SZČO a dôchodok. Aká penzia čaká živnostníka?

Aktuality | 25.05.2021

Žiadneho živnostníka neteší, ak musí platiť vysoké odvody do sociálnej poisťovne. Na druhej strane sa aj jemu, rovnako ako zamestnancovi, na ich základe bude počítať výška dôchodku. Na Slovensku platí približne 80 % živnostníkov minimálne odvody do Sociálnej poisťovne, čo je dôvod, prečo nemôžu počítať ani s vysokým dôchodkom.

Zdroj: unsplush.com

Živnostníci si koledujú o minimálny dôchodok

Živnostníci si znižujú svoj základ dane, a tým aj výšku odvodov do sociálnej poisťovne, prostredníctvom paušálnych alebo reálnych výdavkov. Väčšina živnostníkov preto platí len minimálne odvody, ktoré sú však pre mnohých značne vysoké. Ako príklad uvádzame minimálne odvody pre rok 2021:

●      do Sociálnej poisťovne minimálne 180,99 eur mesačne.
●      je potrebné k nim pripočítať aj odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 76,44 eur mesačne.

Zdravotné odvody síce nemajú vplyv na výšku dôchodku, ale zvyšujú mesačné náklady živnostníkov. Z toho dôvodu sa snažia živnostníci vďaka daňovej optimalizácii znižovať svoje odvody. Tento problém ich môže dobehnúť na dôchodku, avšak iba v prípade, ak na dôchodok nebudú myslieť skôr. Správnym nastavením si však dokážu zabezpečiť lepší dôchodok ako zamestnanci.

Výpočet poistenia pre Sociálnu poisťovňu

Čo sa týka daní, živnostníci sú so zamestnancami približne na jednej lodi. Čo sa však týka odvodov, platí tu úplne iná metrika. Odvody živnostníkov sa počítajú z vymeriavacieho základu, ktorý je podstatne nižší, ako je hrubá mzda zamestnanca. V prípade živnostníka teda ide o rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

SZČO následne platí odvody vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu vo forme odvodov do Sociálnej poisťovne. Napriek tomu nejdú celé percentá na starobné poistenie. Ak má SZČO aj druhý pilier, tak je samozrejme toto percento prerozdelené medzi Sociálnu poisťovňu a dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

SZČO a nevýhody na dôchodku

Zamestnanec síce platí vyššie odvody, ale zároveň si sporí viac na dôchodok ako živnostník. Pre porovnanie: Ak má bežný zamestnanec priemernú hrubú mzdu na Slovensku 1100 eur, na odvodoch zaplatí spolu s jeho zamestnávateľom až 534,60 eur mesačne, čo je približne viac ako dvojnásobok oproti samostatne zárobkovo činným osobám.

Vedeli ste, že…

živnostník s minimálnymi odvodmi pri priemernej mzde platí na starobné poistenie iba 98,28 eur mesačne? Naproti tomu zamestnanec s priemernou mzdou odvedie na starobnom poistení 198 eur mesačne.

Vďaka nízkym príspevkom do Sociálnej poisťovne nemôže počítať živnostník s „priemerným platom“ aj s priemerným dôchodkom, ale približne polovičným. V praxi to znamená, že ak je dnes priemerná výška dôchodku 500,70, živnostníkovi by patrilo približne 250 eur. Na Slovensku je však ustanovený minimálny dôchodok, ktorý bude patriť aj živnostníkovi, keď odpracoval 30 rokov, a keď si platil sociálne poistenie. V takomto prípade je to suma 334,30 eur, čo však nie je žiadna sláva.

 

Zdroj: unsplush.com

SZČO má viac možností, ako si zvýšiť dôchodok

Nízky dôchodok je niečo, s čím musí živnostník počítať už počas práce. Na rozdiel od zamestnanca, tým, že nemusí platiť rovnako vysoké odvody, ostáva mu viac peňazí, ktoré môže investovať do svojho dôchodku omnoho lepšie, ako to urobí Sociálna poisťovňa. Ako uvádza prepočet Finax, pri rovnakom príjme zhruba na úrovni priemernej mzdy je mesačný rozdiel v konečnom disponibilnom príjme až 386,73 eur v prospech živnostníka. Má teda takmer 400 eur, ktoré môže mesačne investovať na to, aby si prilepšil na dôchodku.

Má tu niekoľko možností. Môže využiť investovanie, kde napríklad nasmeruje 200 eur. Rovnakú sumu môže následne posielať do tretieho piliera, kde sa mu financie v dynamickom fonde môžu zhodnocovať.

Vo výsledku teda dostane živnostník minimálny dôchodok od štátu, ktorý je však len stabilným základom. K nemu môže následne využiť vyplácanie dôchodku z tretieho piliera, ktoré pri mesačnej investícii na úrovni 200 eur, značne presiahne výšku vyplácaného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. V konečnom dôsledku, ak živnostník peniaze ušetrené na odvodoch správne investuje, dôchodok bude mať vyšší ako zamestnanec, ktorý všetky odvody smeroval len do prvého a druhého piliera.

 

Zdroje: socpoist.sk | pepp.sk | iness.sk