Slovensko zavádza možnosť sporiť na európsky dôchodok

Aktuality | 28.09.2022

Slovensko ako prvá krajina v Európskej únii zavádza Paneurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP). Základná myšlienka tohto produktu vznikla na pôde Európskeho Parlamentu ešte pred desiatimi rokmi. V tom čase malo 11,3 milióna občanov Únie v produktívnom veku (20 – 64 rokov) bydlisko v členskom štáte,ktorého neboli občanmi a 1,3 milióna občanov Únie pracovalo alebo študovalo v členskom štáte, v ktorom nemali bydlisko. Nový produkt má preto vytvoriť jednotné podmienky na vytváranie doplnkových finančných zdrojov v dôchodkovom veku prioritne práve pre túto skupinu ľudí, ktorí plánujú pracovať aj v iných krajinách únie. Čo vlastne PEPP je?

Zdroj: unsplush.com

Čo je Paneurópsky osobný dôchodkový produkt?

Dôchodkový systém na Slovensku funguje na základe troch pilierov, ktoré poskytujú občanom istotu a stabilitu dôstojného života v období, keď už nemôžu pracovať. Jednotlivé piliere sa od seba navzájom odlišujú a každý z nich poskytuje iné výhody. Preto sa naskytá otázka, na čo je vlastne určený tzv. európsky dôchodok? Je skutočne potrebný?

Paneurópsky osobný dôchodkový produkt / známy pod skratkou PEPP/ predstavuje dobrovoľné sporenie, ktoré je určené pre všetkých občanov Európskej únie. V praxi to znamená, že funguje podobne ako tretí pilier, ak oň nemáte záujem, sporiť v ňom nemusí

Je upravený a viazaný na európsku legislatívu, čo by malo zvýšiť jeho nezávislosť na politickej situácii v tej ktorej európskej krajine, prípadne na častých a nevhodných zásahoch národných vlád.

PEPP je založený na dlhodobom sporení a pravidlá by mali byť nastavená tak, aby predčasný výber úspor neumožňovali. Na začiatku sa bude investovať rizikovejšie / 100% v Indexových fondoch/, s blížiacim sa dôchodkovým vekom klienta sa bude investovanie skonzervatívňovať. Limity pre investovanie i podmienky investovania, napr. vo výplatnej fáze sú však nastavené oveľa voľnejšie a vágnejšie, než to poznáme v rámci II. a III. piliera dôchodkového sporenia, čo sťažuje možnosť korektného vzájomného porovnávania. Podobnosť zatiaľ možno nájsť v daňových stimuloch. Okrem sporenia a zhodnocovania majetku má tento nový produkt spoločnú aj podporu štátu v hodnote 180 eur vo forme nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka.

Na rozdiel od III. piliera však v novom produkte nie je možné využiť daňové zvýhodnenia na strane zamestnávateľa, je preto otázne, či zamestnávateľ bude mať o prispievanie na PEPP záujem /aj keď mu to podmienky nového produktu umožňujú/. Navyše, ak si uvedomíme, že 95% všetkých klientov v rámci súčasného III. piliera profituje práve z najväčšieho benefitu, ktorým je pravidelný mesačný príspevok zamestnávateľa na osobný účet klienta, pričom priemerná hodnota tohto príspevku je vyššia ako príspevok samotných zamestnancov, v novom produkte si s najväčšou pravdepodobnosťou musí všetky úspory vložiť klient sám.

Licenciu pre poskytovanie PEPP získala zatiaľ na Slovensku jediná spoločnosť, ktorá ho začne ponúkať ako prvá. Okruh poskytovateľov sa však časom môže rozšíriť.  

Zdroj: unsplush.com

Na záver ešte raz PEPP v skratke:

PEPP je jedna z možných schém dobrovoľného sporenia na dôchodok

Nový produkt, ktorý na trh práve iba vstupuje

Určený pre všetkých obyvateľov EÚ. Najväčší zmysel dáva pre tých, ktorí za prácou, resp. dlhodobým vzdelávaním počas aktívneho veku cestujú v rámci EÚ / spoločnosti so zahraničnými zamestnancami, vysoká pracovná mobilita/

PEPP nie je viazaný na pracovné miesto / investovať v rámci tohto produktu môžu aj študenti, či dôchodcovia

Zámerom je zjednotiť pravidlá a ponúknuť legislatívnu istotu v rámci EÚ, taký aby bola zaistená „prenositeľnosť“ v rámci jednotlivých krajín EÚ s rovnakými podmienkami v ktorejkoľvek z nich

Majetok, ktorý klient v rámci PEPP nadobudne je predmetom dedičstva.

PEPP je produkt, ktorý Slovensko zavádza ako prvá krajina v EÚ. Podmienky v ostatných krajinách a jednotlivé modely zatiaľ teda nepoznáme a keďže ide o úplne nový produkt, nemáme možnosť hodnotiť ani jeho doterajšie fungovania. Viac však určite ukáže čas, a tak sa k téme v budúcnosti určite vrátime