Slovensko zavádza možnosť sporiť na európsky dôchodok

Aktuality | 28.09.2022

Slovensko ako prvá krajina v Európskej únii zavádza Paneurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP). Základná myšlienka tohto produktu vznikla na pôde Európskeho Parlamentu ešte pred desiatimi rokmi. V tom čase malo 11,3 milióna občanov Únie v produktívnom veku (20 – 64 rokov) bydlisko v členskom štáte,ktorého neboli občanmi a 1,3 milióna občanov Únie pracovalo alebo študovalo v členskom štáte, v ktorom nemali bydlisko. Nový produkt má preto vytvoriť jednotné podmienky na vytváranie doplnkových finančných zdrojov v dôchodkovom veku prioritne práve pre túto skupinu ľudí, ktorí plánujú pracovať aj v iných krajinách únie. Čo vlastne PEPP je?

Zdroj: unsplush.com

Čo je Paneurópsky osobný dôchodkový produkt?

Dôchodkový systém na Slovensku funguje na základe troch pilierov, ktoré poskytujú občanom istotu a stabilitu dôstojného života v období, keď už nemôžu pracovať. Jednotlivé piliere sa od seba navzájom odlišujú a každý z nich poskytuje iné výhody. Preto sa naskytá otázka, na čo je vlastne určený tzv. európsky dôchodok? Je skutočne potrebný?

Paneurópsky osobný dôchodkový produkt / známy pod skratkou PEPP/ predstavuje dobrovoľné sporenie, ktoré je určené pre všetkých občanov Európskej únie. V praxi to znamená, že funguje podobne ako tretí pilier, ak oň nemáte záujem, sporiť v ňom nemusí

Je upravený a viazaný na európsku legislatívu, čo by malo zvýšiť jeho nezávislosť na politickej situácii v tej ktorej európskej krajine, prípadne na častých a nevhodných zásahoch národných vlád.

PEPP je založený na dlhodobom sporení a pravidlá by mali byť nastavená tak, aby predčasný výber úspor neumožňovali. Na začiatku sa bude investovať rizikovejšie / 100% v Indexových fondoch/, s blížiacim sa dôchodkovým vekom klienta sa bude investovanie skonzervatívňovať. Limity pre investovanie i podmienky investovania, napr. vo výplatnej fáze sú však nastavené oveľa voľnejšie a vágnejšie, než to poznáme v rámci II. a III. piliera dôchodkového sporenia, čo sťažuje možnosť korektného vzájomného porovnávania. Podobnosť zatiaľ možno nájsť v daňových stimuloch. Okrem sporenia a zhodnocovania majetku má tento nový produkt spoločnú aj podporu štátu v hodnote 180 eur vo forme nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka.

Na rozdiel od III. piliera však v novom produkte nie je možné využiť daňové zvýhodnenia na strane zamestnávateľa, je preto otázne, či zamestnávateľ bude mať o prispievanie na PEPP záujem /aj keď mu to podmienky nového produktu umožňujú/. Navyše, ak si uvedomíme, že 95% všetkých klientov v rámci súčasného III. piliera profituje práve z najväčšieho benefitu, ktorým je pravidelný mesačný príspevok zamestnávateľa na osobný účet klienta, pričom priemerná hodnota tohto príspevku je vyššia ako príspevok samotných zamestnancov, v novom produkte si s najväčšou pravdepodobnosťou musí všetky úspory vložiť klient sám.

Licenciu pre poskytovanie PEPP získala zatiaľ na Slovensku jediná spoločnosť, ktorá ho začne ponúkať ako prvá. Okruh poskytovateľov sa však časom môže rozšíriť.  

Zdroj: unsplush.com

Na záver ešte raz PEPP v skratke:

PEPP je jedna z možných schém dobrovoľného sporenia na dôchodok

Nový produkt, ktorý na trh práve iba vstupuje

Určený pre všetkých obyvateľov EÚ. Najväčší zmysel dáva pre tých, ktorí za prácou, resp. dlhodobým vzdelávaním počas aktívneho veku cestujú v rámci EÚ / spoločnosti so zahraničnými zamestnancami, vysoká pracovná mobilita/

PEPP nie je viazaný na pracovné miesto / investovať v rámci tohto produktu môžu aj študenti, či dôchodcovia

Zámerom je zjednotiť pravidlá a ponúknuť legislatívnu istotu v rámci EÚ, taký aby bola zaistená „prenositeľnosť“ v rámci jednotlivých krajín EÚ s rovnakými podmienkami v ktorejkoľvek z nich

Majetok, ktorý klient v rámci PEPP nadobudne je predmetom dedičstva.

PEPP je produkt, ktorý Slovensko zavádza ako prvá krajina v EÚ. Podmienky v ostatných krajinách a jednotlivé modely zatiaľ teda nepoznáme a keďže ide o úplne nový produkt, nemáme možnosť hodnotiť ani jeho doterajšie fungovania. Viac však určite ukáže čas, a tak sa k téme v budúcnosti určite vrátime

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.