Valorizácia dôchodku. O koľko si penzisti prilepšia?

Aktuality | 31.05.2021

Valorizácia, alebo po slovensky zvyšovanie dôchodkov je spôsob, ako penzistom zabezpečiť udržanie si životnej úrovne, na ktorú si zvykli pri nástupe na dôchodok. Hoci v súčasnosti ide pri priemernom štátnom dôchodku o náhradu menej než polovice priemernej mzdy, valorizácia je jeden zo spôsobov, ako aspoň polovičný životný štandard dôchodku udržať.

Zdroj: unsplush.com

Zmeny vo valorizácii dôchodkov v roku 2021

Na Slovenskú sú dôchodky zvyšované dvoma spôsobmi:

●      Prvou možnosťou je percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, to znamená o takzvanú dôchodcovskú infláciu, ktorú pravidelne zverejňuje Štatistický úrad SR.

●      Druhou možnosťou je valorizácia o pevnú sumu, ktorá sa však líši v závislosti od druhu dôchodkovej dávky.

Ako tento systém valorizácie funguje? V minulom roku bola inflácia za prvý polrok 2020 na úrovni 2,6 percenta. V prepočte to znamená, že penzia sa poberateľom zvýši o čiastku na úrovni 2,6 percenta z úplnej sumy dôchodku. Ak však táto čiastka bude nižšia ako pevne stanovená suma zvýšenia, dôchodca má garantované zvýšenie o pevnú sumu.

Mnoho dôchodcov na Slovensku však poberá viacero dôchodcovských dávok. Môže sa preto stať, že niekto môže byť valorizovaný percentom, a iný pevnou sumou.

Príklad z praxe

Výhodou valorizácie dôchodkov je, že pre ne platí princíp: „Vždy dostanete viac.“ Znamená to, že ak penzista poberal v roku 2020 dôchodok v nižšej sume ako 361 eur, dôchodok sa mu zvýšil v roku 2021 o 9,40 eura. Ak dostával penziu napríklad v sume 450 eur, jeho penzia sa bude valorizovať o dôchodcovskú infláciu, pretože je pre neho výhodnejšia. Suma jeho penzie sa v takomto prípade zvýši nie o deväť štyridsať, ale o 11,7 eur.

Podľa štatistiky rezortu práce v roku 2021 bolo až 1,51 milióna dôchodkov z viac ako 1,74 milióna vyplácaných penzií valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu.

Vedeli ste, že...
.... penzie sa na Slovensku zvyšujú formou dôchodkovej inflácie
alebo o pevnú sumu od roku 2018?

Zvýšenie prebehne automaticky

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky sa im valorizujú automaticky.

Dôchodky vo vyššej sume boli prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2021:

 Dôchodok vyplácaný
v plnej sume

Zvýšenie
najmenej

Dôchodok vyplácaný
v sume jednej polovice

Zvýšenie
najmenej

  starobný

9,40

  starobný

2,90

  predčasný starobný

9,10

  predčasný starobný

3,30

 invalidný s mierou poklesu nad 70 %

7,80

  invalidný s mierou poklesu nad 70 %

3,00

 invalidný s mierou poklesu do 70 %

4,40

  invalidný s mierou poklesu do 70 %

1,90

  vdovský a vdovecký

6,00

  vdovský a vdovecký

2,60

  sirotský

2,80

  sirotský

1,40

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodcov ďalšie roky čakajú zmeny

Súčasný model valorizácii dôchodkov uplatňovaný v roku 2021 by mal skončiť. Ak sa nezmení zákon, tak od roku 2022 sa tento mechanizmus zmení. Súčasný systém založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov sa zruší a nahradí ho zvyšovanie všetkých dôchodkov výlučne percentuálne, podľa výšky dôchodcovskej inflácie.

Zdroj: pixabay.com

Minimálny dôchodok má výnimku

Na Slovensku od roku 2015 máme zavedený aj minimálny dôchodok. V jeho prípade je valorizácia trochu odlišná ako pri klasických penziách. V podstate sa zvyšuje len pôvodný starobný dôchodok, z ktorého bola minimálna penzia určená. Ak je následne táto suma vyššia ako minimálny dôchodok pre daný rok, dôchodca bude dostávať svoju pôvodnú penziu.

V prípade, že valorizovaná suma bude nižšia ako penzijné minimum, dôchodca naďalej poberá dávku vo výške platného minimálneho dôchodku, pretože je pre neho výhodnejšia. Minimálny dôchodok sa teda nezvyšuje automaticky. Príkladom je rok 2021, kedy bol minimálny dôchodok zmrazený a jeho výška sa nezmenila. Suma minimálneho dôchodku preto ostala v roku 2021 rovnaká ako v roku 2020.

Tretí pilier zvýši každý dôchodok

Veľkou výhodou sporenia v treťom pilieri je, že vďaka pravidelnej investícii do dynamických fondov vaše úspory majú najvyššiu šancu prekonávať infláciu, a neustále sa zhodnocujú. Výsledkom je, že pravidelná valorizácia starobného dôchodku bude pre vás istotou a stabilným pilierom, ku ktorému vám bude pravidelne vyplácaná renta z úspor v treťom pilieri. Kombináciou týchto riešení je možné dosiahnuť až 100 % náhradu príjmu na dôchodku v porovnaní so súčasnou, ani nie polovicou náhrady, ktorú ponúka sociálna poisťovňa.

Zdroje: Sociálna poisťovňa | Pravda