Sú fondy ponúkané v bankách výhodné?

Aktuality | 27.05.2022

Podielové fondy patria k obľúbeným investíciám mnohých ľudí. Predstavujú totiž pasívny príjem, s ktorým si viete zabezpečiť stabilnú budúcnosť. Ak chcete s nimi obchodovať, na výber máte dve možnosti. Buď s nimi budete obchodovať samostatne, alebo cez banku. Sú ale podielové fondy, ktoré ponúkajú banky výhodné? Viac sa dozviete v našom článku.

Zdroj: pexels.com

Investovanie

V súčasnosti viete investovať takmer do čohokoľvek. Zberateľské predmety, zlato, umenie či cenné papiere. Na Slovensku sa najväčšej obľube teší investovanie vo forme cenných papierov. Najznámejšou formou sú podielové fondy, ktoré ponúka takmer každá slovenská banka.

Banky však nie sú jediným miestom, kde si viete svoje úspory zhodnotiť. Existuje niekoľko obchodných platforiem a brokerov, ktorí vám umožňuju vstúpiť na finančný trh. Ktorá možnosť je správna? Porovnajme si výhody a nevýhody bežných podielových fondov s ETF.

Výhody

Poradenstvo

Veľkou výhodou podielových fondov predávaných cez banku je poradenstvo, ktoré sa vám počas otvárania investície dostáva. S pracovníkom banky vypisujete tzv. investičný dotazník, vďaka ktorému zistíte, aký ste typ investora. Podľa toho vám odporučia ten správny podielový fond.

Pri obchodovaní cez platformy ste odkázaný sám na svoje vedomosti. Niektoré platformy síce obsahujú základný tutorial, no ten vás naučí iba základy. Pri investovaní sa preto nedostatočná finančná vzdelanosť môže veľmi škaredo vypomstiť.

Riadenie odborníkmi

Podielové fondy sú riadené správcovskou spoločnosťou, ktorá sa stará o celú investičnú stratégiu fondu. Investiční manažéri správcovskej spoločnosti sú odborníci, ktorí majú najpodrobnejšie analýzy o vývoji trhu a podľa nich určujú smer stratégie. Ide o aktívne riadenie investície, ktoré má svoje výhody, ale aj nevýhody.

Vysoká likvidita

Investícia v podielovom fonde je neviazanou investíciou, čo znamená, že z nej viete kedykoľvek vystúpiť. Funguje to na princípe odpredaja svojich podielových jednotiek. Keď ich predáte, aktuálne podielové jednotky sa ohodnotia na aktuálnu hodnotu trhu a vy dostanete svoje peniaze. Je to proces, ktorý trvá niekoľko dní.

Diverzifikácia rizika

Správcovské spoločnosti vytvárajú niekoľko fondov, ktoré v sebe obsahujú namiešaný kokteil rôznych investičných aktív. Konzervatívne fondy zväčša tvoria nízkorizikové aktíva (napr. dlhopisy). Potom sú tu dynamické fondy, kde prevládajú rizikovejšie, ale zato výnosnejšie aktíva (napr. akcie). Takto dokážete znížiť riziko, ktoré investovanie prináša.

Jednoduché použitie pre každého

Investovať do podielových fondov môže naozaj každý, pretože vďaka poradenstvu a celému procesu investovania je to jednoduché. Otvorenie investície sa dá zhrnúť do týchto krokov:

●      prídete do banky
●      vypíšete investičný dotazník
●      vyberiete si fond
●      spíšete zmluvu
●      vložíte peniaze

Svoju investíciu si viete následne skontrolovať aj online, pričom správcovské spoločnosti v pravidelných intervaloch zverejňujú výnosy fondov.

Vedeli ste, že…

…existuje aj Svetový deň investičných fondov? Je to dátum 19.4. V tento deň sa narodil aj Abraham Van Ketwich, ktorý založil prvý investičný fond.

Zdroj: pexels.com

Nevýhody

Aktívne riadenie fondu

Podielové fondy sú aktívne riadené. Manažéri fondu aktívne zasahujú do nákupu aktív, pričom vyberajú, ktoré aktíva nakúpia. Zisk alebo strata fondu sa tak odvíja od ľudského faktora. V takomto prípade môže preto niekedy dôjsť k fatálnej chybe, pretože nikto nie je neomylný.

Vyššie poplatky oproti ETF

ETF sú oproti podielovým fondom riadene pasívne. Znamená to, že ich zisk alebo strata sa odvíja priamo od finančného trhu. Vďaka tomu, že do tohto procesu nevstupuje ľudský faktor, sú poplatky za vstup či správu aktív minimálne.

Zdaňovanie zisku

Zisk z podielových fondov podlieha daňovej povinnosti. Správcovská spoločnosť zisk očistí od tejto dane. Pre vás to znamená menší zisk ako pri ETF. Ak ale dodržíte podmienku, že podielové fondy podržíte aspoň rok, tak sú od dane oslobodené.

Relatívne nižší výnos oproti ETF

Aj pri podielových fondoch viete dosiahnuť veľmi zaujímavé zhodnotenie. Avšak, keď si porovnáme výnos podielových fondov s ETF, tak nám vychádza, že ETF majú o niečo vyšší výnos. Je to najmä vďaka tomu, že sú riadené pasívne, majú nižšie poplatky za vstup či správu fondu a nie sú zdanené.

Zhrnutie

Ak nepatríte medzi ľudí, ktorí sledujú každé šuchnutie na burze, tak podielové fondy ponúkané bankami sú pre vás ako stvorené. K dispozícii máte odborné poradenstvo, jednoduché zapojenie, rýchlu dostupnosť peňazí a atraktívny zisk. To sú výhody, ktoré dokážu prevýšiť vyššie poplatky či samotné zdanenie zisku.

Zdroje: finax.eu | fingo.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.