SZČO a dôchodok. Aká penzia čaká živnostníka?

Aktuality | 25.05.2021

Žiadneho živnostníka neteší, ak musí platiť vysoké odvody do sociálnej poisťovne. Na druhej strane sa aj jemu, rovnako ako zamestnancovi, na ich základe bude počítať výška dôchodku. Na Slovensku platí približne 80 % živnostníkov minimálne odvody do Sociálnej poisťovne, čo je dôvod, prečo nemôžu počítať ani s vysokým dôchodkom.

Zdroj: unsplush.com

Živnostníci si koledujú o minimálny dôchodok

Živnostníci si znižujú svoj základ dane, a tým aj výšku odvodov do sociálnej poisťovne, prostredníctvom paušálnych alebo reálnych výdavkov. Väčšina živnostníkov preto platí len minimálne odvody, ktoré sú však pre mnohých značne vysoké. Ako príklad uvádzame minimálne odvody pre rok 2021:

●      do Sociálnej poisťovne minimálne 180,99 eur mesačne.
●      je potrebné k nim pripočítať aj odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 76,44 eur mesačne.

Zdravotné odvody síce nemajú vplyv na výšku dôchodku, ale zvyšujú mesačné náklady živnostníkov. Z toho dôvodu sa snažia živnostníci vďaka daňovej optimalizácii znižovať svoje odvody. Tento problém ich môže dobehnúť na dôchodku, avšak iba v prípade, ak na dôchodok nebudú myslieť skôr. Správnym nastavením si však dokážu zabezpečiť lepší dôchodok ako zamestnanci.

Výpočet poistenia pre Sociálnu poisťovňu

Čo sa týka daní, živnostníci sú so zamestnancami približne na jednej lodi. Čo sa však týka odvodov, platí tu úplne iná metrika. Odvody živnostníkov sa počítajú z vymeriavacieho základu, ktorý je podstatne nižší, ako je hrubá mzda zamestnanca. V prípade živnostníka teda ide o rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

SZČO následne platí odvody vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu vo forme odvodov do Sociálnej poisťovne. Napriek tomu nejdú celé percentá na starobné poistenie. Ak má SZČO aj druhý pilier, tak je samozrejme toto percento prerozdelené medzi Sociálnu poisťovňu a dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

SZČO a nevýhody na dôchodku

Zamestnanec síce platí vyššie odvody, ale zároveň si sporí viac na dôchodok ako živnostník. Pre porovnanie: Ak má bežný zamestnanec priemernú hrubú mzdu na Slovensku 1100 eur, na odvodoch zaplatí spolu s jeho zamestnávateľom až 534,60 eur mesačne, čo je približne viac ako dvojnásobok oproti samostatne zárobkovo činným osobám.

Vedeli ste, že…

živnostník s minimálnymi odvodmi pri priemernej mzde platí na starobné poistenie iba 98,28 eur mesačne? Naproti tomu zamestnanec s priemernou mzdou odvedie na starobnom poistení 198 eur mesačne.

Vďaka nízkym príspevkom do Sociálnej poisťovne nemôže počítať živnostník s „priemerným platom“ aj s priemerným dôchodkom, ale približne polovičným. V praxi to znamená, že ak je dnes priemerná výška dôchodku 500,70, živnostníkovi by patrilo približne 250 eur. Na Slovensku je však ustanovený minimálny dôchodok, ktorý bude patriť aj živnostníkovi, keď odpracoval 30 rokov, a keď si platil sociálne poistenie. V takomto prípade je to suma 334,30 eur, čo však nie je žiadna sláva.

 

Zdroj: unsplush.com

SZČO má viac možností, ako si zvýšiť dôchodok

Nízky dôchodok je niečo, s čím musí živnostník počítať už počas práce. Na rozdiel od zamestnanca, tým, že nemusí platiť rovnako vysoké odvody, ostáva mu viac peňazí, ktoré môže investovať do svojho dôchodku omnoho lepšie, ako to urobí Sociálna poisťovňa. Ako uvádza prepočet Finax, pri rovnakom príjme zhruba na úrovni priemernej mzdy je mesačný rozdiel v konečnom disponibilnom príjme až 386,73 eur v prospech živnostníka. Má teda takmer 400 eur, ktoré môže mesačne investovať na to, aby si prilepšil na dôchodku.

Má tu niekoľko možností. Môže využiť investovanie, kde napríklad nasmeruje 200 eur. Rovnakú sumu môže následne posielať do tretieho piliera, kde sa mu financie v dynamickom fonde môžu zhodnocovať.

Vo výsledku teda dostane živnostník minimálny dôchodok od štátu, ktorý je však len stabilným základom. K nemu môže následne využiť vyplácanie dôchodku z tretieho piliera, ktoré pri mesačnej investícii na úrovni 200 eur, značne presiahne výšku vyplácaného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. V konečnom dôsledku, ak živnostník peniaze ušetrené na odvodoch správne investuje, dôchodok bude mať vyšší ako zamestnanec, ktorý všetky odvody smeroval len do prvého a druhého piliera.

 

Zdroje: socpoist.sk | pepp.sk | iness.sk

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.