Tretí pilier si pre sporenie na dôchodok vyberá čoraz viac ľudí.

Aktuality | 27.01.2023

Zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení v roku 2022 uzavrelo 84 667 ľudí, čo predstavuje v medziročnom porovnaní rast nových účastníckych zmlúv o takmer 5 percent. Vo fázach sporenia a vyplácania dávok je v systéme už 948 281 účastníkov a hodnota majetku v treťom pilieri ku koncu roka 2022 bola 2 927 491 885 €.

„Aj napriek tomu, že rok 2022 bol z pohľadu vývoja na finančných trhoch náročný, zaznamenávame opätovne nárast počtu nových účastníkov. Tretí pilier je už 25 rokov spojený so stabilitou, spoľahlivosťou aj ďalšími výhodami, ako sú zamestnávateľské príspevky a daňovo-odvodové zvýhodnenia,“ konštatuje Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS).

V roku 2022 prispeli zamestnávatelia príspevkami takmer polovici účastníkov, čo potvrdzuje pozíciu doplnkového dôchodkového sporenia ako stabilného zamestnaneckého benefitu. Zamestnávatelia si zaplatené príspevky môžu zahrnúť do daňových výdavkov do výšky šiestich percent zúčtovanej mzdy zamestnanca. Priemerný príspevok zamestnávateľa bol v roku 2022 približne 36 eur mesačne.
V treťom pilieri je viac ako 59-tisíc zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorým zamestnávateľ povinne prispieva najmenej v sume dvoch percent z ich vymeriavacieho základu.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti zároveň komplexne zabezpečujú výplatnú fázu dôchodkov. Vo výplatnej fáze je aktuálne viac ako 27-tisíc ľudí a v roku 2022 im boli vyplatené dávky v objeme 131 346 612 eur. Za uplynulé roky tak doplnkové dôchodkové spoločnosti vyplatili klientom dôchodky vo výške 1,9 miliardy eur.

Dobrou správou pre účastníkov v treťom pilieri je aj postupné znižovanie maximálnych odplát za správu majetku v doplnkových fondoch. Poplatky do roku 2025 klesnú na 1 % a doplnkové dôchodkové sporenie bude ešte výhodnejšie.

Martin Višňovský v tomto prípade však upozorňuje: „Atraktivita doplnkového dôchodkového sporenia nie je o desatinách percenta na poplatkoch. Zmysel tretieho piliera je v koncepčnej podpore štátu s cieľom vytvorenia silného systému, ktorý bude motivovať na vstup nových zamestnancov aj zamestnávateľov a podporí tak sociálnu stabilitu štátu.“

Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný, účastníkom sa môže stať každý od 18 rokov veku kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce. Úspory sú vlastníctvom účastníka a vyplácanie dávok tak zvyšuje štátny dôchodok.

Zdroj: Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS)

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.