Sporenie verzus investovanie. Rozdiel je v tisícoch eur

Aktuality | 15.02.2021

V oblasti finančného vzdelávania sú nanešťastie Slováci na chvoste. Aj to je dôvodom, prečo majú jedny z najnižších úspor v Európe. Dostatočne ich nezhodnocujú a nevedia, kedy je lepšie peniaze sporiť a kedy investovať. Neporozumenie základným finančným operáciám každého oberá o tisíce eur. Sporenie a investovanie sú dve hlavné postavy príbehu o úspešnom narábaní s peniazmi. Je však potrebné vedieť, kedy peniaze sporiť a kedy investovať. Popliesť tieto prístupy nás môže stáť poriadnu dávku nervov a nemálo peňazí.

Zdroj: unsplush.com

Sporenie je základ

Nikdy nezačínajte investovať, ak nemáte nasporené. To je základná finančná poučka, ktorej je potrebné sa držať. Sporením si vytvárame finančnú stabilitu na nepredvídateľné situácie. To znamená, že sú to peniaze, na ktoré môžeme okamžite siahnuť, ak potrebujeme kúpiť televízor, práčku, prípadne bicykel ak sa nám pokazil.

Je to rezerva na krízové situácie, aby sme si nepredražovali život a nemuseli si na tieto výdavky požičiavať. To znamená, aby sme si nemuseli kupovať veci na pôžičku, prípadne si požičiavať na živobytie, ak stratíme prácu. V prípade, že sa vám už podarilo vytvoriť si sporením finančnú rezervu vo výške troch až šiestich mesačných platov, môžete sa začať obzerať po investičných produktoch.

Investovanie je dlhodobé

Ak hľadáte vyššie zhodnotenie, na mieste je určite investovanie. Avšak až s čiastkou, ktorá je nad usporenú šesťmesačnú rezervu. Vstupujete na trh, ktorého prirodzenou súčasťou sú výkyvy, opatrnosť je teda na mieste!

 

„Tradičné bankové účty ponúkajú vysokú bezpečnosť, no zhodnotenie úspor je minimálne. Zároveň tu máme infláciu, ktorá spôsobuje, že skutočná hodnota peňazí uložených v banke postupne klesá.“

Pavol Vejmelka, člen predstavenstva spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne.

 

Pri fondoch však platí, že nie každý fond je vhodný pre každého. Preto je rozumné, najmä pri úsporách na stredno a dlhodobé ciele ako dôchodok, siahnuť po investičnom sporení do tretieho piliera, teda dôchodkových fondov. To je dostupné už od pár eur mesačne.

Zdroj: unsplush.com

Investícia musí byť pravidelná

Medzi sporením a investovaním sú rozdiely. Pri sporení si „odložíte“ naraz časť peňazí, ktoré sa úročia. Sporenie napríklad na termínovanom vklade alebo sporiacom účte neohrozujú poklesy na trhu. Preto sa nemusíte báť ani jednorazového vyššieho vkladu.

Pri investovaní je to inak. Väčšiu časť je vhodné rozdeliť na menšie diely. Pretože fondy sú variabilné a prinášajú nielen rast, ale aj poklesy. Jednorazová investícia pred poklesom môže pekne zabolieť. Naopak, ak investujete pravidelne, kupujete aj drahšie ale aj lacnejšie a viac majetok zhodnocujete.

Tu je výhoda napríklad doplnkového dôchodkového sporenia. Investujte pravidelne stanovenú sumu, ktorú môžete variabilne zvyšovať. To prináša stabilitu priemerovania ceny a teda vaše investície pracujú omnoho efektívnejšie ako pri jednorazovom nákupe. Tento systém investovania je výhodný pri dlhodobých cieľoch, napríklad pri snahe zabezpečiť si dôchodok.

Vedeli ste, že…
… už viac ako 850-tisíc Slovákov využíva na tvorbu dôchodkových úspor III. pilier?

Výhody pravidelnej investície

Pravidelná investícia je zaujímavé nielen pre svoje investičné výhody ale aj preto, že môžete investovať menej. Napríklad 20 eur mesačne sa dá zvládnuť lepšie ako 240 eur jednorazovo. Pravidelné investovanie:

●      nevyžaduje správne načasovanie investície

●      nezaťažuje rodinný rozpočet

●      znižuje dobu návratnosti investície

●      využíva efekt priemerovania nákupnej ceny

●      je vhodné aj pri rizikovejších aktívach.

 

„Pravidelné investovanie má viac pozitív ako jednorazové. Okrem načasovania je to aj oveľa menšia záťaž na rodinný rozpočet, kratšia doba návratnosti investície pri výkyvoch na trhoch a je aj vhodnejšia pri volatilnejších rizikovejších aktívach.“

Martin Kaňa 
generálny riaditeľ Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Využívajte zložený úrok

Pri pravidelnej, ale aj jednorazovej investícii je zaujímavý aj pojem úrok z úroku. Ide o to najpríjemnejšie na investovaní. Keďže začnete zhodnocovať aj financie, ktoré sú samy už zhodnotením.

Príklad

Ak za rok investujete 1000 eur a zhodnotenie dosiahne 1100 eur pri desaťpercentnom zhodnotení, v ďalšom roku sa už zhodnocuje 1100 eur. Zhodnocujete nielen vlastné úspory, ale aj samotné výnosy. Na tretí rok tak pri rovnakom výnose nebudete mať na účte 1200 eur, ale 1210 eur. Tak prečo nevyužiť zložené úročenie a nemať viac?

 

 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.