôchodky: Ako na tom sme?

Aktuality | 24.03.2022

Tento rok zažívame obrovskú infláciu, ktorá sa odrazí na zvyšovaní cien. Aké kroky podnikáme na Slovensku, aby sme ochránili tých najzraniteľnejších? Ako sú na tom naši bratia Česi? Dnes sa pozrieme na to, čo našich dôchodcov čaká.

Zdroj: pixabay.com

Inflácia – Čo to je?

Infláciu by sme mohli zjednodušene opísať ako znehodnotenie peňazí. Inak povedané, za ten istý tovar alebo službu zaplatíte viac. V januári 2022 je priemerná inflácia v eurozóne na úrovni 5,1 %. Slovensko je však vysoko nad priemerom a s infláciou 8,5 % je to najviac za posledných 19 rokov.

Za týmto veľkým nárastom spotrebiteľských cien stojí:

●      prudké zvýšenie cien elektrickej energie
●      zdraženie potravín
●      zdraženie alkoholických výrobkov
●      zdraženie tabaku a tabakových výrobkov
●      zdraženie služieb

Inflácia je jav, ktorý sa v ekonomike vyskytuje bežne. Väčšinou je nárast spotrebiteľských cien niekoľkokrát nižší. Napríklad, ročná inflácia v roku 2020 bola iba 1,9 %. Keď však nastane takéto prudké zdražovanie, akého sme tohto roku svedkom, v nízkopríjmových domácnostiach hrozí problém.

Vedeli ste, že…

… najviac zaznamenanou infláciou v slovenskej ekonomike bola hyperinflácia v roku 1991 a predstavovala až 56 % nárast?

Slovenskí dôchodcovia

Väčšina slovenských dôchodcov musí obracať každé jedno euro, aby prežili. Pri takomto prudkom náraste cien preto reálne hrozí, že mnohí z nich sa dostanú pod hranicu chudoby. Preto existujú rôzne mechanizmy, ktoré majú za úlohu zachovať životný štandard dôchodcov. Jeden z nich sa volá valorizácia dôchodku.

Dôchodok sa zvyšuje o takzvanú dôchodkovú infláciu, čo je medziročný nárast spotrebiteľských cien pre dôchodcovskú domácnosť. Za rok 2021 to bolo 1,3 %. O toto percento sa budú penzistom zvyšovať dôchodky, čo pri aktuálnej miere inflácie nestačí, aby si slovenský dôchodca udržal svoj životný štandard.

Českí dôchodcovia

Aj v Českej republike sa prejavil prudký nárast cien. V januári 2022 sa dostala inflácia na hranicu 9,9 %. Reakcia vlády nedala na seba dlho čakať a po 14 rokoch dôjde k valorizácií českých dôchodkov hneď dvakrát:

●      prvá valorizácia prebehla v riadnom termíne, teda v januári tohto roku,
●      druhá valorizácia prebehne v júni.

Túto mimoriadnu valorizáciu schválila česká vláda vo februári. Celkovo si český dôchodca v priemere polepší až o 12 %. Ľudia s nízkymi dôchodkami si prilepšia dokonca o 14 %. V číslach to vyzerá takto:

„V januári sa české dôchodky v priemere zvýšili o 805 Kč (32,72 €) a v júni sa zvýšia o ďalších 1017 Kč (41,33 €). Dohromady sa im penzia zvýši o 1822 Kč (74,05 €).”

Tieto dve valorizácie budú stáť českú štátnu pokladnicu 20 miliárd Kč. Avšak táto valorizácia prevýši odhadovanú mieru inflácie. Pre porovnanie, pri priemernom slovenskom dôchodku v decembri 2021 si naši dôchodcovia prilepšili o 6,57 €.

Zdroj: pixabay.com

Čo čaká slovenských dôchodcov?

Od tohto roku sa zrušila pevná suma valorizácie pri nízkych dôchodkoch, ktorá slúžila na to, aby poberatelia týchto dôchodkov neboli znevýhodňovaní. Po novom je ich valorizácia naviazaná o percentuálny nárast dôchodcovskej inflácie.

Podľa prepočtov RRZ (rada pre rozpočtovú zodpovednosť) však slovenské dôchodky v budúcom roku porastú približne o 8,3 %, čo je opäť naviazané na aktuálnu mieru inflácie. Bohužiaľ, dôchodcovia si musia počkať ešte rok. Za ten čas sa môže čokoľvek stať a životná úroveň dôchodcu môže klesnúť ešte viac.

Ako by ste sa mali pripraviť vy?

Valorizácia je nástroj, ktorý má pomáhať udržať dôchodcom životný štandard tak, ako v deň, kedy odišli na dôchodok. Má to však dve nevýhody. Tým, že kopíruje dôchodcovskú infláciu sa vám nikdy nezvýši životný štandard. Ak máte smolu a váš dôchodok bude patriť k tým nižším, budete odsúdený počítať každé jedno euro.

Druhým problémom je rýchlosť reakcie na prudké zvyšovanie spotrebných cien. K valorizácií dochádza iba raz ročne. Rok je naozaj dlhá doba, ktorá pre poberateľov nízkych penzií môže znamenať existenčnú katastrofu.

Slovenská vláda sa aktuálne snaží prísť s riešeniami, ako dôchodcom pomôcť prežiť. Jedným z nich je vyplatenie 13. dôchodku už v prvom polroku či pripravovaný rodičovský dôchodok. Avšak spoliehať sa na ťažkopádnosť štátu by bolo pre vás chybou.

Záver

Odpoveďou na to, ako sa pripraviť a dopriať si stabilný životný štandard, je sporiť si v III. pilieri. Vďaka takémuto sporeniu si viete v budúcnosti zabezpečiť vyšší životný štandard, ako keby ste sa spoliehali len na I. a II. pilier.

Vďaka výnosom z fondov a zloženému úročeniu viete navyše prekonať aj výšku ročnej inflácie. V konečnom dôsledku vás to pri ďalšom prudkom zdražovaní nebude tak bolieť.

Zdroj: itrend.sk / finreport.sk